Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ I ZMIERZCH ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO JAKO PARADYGMATU ORGANIZACJI WOJCIECH NASIEROWSKI, Dr hab. Inż. Inż. Uniwersytet New Brunswick, Kanada 1(c)W.Nasierowski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ I ZMIERZCH ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO JAKO PARADYGMATU ORGANIZACJI WOJCIECH NASIEROWSKI, Dr hab. Inż. Inż. Uniwersytet New Brunswick, Kanada 1(c)W.Nasierowski,"— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ I ZMIERZCH ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO JAKO PARADYGMATU ORGANIZACJI WOJCIECH NASIEROWSKI, Dr hab. Inż. Inż. Uniwersytet New Brunswick, Kanada 1(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

2 CELE PREZENTACJI dokonanie przeglądu różnych metod kompleksowej i radykalnej zmiany przedsiębiorstwa we wszystkich zakresach funkcjonalnych dokonanie przeglądu różnych metod kompleksowej i radykalnej zmiany przedsiębiorstwa we wszystkich zakresach funkcjonalnych porównanie różnych podejść, ich zalet, wad, warunków stosowania z uwzględnieniem ich podobieństw i różnic porównanie różnych podejść, ich zalet, wad, warunków stosowania z uwzględnieniem ich podobieństw i różnic 2(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

3 PLAN PREZENTACJI 1. Paradygmaty i zmiana jako elementy życia organizacji 2. Podstawy zarządzania strategicznego 3. Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością 4. Podstawy reinżynierii 5. Podstawy Systemów Skomputeryzowanych 6. Porównanie czterech podejść do restrukturyzacji 7. Wnioski 3(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

4 Paradygmaty - aksjomaty, których zastosowanie pozwala na rozwiązanie zbioru problemów związanych z daną tradycją badawczą. Paradygmaty - aksjomaty, których zastosowanie pozwala na rozwiązanie zbioru problemów związanych z daną tradycją badawczą. "Paradygmat to sposób postrzegania świata, to sposób na wyodrębnienie problemów cząstkowych. Paradygmaty określają co jest ważne, uzasadnione, co 'ma sens'" (Patton, 1978, s ) "Paradygmat to sposób postrzegania świata, to sposób na wyodrębnienie problemów cząstkowych. Paradygmaty określają co jest ważne, uzasadnione, co 'ma sens'" (Patton, 1978, s ) Paradygmaty są stwierdzeniami normatywnymi sugerującymi co należy robić bez konieczności uciekania się do rozważań filozoficznych i poszukiwania uzasadnień słuszności. Paradygmaty są stwierdzeniami normatywnymi sugerującymi co należy robić bez konieczności uciekania się do rozważań filozoficznych i poszukiwania uzasadnień słuszności. Silne i słabe strony paradygmatów: silne, gdyż pozwalają na podjęcie działań, słabe, gdyż te działania mogą być podjęte na podstawie niekwestionowanych, choć błędnych założeń. Silne i słabe strony paradygmatów: silne, gdyż pozwalają na podjęcie działań, słabe, gdyż te działania mogą być podjęte na podstawie niekwestionowanych, choć błędnych założeń. 4(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

5 Podstawowymi paradygmatami nauk o organizacjach są: zmiana - często ciągła, radykalna, nieprzewidywalna, dramatyczna, kompleksowa i nieunikniona; zmiana - często ciągła, radykalna, nieprzewidywalna, dramatyczna, kompleksowa i nieunikniona; różnorodność - w zakresie warunków działania, w sytuacji gdy cele są jednorodne - powodująca konieczność stosowania różnych rozwiązań, choć problem wydaje się być podobny (być może nawet taki sam); różnorodność - w zakresie warunków działania, w sytuacji gdy cele są jednorodne - powodująca konieczność stosowania różnych rozwiązań, choć problem wydaje się być podobny (być może nawet taki sam); wielorakość podejść (szkół) rozwiązywania ważnych problemów przedsiębiorstwa, niejednokrotnie prowadząca do różnych sugestii odnośnie dalszego postępowania. wielorakość podejść (szkół) rozwiązywania ważnych problemów przedsiębiorstwa, niejednokrotnie prowadząca do różnych sugestii odnośnie dalszego postępowania. 5(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

6 PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Zarządzanie Strategiczne to: nauka i sztuka rozwiązywania ważnych problemów organizacyjnych; nauka i sztuka rozwiązywania ważnych problemów organizacyjnych; proces wprowadzania krótko- i długo- terminowych zmian w przedsiębiorstwie z reguły przeprowadzany (formułowany) na najwyższych szczeblach hierarchii organizacyjnej; proces wprowadzania krótko- i długo- terminowych zmian w przedsiębiorstwie z reguły przeprowadzany (formułowany) na najwyższych szczeblach hierarchii organizacyjnej; iteracyjny proces obejmujący analizę strategiczną, formułowanie strategii, ich ocenę, wybór i wdrożenie iteracyjny proces obejmujący analizę strategiczną, formułowanie strategii, ich ocenę, wybór i wdrożenie 6(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

7 Procedura restrukturyzacji w krajach rozwiniętych (i/lub prywatnych przedsiębiorstwach w krajach rozwijających się kierowanych w "amerykańskim stylu") zawiera następujące elementy: Procedura restrukturyzacji w krajach rozwiniętych (i/lub prywatnych przedsiębiorstwach w krajach rozwijających się kierowanych w "amerykańskim stylu") zawiera następujące elementy: zrozumienie przyczyn i potrzeby wprowadzenia zmiany (albo na skutek zmian (reakcja) albo przewidywanych zmian (antycypacja)); zrozumienie przyczyn i potrzeby wprowadzenia zmiany (albo na skutek zmian (reakcja) albo przewidywanych zmian (antycypacja)); powołanie nowego kierownictwa; powołanie nowego kierownictwa; podjęcie działań w kierunku zatrzymania pogarszania się pozycji finansowej i konkurencyjnej (albo rozpoznanie wpływu zmian na przyszłą pozycję finansową i konkurencyjną); podjęcie działań w kierunku zatrzymania pogarszania się pozycji finansowej i konkurencyjnej (albo rozpoznanie wpływu zmian na przyszłą pozycję finansową i konkurencyjną); wprowadzenie zmian doraźnych (np. sprzedaż części operacji) i restrukturyzacja finansowa; wprowadzenie zmian doraźnych (np. sprzedaż części operacji) i restrukturyzacja finansowa; opracowanie i wdrożenie nowego planu strategicznego. opracowanie i wdrożenie nowego planu strategicznego. 7(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

8 Dylemat formułowania względem wdrażania, albo strategii względem struktury. Dylemat formułowania względem wdrażania, albo strategii względem struktury. Problemy koordynacji, strategicznych barier organizacyjnych i rozgraniczenia pomiędzy rozwiązaniami intuicyjnymi a tymi podporządkowanymi rygorom podejść ilościowych. Problemy koordynacji, strategicznych barier organizacyjnych i rozgraniczenia pomiędzy rozwiązaniami intuicyjnymi a tymi podporządkowanymi rygorom podejść ilościowych. 8(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

9 PODSTAWY KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarządzanie poprzez jakość jest jednym z głównych podejść dla dostarczania wyrobów i usług, które zabezpieczają potrzeby, te uświadamiane i te nieuświadamiane, wewnętrznych i zewnętrznych klientów. Zarządzanie przez jakość pozwala wykorzystać umiejętności wszystkich pracowników, przynosząc korzyści dla przedsiębiorstwa i społeczeństwa. Zarządzanie poprzez jakość jest jednym z głównych podejść dla dostarczania wyrobów i usług, które zabezpieczają potrzeby, te uświadamiane i te nieuświadamiane, wewnętrznych i zewnętrznych klientów. Zarządzanie przez jakość pozwala wykorzystać umiejętności wszystkich pracowników, przynosząc korzyści dla przedsiębiorstwa i społeczeństwa. 9(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

10 Pięć podstawowych paradygmatów jakości (GAO, 1991, s.9-10; Tenner i DeToro, 1993): skupienie uwagi na klientach - "klient wypłaca pensje"; skupienie uwagi na klientach - "klient wypłaca pensje"; usprawnianie procesu - "kontrolować należy proces, a nie wyrób"; usprawnianie procesu - "kontrolować należy proces, a nie wyrób"; zaangażowanie całej organizacji - "praca grupowa, SZEFIE"; zaangażowanie całej organizacji - "praca grupowa, SZEFIE"; stałe poprawianie jakości - "wykrycie błędu to skarb"; stałe poprawianie jakości - "wykrycie błędu to skarb"; działania oparte na danych i ich analizie - "fakty, fakty, fakty". działania oparte na danych i ich analizie - "fakty, fakty, fakty". 10(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

11 Rola kierownictwa przedsiębiorstwa. Rola kierownictwa przedsiębiorstwa. Koncepcje czasu (ciągłości i powtarzalności), preferencji względem pracy grupowej (np. grupy jakości), uznania zwierzchności władzy (co wzmacnia pozycję kierownictwa i ułatwia wdrażanie). Koncepcje czasu (ciągłości i powtarzalności), preferencji względem pracy grupowej (np. grupy jakości), uznania zwierzchności władzy (co wzmacnia pozycję kierownictwa i ułatwia wdrażanie). 11(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

12 PODSTAWY REINŻYNIERII (BPR) "Fundamentalne, radykalne, gwałtowne przeprojektowanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie przeprowadzane celem znacznego poprawienia podstawowych wskaźników działania przedsiębiorstwa w takich zakresach jak koszt, jakość, zysk, szybkość, niezawodność (Hammer i Champy, 1993, s.32). "Fundamentalne, radykalne, gwałtowne przeprojektowanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie przeprowadzane celem znacznego poprawienia podstawowych wskaźników działania przedsiębiorstwa w takich zakresach jak koszt, jakość, zysk, szybkość, niezawodność (Hammer i Champy, 1993, s.32). Przeprojektowywanie przedsiębiorstwa ma niewiele wspólnego z naprawianiem {tak jak to ma miejsce w Zarządzaniu Strategicznym i TQM}. Przeprojektowywanie przedsiębiorstwa ma niewiele wspólnego z naprawianiem {tak jak to ma miejsce w Zarządzaniu Strategicznym i TQM}. 12(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

13 Reinżynieria oznacza rozpoczęcie od początku, rozpoczęcie bez obciążeń przeszłością....To co i jak robiliśmy w przeszłości jest nieważne: w reinżynierii ważne jest jak i co będziemy robić w przyszłości (Hammer i Champy, 1993, s.2-3). Reinżynieria oznacza rozpoczęcie od początku, rozpoczęcie bez obciążeń przeszłością....To co i jak robiliśmy w przeszłości jest nieważne: w reinżynierii ważne jest jak i co będziemy robić w przyszłości (Hammer i Champy, 1993, s.2-3). Proces przeprojektowywania przedsiębiorstwa obejmować może następujące etapy (Hammer i Champy, 1993; Furey, 1993): Proces przeprojektowywania przedsiębiorstwa obejmować może następujące etapy (Hammer i Champy, 1993; Furey, 1993): - rozpoznanie podstawowego procesu(ów); - określenie grupy projektowej; - zrozumienie podstawowych procesów w przedsiębiorstwie; - kontrola zasobów dostępnych/potrzebnych; - wdrożenie nowych procesów. 13(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

14 PODSTAWY SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH (CIM) Typy technik komputerowych: Typy technik komputerowych: - techniki projektowania (np., CAD, CAE); - techniki produkowania (np., maszyny sterowane numerycznie, robotyzacja, CAM), i - techniki kierownicze wspomagające podejmowanie decyzji (MRP, Planowanie Operacyjne). CIM: rozwiązania konkurencyjne elastyczność, wydajność, i różnorodność koszt, ryzyko, wdrażanie 14(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

15 ZS - co nowego można robić ZS - co nowego można robić TQM - jak to robić lepiej TQM - jak to robić lepiej BPR - jak tego nie należy robić BPR - jak tego nie należy robić CIM - jak to robić inaczej CIM - jak to robić inaczej 15(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

16 Wszystkie cztery podejścia: Wszystkie cztery podejścia: - uwzględniają aktualne (i przyszłe) potrzeby klientów; - zakładają obniżenie poziomu Wejść potrzebnych do uzyskania Wyjść, - zakładają, że zmniejszenia kosztów i podniesienie zadowolenia klientów są naczelnymi zadaniami (celami). Literatura Zarządzania Strategicznego dostarcza najbardziej pełnego i szerokiego spojrzenia na kompleksowe zmiany, w sytuacji gdy pozostałe trzy podejścia określają szczegółowe sposoby alternatywnych rozwiązań. Literatura Zarządzania Strategicznego dostarcza najbardziej pełnego i szerokiego spojrzenia na kompleksowe zmiany, w sytuacji gdy pozostałe trzy podejścia określają szczegółowe sposoby alternatywnych rozwiązań. 16(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

17 Należy odpowiedzieć na pytanie gdzie leżą problemy działania przedsiębiorstwa: Należy odpowiedzieć na pytanie gdzie leżą problemy działania przedsiębiorstwa: w jakości? wydajności? kosztach? sprawności realizowanych procesów? czy też w podstawowej niemożności uzyskania założonych wyników w ramach realizowanej strategii? w jakości? wydajności? kosztach? sprawności realizowanych procesów? czy też w podstawowej niemożności uzyskania założonych wyników w ramach realizowanej strategii? 17(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

18 18(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

19 Każde z przedstawionych podejść podkreśla znaczenie procesu. Każde z przedstawionych podejść podkreśla znaczenie procesu. Każde z podejść scharakteryzować można specyficznym nastawieniem do czasu: od kwestii jednorazowej zmiany - naprawy (BPR), do ciągłości zmian (TQM), jako odmiennie krańcowej percepcji czasu. Każde z podejść scharakteryzować można specyficznym nastawieniem do czasu: od kwestii jednorazowej zmiany - naprawy (BPR), do ciągłości zmian (TQM), jako odmiennie krańcowej percepcji czasu. Każde z podejść prowadzi do zmiany wielu z parametrów funkcjonowania przedsiębiorstwa: stopniowo w przypadku TQM, bardzo gwałtownie przy zastosowaniu BPR i w moderowanym tempie wdrażania zmian w przypadku ZS i CIM. Każde z podejść prowadzi do zmiany wielu z parametrów funkcjonowania przedsiębiorstwa: stopniowo w przypadku TQM, bardzo gwałtownie przy zastosowaniu BPR i w moderowanym tempie wdrażania zmian w przypadku ZS i CIM. 19(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

20 Różne są w nich także założenia odnośnie roli jednostki w kształtowaniu zmian, interpretacji nowości i określania "poprawnych" rozwiązań. Różne są w nich także założenia odnośnie roli jednostki w kształtowaniu zmian, interpretacji nowości i określania "poprawnych" rozwiązań. Przeprojektowywanie w ramach TQM odbywa się w ramach istniejących ograniczeń procesu i ukierunkowane jest na albo usunięcie ograniczeń, albo zmniejszenie wpływu ograniczeń poprzez stałe usprawnianie (Kaizen): BPR poszukuje zmian rewolucyjnych. Przeprojektowywanie w ramach TQM odbywa się w ramach istniejących ograniczeń procesu i ukierunkowane jest na albo usunięcie ograniczeń, albo zmniejszenie wpływu ograniczeń poprzez stałe usprawnianie (Kaizen): BPR poszukuje zmian rewolucyjnych. Każde z rozwiązań, jeżeli wdrożone kompleksowo, tworzy zbiór idealnych rozwiązań, które rewolucjonizują przedsiębiorstwo. Co się dzieje wtedy gdy ten idealny stan jest osiągnięty? Każde z rozwiązań, jeżeli wdrożone kompleksowo, tworzy zbiór idealnych rozwiązań, które rewolucjonizują przedsiębiorstwo. Co się dzieje wtedy gdy ten idealny stan jest osiągnięty? 20(c)W.Nasierowski, rest-4concepts

21 Dla Amerykanów, zdominowanych krótkimi horyzontami czasowymi, indywidualizmem i idealizmem, wdrożenie rozwiązania kończy temat: to jest zakończone, wykonałem MOJĄ pracę. Stąd też potrzeba natychmiastowych wyników, fragmentacja czasu, ideał lidera i zwycięzcy - wszystkie elementy satysfakcjonowane przez BPR. Dla Amerykanów, zdominowanych krótkimi horyzontami czasowymi, indywidualizmem i idealizmem, wdrożenie rozwiązania kończy temat: to jest zakończone, wykonałem MOJĄ pracę. Stąd też potrzeba natychmiastowych wyników, fragmentacja czasu, ideał lidera i zwycięzcy - wszystkie elementy satysfakcjonowane przez BPR. TQM tak jak i kultury dalekiego wschodu, oparte jest na długich horyzontach planowania, pracy grupowej i relatywizmie. Kwestia osiągnięcia ideału na końcu procesu zmian nie istnieje: bo ideału nie ma; można się do niego zbliżyć, ale nie osiągnąć, i ponadto nie ma końca, gdyż czas jest postrzegany cyklicznie a nie liniowo. TQM tak jak i kultury dalekiego wschodu, oparte jest na długich horyzontach planowania, pracy grupowej i relatywizmie. Kwestia osiągnięcia ideału na końcu procesu zmian nie istnieje: bo ideału nie ma; można się do niego zbliżyć, ale nie osiągnąć, i ponadto nie ma końca, gdyż czas jest postrzegany cyklicznie a nie liniowo. 21(c)W.Nasierowski, rest-4concepts


Pobierz ppt "ROZWÓJ I ZMIERZCH ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO JAKO PARADYGMATU ORGANIZACJI WOJCIECH NASIEROWSKI, Dr hab. Inż. Inż. Uniwersytet New Brunswick, Kanada 1(c)W.Nasierowski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google