Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks Janusz Czapiński UW i WSFiZ w Warszawie Zakopane, 18 maja 2007 Dane dla lat 1992-1997 pochodzą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks Janusz Czapiński UW i WSFiZ w Warszawie Zakopane, 18 maja 2007 Dane dla lat 1992-1997 pochodzą"— Zapis prezentacji:

1 Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks Janusz Czapiński UW i WSFiZ w Warszawie Zakopane, 18 maja 2007 Dane dla lat pochodzą z badań J. Czapińskiego Polski Generalny Sondaż Jakości Życia; dane dla lat pochodzą z Diagnozy Społecznej wieloletniego projektu badań prowadzonych przez Radę Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

2 Coraz bardziej szczęśliwy, wykształcony, zdrowy i zamożny Polak w nieobywatelskim społeczeństwie Odsetek gospodarstw domowych, w których stałe dochody wystarczają na zaspokojenie bieżących potrzeb, odsetek studentów w grupie wiekowej lata oraz procent osób niepalących, ufających innym i zadowolonych ze swojego życia i ze stanu swojego zdrowia

3 * Dla 2007 na podstawie Diagnozy Społecznej Dochód ekwiwalentny (wielkość nominalna) i współczynnik Giniego wg GUS w Polsce w latach

4 Ryzyko wykluczenia z rynku dóbr i usług w zakresie czterech podobszarów w latach

5 Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych ze stanu własnego zdrowia i z opieki zdrowotnej w różnych grupach wiekowych w 2007 r.

6 Źródło danych: dla wszystkich krajów, włącznie z Polską ESS European Social Survey 2002, dla Polski DS – Diagnoza społeczna z r. Odsetek osób ufających innym ludziom

7 Źródło danych: dla wszystkich krajów, włącznie z Polską ESS European Social Survey 2002, dla Polski DS – Diagnoza społeczna z r. Przeciętna liczba organizacji, do których należą respondenci

8 R2=0,81 Żródło danych: European Social Survey 2002 i Rocznik Statystyczny GUS, 2004, oprac. własne (wskaźnik kapitału społecznego stanowiła suma standaryzowanych wartości zaufania interpersonalnego, przynależności doi organizacji i tolerancji dla mniejszości homoseksualnej) Kapitał społeczny a PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej w przekroju międzynarodowym -6,00-4,00-2,000,002,004,006,00 kapitał społeczny 10000, , , , , , ,00 PKB na mieszkańca Austria Belgia Niemcy Dania Hiszpania Finlandia Francja W.Brytania Grecja Węgry Irlandia Włochy Holandia Norwegia Polska Portugalia Szwecja Słowenia

9 Analizy regresji wielokrotnych w przekroju 236 powiatów Predyktory KAPITAŁ LUDZKI: objawy somatyczne, wykształcenie, poważna choroba, niezadowolenie ze stanu zdrowia POMOSTOWY KAPITAŁ SPOŁECZNY: zaufanie, prace społeczne, podpisanie petycji, zabranie głosu na zebraniu, liczba organizacji INKLUZYWNY KAPITAŁ SPOLECZNY: zadowolenie ze związku intymnego, zadowolenie z przyjaciół WIEK

10 DOCHÓD NA OSOBĘ W MINIONYM ROKU

11 DOCHÓD OSOBISTY

12 DOCHÓD NA OSOBĘ W MINIONYM ROKU

13 DOCHÓD OSOBISTY

14 R 2 = 0,11 P < 0,000

15 Po wyłączeniu wykształcenia i zdrowia R 2 = 0,03 (ni)

16 R 2 = 0,329 P < 0,000

17 Po wyłączeniu kapitału społecznego, wieku i zdrowia R 2 = 0,251 (p<0,000)

18 R 2 = 0,329 P < 0,000 Sopot Warszawa Koszalin Legnica


Pobierz ppt "Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks Janusz Czapiński UW i WSFiZ w Warszawie Zakopane, 18 maja 2007 Dane dla lat 1992-1997 pochodzą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google