Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia I Ogólnokrajowa Konferencja w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01

2 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Warszawa 01 kwietnia 2009 roku

3 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Stan obecny informatyzacji, kierunki rozwoju Bogusław Pogorzelski

4 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wprowadzenie Proces reformy i informatyzacji administracji publicznej w sposób naturalny wpływa na tożsame procesy w sferze ochrony zdrowia, które są ustawicznie realizowane mimo licznych niepowodzeń i zahamowań. Jednym z celów szczegółowego omówienia zagadnienie procesu informatyzacji ochrony zdrowia na różnych jego poziomach, było przeprowadzenie badania w placówkach udzielających świadczeń medycznych w przedmiocie stosowania i wykorzystywania technologii IT. Kolejnym aspektem prowadzonej analizy było porównanie poniesionych nakładów na rozwój infrastruktury IT oraz wdrożenia tej technologii w Polsce i wybranych krajach EU. Nie bez znaczenia okazały się również towarzyszące tym wdrożeniom procesy legislacyjne, chociażby ustawa - Prawo zamówień publicznych i ustawa - Prawo normalizacji i wynikające z tego utrudnienia.

5 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wprowadzenie Proces reformy ochrony zdrowia jako składowa reformy sektora publicznego Proces informatyzacji ochrony zdrowia i jej integralność ze Strategią Kierunkową Rozwoju Informatyzacji Polski do roku 2013 Proces informatyzacji ochrony zdrowia i jej integralność ze Strategią Kierunkową Ochrony Kraju 2007 - 2013 Proces informatyzacji ochrony zdrowia a Prawo zamówień publicznych oraz Prawo normalizacji

6 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia System Informacyjny Informatyka Informatyzacja System Ochrony Zdrowia Informatyzacja, a proces legislacji, normalizacji i standaryzacji Relacje interpersonalne w procesie informatyzacji Potrzeby informacyjne, kompetencje decydentów w systemie zdrowotnym Oczekiwania, a rzeczywistość procesu informatyzacji Uwarunkowania i powiązania funkcjonalne Definicje i pojęcia w informatyce medycznej

7 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Normowanie w informatyce medycznej Działalność normalizacyjna generalnie służy celom wynikającym z samej definicji normalizacji, czyli uzyskaniu optymalnego w danych okolicznościach stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Europejskie i Międzynarodowe Organizacje Certyfikujące IQNet- Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących EAC- Europejska Akredytacja Jednostek Certyfikujących EOTC- Europejska Organizacja ds. Badań i Certyfikacji IAF - Międzynarodowe Forum ds. Akredytacji EFQM- Europejska Fundacja Zarządzania przez Jakość ILAC- Międzynarodowa Współpraca w dziedzinie Akredytacji Laboratoriów EAL- Europejska Akredytacja Laboratoriów ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna IEC - Międzynarodowa Komisja Elektroniczna CEN- Europejski Komitet Normalizacyjny CENELEC- Europejski Komitet Normalizacyjny Elektroniki ASTM- Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów ETSI- Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

8 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Standardy stosowane w informatyce medycznej W celu zagwarantowania udostępniania i wymiany danych na temat stanu zdrowia pacjenta koniecznym jest stworzenia standardu, do którego dostosują się strony wymieniające dokumentację elektroniczną. Do najważniejszych zstandardów zaliczamy: HL7 - standard wymiany danych w postaci tekstowej o zasięgu ogólnoświatowym EDIFACT - standard częściowo używany w Europie DICOM - standard wymiany danych zawierających obrazy medyczne

9 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Standardy stosowane w informatyce medycznej SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) Diseases/Diagnoses (choroby i diagnozy) Procedures (procedury) Topography (topografia) Morphology (morfologia) Function (funkcje) Living Organisms (organizmy żywe) Chemicals, Drugs & Biological Products (produkty chemiczne, biologiczne i leki) Physical Agents, Activities, and Forces (czynniki i oddziaływania fizyczne) Occupations (zawody) Social Context (kontekst socjalny) General Linkage/Modifiers (ogólne sprzężenia i modyfikatory)

10 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Standardy stosowane w informatyce medycznej Każde wydanie SNOMED CT zawiera rdzeń terminologii (koncepcje, opisy i relacje) Hasła dodatkowo wzbogacone są: prawie 800 000 opisów z uwzględnieniem synonimów oraz około 1 360 000 połączeń( relacji)

11 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU Nakłady w latach 2000-2004, w Unii Europejskiej i Polsce. Proporcje nakładów na IT (softwareproducts i services) w Niemczech i Polsce Nakłady na software ponad 20 krotnie wyższe w Niemczech Nakłady na usługi IT ponad 25 krotnie wyższe w Niemczech Populacja Niemiec 82,4 mln, populacja Polski 38,6 mln Relacje PKB per capita w USD za rok 2002 wyniósły odpowiednio 26214,12 : 9662,72.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU

13 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU

14 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU

15 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Nakłady na technologie informatyczne w Polsce i EU Wskaźnik konkurencyjności sektora IT w poszczególnych krajach UE rok 2008 1 Wielka Brytania 67,213 Włochy 45,6 2 Szwecja 66,0 14 Słowenia 45,5 3 Dania 65,215 Portugalia 42,2 4 Holandia 62,716 Węgry 40,6 5 Finlandia 61,517 Czechy 40,4 6 Irlandia 59,418 Słowacja 39,5 7 Austria 56,119 Polska 39,0 8 Niemcy 55,420 Grecja 38,2 9 Francja 54,321 Łotwa 38,1 10 Belgia 53,422 Litwa 37,1 11 Hiszpania 46,323 Rumunia 32,3 12 Estonia 45,724 Bułgaria 30,2 Planowane nakłady na technologię szerokopasmową IT przez EU w latach 2006 a 2015 mają wynieść 850 miliardów EURO.

16 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Populacja i jej wpływ na proces informatyzacji

17 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wykorzystanie technologii IT w sektorze ochrony zdrowia Cel badania Metodyka badania Wyniki Omówienie wyników Podsumowanie i wnioski

18 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Ogólny cel badania - zakładał uzyskanie w miarę pełnej inwentaryzacji zasobów IT oraz zobrazowania stanu wdrożeń Systemów Informacyjnych i Narzędzi Informatycznych w sferze funkcjonalnej Systemu Ochrony Zdrowia Szczegółowy cel badania - zakładał uzyskanie informacji odnośnie systemów ewidencji księgowej, systemów ewidencji i rozliczenia kosztów leków, systemów ewidencji i metodyki liczenia jednostkowych kosztów procedur medycznych, systemów ewidencji i metodyki liczenia jednostkowych kosztów leczenia pacjenta, metodykę realizacji kolejkowania pacjentów oczekujących na świadczenia oraz zbadania potrzeby i zasadności zmian w klasyfikacji ICD - IX - CM Wykorzystanie technologii IT - Cel

19 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Zakres tematyczny badania: Zakres informacji w obszarze ośrodków kosztów i metodyki liczenia Zakres informacji w obszarze potrzeb modyfikacji klasyfikacji ICD IX CM Zakres informacji w obszarze kolejkowania pacjentów na świadczenia Formuła pytań: Formuła pytań typu otwartego – czyli odpowiedzi na pytania w formie opisowej, Formuła pytań typy zamkniętego – gdzie ustalono udzielanie odpowiedzi w postaci oddzielnych załączników (w formie dokumentu tekstowego lub dokumentu elektronicznego) Formuła pytań typu zamkniętego – gdzie udzielano odpowiedzi dokonując wyboru wśród przygotowanych opcji Wykorzystanie technologii IT - Metodyka

20 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Typ i rodzaj wdrożonych systemów F-K Realizowane przez systemy funkcje Powiązania systemu F-K z innymi aplikacjami Metody realizacji rachunku kosztów Typ i rodzaj wdrożonych aplikacji Ruch chorych Realizowane przez aplikacje funkcje Powiązania aplikacji Ruch chorych z innymi aplikacjami Typ i rodzaj wdrożonych aplikacji Apteka Realizowane przez aplikacje funkcje Powiązania aplikacji Apteka z innymi aplikacjami Wykorzystanie technologii IT w - Metodyka

21 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Analiza w zakresie podziału terytorialnego kraju Analiza w zakresie poziomu referencyjnego placówek Analiza w w zakresie formy własności placówek Analiza w zakresie wykorzystywanych aplikacji Analiza w zakresie kompleksowości użytkowanych aplikacji Analiza w ujęciu kompatybilności użytkowanych aplikacji Analiza w zakresie stosowania kierunkowych rozporządzeń MZ i OS Wykorzystanie technologii IT - Metodyka

22 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wykorzystanie technologii IT - Wyniki

23 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Procentowy udział placówek ogółem – uczestników auditu w poszczególnych województwach Wykorzystanie technologii IT - Wyniki

24 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Procentowy udział placówek publicznych – uczestników auditu w poszczególnych województwach Wykorzystanie technologii IT - Wyniki

25 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Procentowy udział placówek niepublicznych – uczestników auditu w poszczególnych województwach Wykorzystanie technologii IT - Wyniki

26 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Napływ wypełnionych ankiet z 467 placówek z ogólnej liczby 866 wysłanych zaproszeń, uzasadnia stwierdzenie mówiące o właściwej konstrukcji i zawartości informacyjnej ankiety. Poziom zwrotu wypełnionych ankiet powyżej 50 % świadczy o miarodajności wyników przeprowadzonego badania. 339 placówek zadeklarowało posiadanie rachunku kosztów i nie przewiduje potrzeby jego 45 placówek zadeklarowało prowadzenie prawidłowego i pełnego rachunek kosztów 61 placówek zgłosiło potrzebę tworzenia nowych ośrodków kosztów 28 placówek wcale nie posiada aplikacji F-K SYSTEM F-K Wykorzystanie technologii IT – Omówienie

27 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wykorzystanie technologii IT – Omówienie SYSTEM APTEKA 309 placówek zadeklarowało posiadanie aplikacji Apteka, z czego w 255 przypadkach jest to aplikacja wyodrębniona 133 placówki z grona respondentów deklaruje całkowity brak stosowania takiej aplikacji. SYSTEM GOSPODARKA MATERIAŁOWA 325 placówek zadeklarowało posiadanie aplikacji Gospodarka – Materiałowa, z czego w 235 przypadkach obejmuje całość gospodarki materiałowej, a w 90 placówkach aplikacja obejmuje tylko część gospodarki materiałowej 94 placówek wcale nie posiadałą aplikacji Gospodarka – Materiałowa

28 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wykorzystanie technologii IT – Podsumowanie Zdefiniowanie pojęć podstawowych Systemu Informacyjnego Zdefiniowanie poziomów Systemu Informacyjnego z określeniem relacji i wymiany danych Zdefiniowanie pojęć i mechanizmów monitorowania Systemu Informacyjnego Zdefiniowanie pojęć i mechanizmów wspierających procesy decyzyjne w Systemie Informacyjnym Zdefiniowanie platformy softwarowej i hardwarowej narzędzi informatycznych

29 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wykorzystanie technologii IT – Podsumowanie wykorzystywanie narzędzi typu CASE, EDI oraz workflow wykorzystywanie mechanizmów umożliwiających walidację przetwarzanych danych występowanie grup inwestorskich wykorzystywanie wspólnej platformy hardwarowej i softwarowej wykorzystywanie narzędzi do procesowego zarządzania

30 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Kierunki rozwoju informatyki w ochronie zdrowia Telemedycyna Telechirurgia Teleradiologia Ratownictwo medyczne Telekonsultacje Telewizyty domowe Monitorowanie pacjentów w domu Zdalne diagnozowanie Rehabilitacja poszpitalna w domu

31 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Kierunki rozwoju informatyki w ochronie zdrowia - zastosowanie Urządzenia dostępowe MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO POZIOMU DOSTĘPU

32 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wnioski ogólne Wnioski ogólne

33 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Wnioski ogólne Czy system(y) Informacyjny(e) - (Informatyczny(e)) w pełni powinna realizować relacje zgodnie z diagramem?


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google