Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ORT. Zarządzanie – to proces zmierzający do osiągnięcia zakładanych celów dzięki wykorzystaniu zasobów materialnych i ludzkich,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ORT. Zarządzanie – to proces zmierzający do osiągnięcia zakładanych celów dzięki wykorzystaniu zasobów materialnych i ludzkich,"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ORT

2 Zarządzanie – to proces zmierzający do osiągnięcia zakładanych celów dzięki wykorzystaniu zasobów materialnych i ludzkich, obejmujący działania związane z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem, koordynowaniem i kontrolą

3 Żywiołowy rozwój produktu ort Dominował w początkach rozwoju turystyki Leseferyzm – najbardziej skrajna forma żywiołowego rozwoju produktu ort (pozostawienie pełnej inicjatywy siłom wolnego rynku reprezentowanym przez sektor prywatny) Zysk i zwiększanie potencjału gospodarki turystycznej – główne cele przedsiębiorstw kształtujących produkt ort Rola sektora publicznego ograniczona do współudziału w promocji (np. biura promocji i informacji turystycznej)

4 Żywiołowy rozwój produktu ort Konsekwencje: Brak wyrazistego produktu i spójnego wizerunku ort Brak koordynacji działań różnych podmiotów Turystyka jako dziedzina wyizolowana, nie uwzględniająca lokalnych potrzeb Przekraczanie chłonności turystycznej oraz nadmierna pojemność bazy turystycznej Koncentracja na sprzedaży produktu i brak reakcji na zmiany popytu, starzenie się ort

5 Planowy rozwój produktu ort Wykształcił się po II wojnie światowej Wzmocnienie roli sektora publicznego Chęć przeciwdziałania ujemnym efektom podejścia żywiołowego Dwa nurty (zależne od motywacji): traktowanie funkcji turystycznej jako wyizolowanej dziedziny lub ujmowanie jej w formie zintegrowanej Opiera się głównie na planowaniu przestrzennym i opracowaniu tzw. master planów Planowanie centralne lub ze szczebla lokalnego Biurokratyzm Dominujący udział specjalistów wywołujący negatywne reakcje Nieelastyczność i częsta dezaktualizacja planów Finansowanie z pieniędzy publicznych rodzące wątpliwości mieszkańców, przedsiębiorców i teoretyków

6 Podsumowanie: Ograniczenie się tylko do jednej z funkcji zarządzania Brak współdziałania różnych grup podmiotów Według badań WTO połowa planów nie została w ogóle zrealizowana, a znaczna część pozostałych tylko częściowo Kształtowanie produktu ort wymaga zaangażowania zarówno sektora publicznego jak i prywatnego Planowy rozwój produktu ort

7 Koncepcja zarządzania strategicznego ort Główne cechy: Długi horyzont czasowy Konieczność dokonywania wyboru w warunkach niepewności Ustalona hierarchia celów i zadań Kontrola procesu wdrażania podjętych decyzji i ich rezultatów Orientacja na zewnątrz, ku otoczeniu Analiza otoczenia, własnych zasobów i położenia wobec konkurencji

8 Koncepcja zarządzania strategicznego ort Powinno obejmować wszystkie aspekty działalności i komórki danej jednostki (jednostki przestrzennej) Zakłada wykorzystanie synergii między różnymi produktami jednostki przestrzennej, a przez to efektywniejszego wykorzystania dostępnych środków Powinno uwzględniać lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne tworząc integralną część strategii rozwoju danej jednostki przestrzennej Orientacja na klienta (nie na produkt czy na sprzedaż)


Pobierz ppt "KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ORT. Zarządzanie – to proces zmierzający do osiągnięcia zakładanych celów dzięki wykorzystaniu zasobów materialnych i ludzkich,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google