Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Zielona Góra, 15/11/2012 Uniwersytet Zielonogórski Robert SMOLEŃSKI Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Zielona Góra, 15/11/2012 Uniwersytet Zielonogórski Robert SMOLEŃSKI Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Zielona Góra, 15/11/2012 Uniwersytet Zielonogórski Robert SMOLEŃSKI Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl

2 1.Wstęp 2.Prezentacja laboratoriów Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego Laboratorium Izolacyjności Akustycznej Laboratorium Elektroakustyki Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej 3.Możliwe obszary współpracy Plan Prezentacji Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl

3 Wstęp Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl Smarttechnologies

4 Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl Laboratorium oferuje: wielokryterialną optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i związanych z energią odnawialną, elektryczną i grzewczą, tak by w najlepszy sposób spełniały coraz ostrzejsze wymogi środowiskowe, jednocześnie nie pogarszając komfortu termicznego oraz jakości powietrza, badania porównawcze efektywności różnych systemów i elementów budowlanych oraz instalacyjnych, w dokładnie takich samych, tak samo zorientowanych względem słońca, pomieszczeniach, badanie wpływu zmieniających się warunków środowiskowych, będących często wynikiem działań w kierunku ograniczenia zużycia energii (temperatura, wilgotność, hałas, zanieczyszczenie powietrza, w tym głównie CO 2 ) na efektywność uczenia się i pracy. Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

5 Laboratorium Izolacyjności Akustycznej Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl Laboratorium oferuje badania właściwości akustycznych przegród budowlanych (ściennych i stropowych), jak również takich elementów budowlanych, jak: okna, drzwi, itp. Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ

6 Laboratorium Elektroakustyki Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl Laboratorium oferuje: badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, poziomu hałasu słyszalnego, infradźwiękowego, analizę widma hałasu, pomiar emisji hałasu do środowiska w celu określenia szkodliwości i uciążliwości spowodowanych hałasem. Kierownik: dr inż. Krzysztof Sozański

7 Kompatybilności Elektromagnetycznej Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl Laboratorium oferuje: wykonywanie znormalizowanych badań kompatybilności elektromagnetycznej, wymaganych do uzyskania znaku CE, umożliwiającego wprowadzanie urządzeń na rynek UE, opracowywanie optymalnych technicznie i ekonomicznie dedykowanych metod zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej, transfer wiedzy w zakresie zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i systemów. Kierownik: dr inż. Robert Smoleński

8 Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl Laboratorium oferuje: dostosowanie charakterystyki źródeł do profilu obciążenia oraz warunków środowiskowych odbiorcy, który jest właścicielem układu generacji energii elektrycznej, ocenę wpływu dołączenia dodatkowych źródeł na poziom bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych, do których źródło jest dołączane, opracowanie sposobów optymalnej koordynacji systemów wieloźródłowych typu: słońce + wiatr + wodór lub biogaz, opracowanie rozwiązań energoelektronicznych układów sprzęgających pozwalających na przyjazną użytkownikowi integrację źródeł w ramach instalacji elektrycznej odbiorcy, kompleksowa ocena potencjalnych korzyści finansowych wynikających ze stosowania rozwiązań z systemami wieloźródłowymi. Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ

9 Możliwe obszary współpracy Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl Wykonywanie badań w laboratoriach Centrum Wykorzystanie potencjału naukowego pracowników Wspólne aplikowanie o projekty badawcze


Pobierz ppt "Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Zielona Góra, 15/11/2012 Uniwersytet Zielonogórski Robert SMOLEŃSKI Park Naukowo-Technologiczny UZ www.pnt.uz.zgora.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google