Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami B+R na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami B+R na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami B+R na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Dr inż. Sławomir Kłos

2 Misja Parku Naukowo-Technologicznego UZ Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego jest to miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Celem Parku Naukowo-Technologicznego jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału regionu i stymulowanie rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Zadania Parku Naukowo-Technologicznego: Przybliżenie wyników badań naukowych (i ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu. Tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych i prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego. Wspieranie procesu transferu technologii i promocja szeroko rozumianej innowacyjności. Park będzie inspirował powstawanie i rozwój małych i średnich firm technologicznych

3 Parki Technologiczne w Polsce - użytkownicy Źródło: Ośrodki innowacji w Polsce. 2005

4 Parki Technologiczne w Polsce - powierzchnia LokalizacjaPowierzchnia w m 2 całkowitatereny inwest.pod dachemwynajmowana Bełchatów Gdańsk Koszalin Kraków Poznań Toruń Wrocław Szczecin łącznie średnia mediana Źródło: Ośrodki innowacji w Polsce. 2005

5 Atuty regionu ? Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce

6 Potencjał naukowy regionu Ogólna liczba studentów UZ Liczba pracowników naukowych UZ 1 046

7 Lubuskie trójmiasto Zielona Góra – 119 tys. mieszk. Stolica samorządowa województwa, główny ośrodek nauki i kultury. Po 1990 r. upadek dużych zakładów; rozwój usług i firm high-tech. Nowa Sól – 41 tys. mieszk. Tradycyjny, silny ośrodek przemysłowy, wysokie strukturalne bezrobocie; od 3 lat boom inwestycyjny. Sulechów – 18 tys. mieszk. Prężnie rozwija się przemysł i usługi budowlane oraz przemysł budowy maszyn. Bezrobocie (czerwiec 2007r.): Miasto Zielona Góra- 8,6 % Powiat zielonogórski- 16,7 % Powiat nowosolski - 24 %

8 Lubuski Park Przemysłowy Inicjatywa Lubuskiego Trójmiasta: Zielona Góra - Nowa Sól - Sulechów. Położenie: Nowy Kisielin (obszar Gminy Zielona Góra), 6 km od Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dojazd: 4 km od drogi ekspresowej S3, po ok. 50 km od autostrad A2 i A18/A4. Lubuski Park Przemysłowy zawiera: Park Naukowo - Technologiczny UZ, Strefę Aktywności Gospodarczej Lubuskiego Trójmiasta i Regionalny Park SSE.

9 Park Naukowo-Technologiczny UZ Legenda - Regionalny Park SSE – 57,19 ha - Park Naukowo - Technologiczny UZ – 54 ha - Strefa Aktywności Gospodarczej LT – 87,58 ha - Projektowana droga wojewódzka E65/S3 Park Naukowo-Technologiczny będzie zlokalizowany w Nowym Kisielinie, 6 km od Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego, 4 km od drogi ekspresowej S3, oraz po ok. 60 km od autostrad A2 i A18/A4. Przez obszar Parku Naukowo-Technologicznego planowany jest przebieg nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 279 od węzła S3 o dł. 4,5 km. Budowie nowej drogi będzie towarzyszyła budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i światłowodowej. Planowany obszar Parku będzie obejmował obszar 54 ha.

10 Struktura Parku Naukowo-Technologicznego Park Naukowo-Technologiczny Centrum Szkoleniowo - Doradcze Centrum Przemysłowo - Technologiczne Strefa Zaawansowanych Technologii Laboratoria

11 Centrum Szkoleniowo - Doradcze Zabytkowy Budynek 900 m 2 1 sala konferencyjna o powierzchni 150 m2 dla 80 osób, sale szkoleniowo-seminaryjne, każda o powierzchni 50 m 2 dla 30 osób, 2 pracownie komputerowe - każda powierzchni 50 m 2 po 15 stanowisk. 6 pokoi gościnnych 1- i 2-osobowych.

12 Centrum Szkoleniowo - Doradcze

13 Centrum Przemysłowo - Technologiczne Dla potrzeb strefy zaawansowanych technologii planuje się budowę budynku centrum przemysłowo-technologicznego o powierzchni 2000 m 2 oraz hali technologiczno- laboratoryjnej o powierzchni 750 m 2 i wysokości 8 m. Zakłada się, że powierzchnia budynku centrum przemysłowo-technologicznego (co najmniej 1800 m 2 ), będzie przeznaczona na wynajem. Ważna jest możliwość elastycznego podziału powierzchni biurowej na segmenty od 25 m 2 do 100 m 2. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy centrum przemysłowo-technologicznego o kolejne segmenty 1000 m 2. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie dysponował 40 hektarami powierzchni inwestycyjnej (14 ha pozostanie na rozbudowę budynków parku naukowo technologicznego). Teren PNT zostanie podzielony na 28 działek o wielkości 0,5 ha każda. Działki będą udostępniane inwestorom w drodze długoletniej dzierżawy z możliwością ich zakupu po upływie 5 lat ich użytkowania od momentu podpisania stosownej umowy.

14 Centrum Przemysłowo - Technologiczne

15 Laboratoria Centrum Przemysłowo - Technologicznego Laboratorium Budownictwa - dr hab. inż.. Mieczysław Kuczma, prof. UZ Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej - dr hab. inż. Adam Kempski, Laboratorium Technologii Drewna - dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii - dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Pracownia Odnawialnej Energii Cieplnej Pracownia Odnawialnej Energii Elektrycznej Pracownia Energoelektronicznych Systemów Sprzęgających Laboratorium Technologii Informatycznych - dr inż. Janusz Baranowski, Pracownia Symulacji Procesów Produkcyjnych – dr inż. Sławomir Kłos Pracownia Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych - dr inż. Wojciech Zając Akademia CISCO - dr inż. Janusz Baranowski

16 Analiza SWOT – mocne strony Wykwalifikowana kadra naukowa. Duża liczba studentów i absolwentów kierunków inżynierskich. Atrakcyjnie położony teren. Dobra infrastruktura logistyczna (planowana droga wojewódzka). Dobra współpraca UZ, Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Istniejący zabytkowy budynek na potrzeby Centrum Szkoleniowo-Doradczego.

17 Analiza SWOT – słabe strony Brak środków własnych na udział w projekcie. Brak możliwości finansowania budowy Parku ze środków centralnych. Problem własności gruntów zostanie rozwiązany w kwietniu Mała liczba firm zainteresowanych tworzeniem laboratoriów i działów badawczo rozwojowych. Brak uzbrojenia terenu i badań geologicznych.

18 Analiza SWOT – szanse Duże środki UE z LRPO (Infrastruktura EUR, B+R zł). Duże środki UE z LPRO na uzbrojenie terenu ( EUR). Utworzenie obok Parku Naukowo-Technologicznego strefy aktywności gospodarczej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Duże zainteresowanie zachodnich inwestorów inwestycjami w Polsce. Stosunkowo wysokie bezrobocie w regionie, możliwość pozyskania przez inwestorów taniej. Bliskość granicy Niemieckiej i dobre stosunki z przygranicznymi Uczelniami. Możliwość skorzystania ze środków przeznaczonych na współpracę transgraniczną. Obecność firm technologicznych szczególnie w branży inżynierii oprogramowania i elektroniki.

19 Analiza SWOT – zagrożenia Brak inwestora strategicznego. Wysokie koszty przedsięwzięcia. Ustawa o pomocy publicznej (dofinansowanie UE tylko 50% reszta środki własne). Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb PNTUZ. Konieczność przekwalifikowania terenów dla potrzeb PNTUZ z rolnych na przemysłowe. Trudności organizacyjno-prawne z dzierżawą lub przekazaniem terenów przeznaczonych na Park Naukowo-Technologiczny FUZPNT. Brak rozwiniętego przemysłu w regionie, mała liczba firm zaawansowanych technologicznie.

20 Harmonogram działań

21 Wyniki badań zainteresowania współpracą z Parkiem Naukowo-Technologicznym


Pobierz ppt "Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami B+R na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google