Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Kierunki rozwoju Health Net Dr med., mgr inż. Waldemar Wierzba I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009 I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009

2 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Współczesne wyzwania Rozwój nauk podstawowych Rozwój metod terapeutycznych Rozwój technologii informatycznych Rozwój technologii medycznych Relacje pomiędzy dziedzinami nauki i techniki? Zadania, Cele?

3 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Systemy (rozwiązania) wykorzystujące narzędzia informatyczne platformy tematyczne w opiece zdrowotnej (np. lecznictwo uzdrowiskowe, ziołolecznictwo, wymiana danych o lekach, ośrodkach, lekarzach itp.) bazy danych – rejestry medyczne (np. rejestr nowotworów, zakażenia) systemy rozliczania świadczeń (np. płatnik, ZUS, US, NFZ – format otwarty) monitorowanie terapii (np. badania kliniczne ) ogólnodostępne informacje medyczne (np. miejsce i zakres udzielanych świadczeń) biblioteki medyczne (Medline, mBase, Cochrane library itp.)

4 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Health Net Tematyczne centra telemedyczne: Telemonitoring (telediagnostyka) Telemonitoring (telediagnostyka) (np. położnictwo, kardiologia, diabetologia, pulmonologia) (np. położnictwo, kardiologia, diabetologia, pulmonologia) Telekonsultacje (ogólne, pomoc doraźna, pacjent-lekarz, lekarz-lekarz, inni specjaliści) Telekonsultacje (ogólne, pomoc doraźna, pacjent-lekarz, lekarz-lekarz, inni specjaliści) Telenauczanie (izby lekarskie, pielęgniarskie, komercja) Telenauczanie (izby lekarskie, pielęgniarskie, komercja) Teleleczenie (metody operacyjne, mikrochirurgia) Teleleczenie (metody operacyjne, mikrochirurgia),,Sieci zdrowia

5 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Sieć sieci Sieć Centrów Telemedycznych np. Kardiologicznych Urazowych Pediatrycznych Wyznaczenie ośrodka wiodącego Koordynatora działań naukowo-badawczych Koordynatora działań terapeutycznych

6 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Oczekiwany efekt Wzrost aktywności naukowej Wzrost skuteczności terapeutycznej Dostępność do baz danych Analizy ilościowe i jakościowe prowadzonych terapii Lepsza dostępność do raportowania zdarzeń wysokospecjalistycznych

7 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Efekt transgraniczny Eksport technologii medycznych Eksport rozwiązań informatycznych w opiece zdrowotnej Wypracowywanie wspólnych standardów Wymiana danych zdrowotnych o pacjencie Współpraca interdyscyplinarna

8 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Informacje medyczne (w sieci sieci) Ogólnodostępne informacje z zakresu: Podstawowej wiedzy o chorobach (rozpoznaniu, leczeniu) Podstawowej wiedzy o profilaktyce zdrowotnej Podstawowej wiedzy o metodach terapeutycznych

9 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Podstawowe problemy (w tworzeniu sieci sieci) Niewystarczające środki finansowe na informatyzację placówek opieki zdrowotnej Brak powszechnie dostępnych łączy szerokopasmowych Brak standardów krajowych medycznych Brak standardów międzynarodowych (wymiany danych) Brak koordynacji działań na szczeblu centralnym

10 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia System sieci zdrowia Operuje danymi: związanymi z pacjentem aktualnymi uporządkowanymi zbiorczymi semantycznie zrozumiałymi spójnymi osiągalnymi on-line

11 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Health Net - początki w Polsce Kardiologia dziecięca: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (1997r.) wchodzący w skład Eurocat – europejski system rejestru wad wrodzonych (280 ośrodków z 21 krajów)

12 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Health Net - początki w Polsce cd. KARDIOLOGIA Telemonitoring w rehabilitacji kardiologicznej Telemonitoring tele-ekg w ratownictwie medycznym Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u płodów (od 2004) Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Naczyniowo-Sercowego na lata 2003 – 2005 (POLCARD) Wczesna wykrywalność i leczenie wad wrodzonych serca (1997)

13 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Health Net - początki w Polsce cd. Health Net - początki w Polsce cd. Kardiochirurgia Kardiochirurgia Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych przy CZD - rejestr od 2000 roku Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca Ogólnopolski Rejestr Chirurgii Noworodka od 2002r. Chirurgia urazowa Telemedycyna Wielkopolska Rejestr urazów wielonarządowych Konsultacje specjalistyczne telemedyczne

14 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Health Net - początki w Polsce cd. POŁOŻNICTWO Telemedyczny system monitorowania w Telemedyczny system monitorowania w Domowej opiece ciężarnych Zdalne monitorowanie ciąży prowadzone przez osobę z personelu szpitala (położną). Pacjentki przewidziane do badania odwiedzane są w domach zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem.

15 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Możliwości rozwoju Health Net-u (perspektywy) Portal Epikrates Portal Epikrates o o Portal telekonsultacyjny o o Baza multimedialna zdarzeń medycznych o o Dane statystyczno–sprawozdawcze o o Rozliczenia świadczeń Platforma medyczna Platforma medyczna Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - udostępnianie: o o informacji o usługach medycznych, o o zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

16 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Możliwości rozwoju Health Net-u Portal PET-CT Portal PET-CT Współpraca między ośrodkami PET-CT wymiana danych, telekonsultacje System bezprzewodowego monitorowania chorych System bezprzewodowego monitorowania chorych z przewlekłą niewydolnością serca w czasie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych

17 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Możliwości rozwoju Health Net-u (perspektywy) Telemetryczny system wczesnego ostrzegania dla oddziałów szpitalnych Telemetryczny system wczesnego ostrzegania dla oddziałów szpitalnych pozwalających na szybsze rozpoznanie zagrożenia zdrowotnego oraz efektywną interwencję terapeutyczną przeprowadzoną przez personel wyszkolony w intensywnej terapii. pozwalających na szybsze rozpoznanie zagrożenia zdrowotnego oraz efektywną interwencję terapeutyczną przeprowadzoną przez personel wyszkolony w intensywnej terapii. Personel oddziałów szpitalnych wykorzystując kliniczne kryteria oceny stanu chorych oparte o punktowe skale kliniczne (EWS – Early Warning Score) identyfikuje zagrożenie stanu chorego i powiadamia ustalonym systemem personel oddziału intensywnej terapii (OIT). W OIT zostaje zorganizowany zespół szybkiego reagowania konsultujący zagrożonych chorych i decydujący o dalszym postępowaniu. System australijski MET (Medical Emergency Team), System australijski MET (Medical Emergency Team), angielski ICORS (Intensive Care Outreach Services).

18 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Możliwości rozwoju Health Net-u Telemetryczny nadzór przebiegu ciąży z adaptacyjnym doborem funkcji i zakresu analizy rejestrowanych sygnałów w mobilnym monitorze

19 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Zamiast podsumowania Zamiast podsumowania Rozwój Health Net - cele do osiagnięcia Zorientowanie systemu na pacjenta, nie na administrację kreowanie usług zdrowotnych ogólnodostępnych długofalowy wzrost zainteresowania profilaktyką zdrowotną wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa lepsza współpraca między ośrodkami lepsze wykorzystanie środków UE i krajowych na programy operacyjne z zakresu zdrowia spadek liczby błędów medycznych.

20 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Zamiast podsumowania c.d. Zamiast podsumowania c.d. Rozwój Health Net - cele do osiagnięcia cd. Objęcie wymianą teleinformatyczną nowych obszarów medycyny Wzrost liczby medycznych portali tematycznych Tworzenie ogólnokrajowych sieci o problematyce zdrowotnej Włączenie wszystkich zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (poz, specjalistyka ambulatoryjna, leczenie stacjonarne, opieka domowa) do współpracy w zakresie wymiany informacji o pacjencie

21 Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/ Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google