Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe i regionalne programy operacyjnego na lata 2014-2020 - wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe i regionalne programy operacyjnego na lata 2014-2020 - wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Krajowe i regionalne programy operacyjnego na lata 2014-2020 - wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii Rozwoju i Polityk Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 kwietnia 2015r.

2 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Obszary wiejskie zostały wskazane jako obszary strategicznej interwencji państwa. Interwencja z polityki spójności na obszarach wiejskich koncentruje się na: rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników (CT3, CT8); rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej (CT4, CT7, CT9, CT 10); infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej (na obszarach objętych KPOŚK) i przeciwpowodziowej (CT5, CT6). Szacowana w Umowie Partnestwa łączna kwota wsparcia obszarów wiejskich środkami polityki spójności: 5,2 mld euro Obszary wiejskie w Umowie Partnerstwa

3 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Alokacja 2,1 mld euro  Wsparcie interwencji związanej z sieciami szerokopasmowymi na obszarze białych plam;  Zwiększenie dostępności w zakresie e-usług;  Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa. Program Operacyjny Polska Cyfrowa  ok. 800 mln euro na interwencję związaną z sieciami szerokopasmowymi oraz wykorzystanie TIK na obszarach wiejskich;

4 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Alokacja 27 mld euro  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;  Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej;  Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej;  Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego;  Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  ok. 400 mln euro dedykowane na obszary wiejskie na interwencję związaną z energią, w tym OZE, inwestycjami na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające odporność na klęski żywiołowe;

5 Zasady programowania perspektywy 2014-2020  Każdy regionalny program operacyjny wskazuje szacunkową kwotę, która zostanie przeznaczona na wsparcie obszarów wiejskich; Obszary wiejskie w regionalnych programach operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Szacunkowa alokacja w % na obszary wiejskie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 15% Województwa Kujawsko-Pomorskiego 33% Województwa Lubelskiego 50% Województwa Lubuskiego 10% Województwa Łódzkie 11,08% Województwa Małopolskiego 25,9 % Województwa Mazowieckiego 11% Województwa Opolskiego 40% Województwa Podkarpackiego 11% Województwa Podlaskiego 19% Województwa Pomorskiego 30% Województwa Śląskiego 13% Województwa Świętokrzyskiego 23,12% Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 % Województwa Wielkopolskiego 27% Województwa Zachodniopomorskiego 11%

6 Zasady programowania perspektywy 2014-2020  Zintegrowane podejście na poziomie rozporządzenia UE;  MRiRW jako wiceprzewodniczący Komitetu ds. Umowy Partnerstwa;  Rekomendowany wzajemny udział IZ RPO i IZ PROW w komitetach monitorujących;  Wypracowanie instrumentów komplementarności i koordynacji;  Monitorowanie interwencji polityki spójności na obszarach wiejskich. Koordynacja polityki spójności i WPR

7 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowe i regionalne programy operacyjnego na lata 2014-2020 - wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google