Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Zielonogórski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Zielonogórski"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Zielonogórski
Robert SMOLEŃSKI Park Naukowo-Technologiczny UZ Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Zielona Góra, 15/11/2012

2 Plan Prezentacji Wstęp Prezentacja laboratoriów
Park Naukowo-Technologiczny UZ Wstęp Prezentacja laboratoriów Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego Laboratorium Izolacyjności Akustycznej Laboratorium Elektroakustyki Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej Możliwe obszary współpracy

3 Wstęp Smart technologies
Park Naukowo-Technologiczny UZ Smart technologies

4 Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego
Park Naukowo-Technologiczny UZ Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Laboratorium oferuje: wielokryterialną optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i związanych z energią odnawialną, elektryczną i grzewczą, tak by w najlepszy sposób spełniały coraz ostrzejsze wymogi środowiskowe, jednocześnie nie pogarszając komfortu termicznego oraz jakości powietrza, badania porównawcze efektywności różnych systemów i elementów budowlanych oraz instalacyjnych, w dokładnie takich samych, tak samo zorientowanych względem słońca, pomieszczeniach, badanie wpływu zmieniających się warunków środowiskowych, będących często wynikiem działań w kierunku ograniczenia zużycia energii (temperatura, wilgotność, hałas, zanieczyszczenie powietrza, w tym głównie CO2) na efektywność uczenia się i pracy.

5 Laboratorium Izolacyjności Akustycznej
Park Naukowo-Technologiczny UZ Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Laboratorium oferuje badania właściwości akustycznych przegród budowlanych (ściennych i stropowych), jak również takich elementów budowlanych, jak: okna, drzwi, itp.

6 Laboratorium Elektroakustyki
Park Naukowo-Technologiczny UZ Kierownik: dr inż. Krzysztof Sozański Laboratorium oferuje: badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, poziomu hałasu słyszalnego, infradźwiękowego, analizę widma hałasu, pomiar emisji hałasu do środowiska w celu określenia szkodliwości i uciążliwości spowodowanych hałasem.

7 Kompatybilności Elektromagnetycznej
Park Naukowo-Technologiczny UZ Kierownik: dr inż. Robert Smoleński Laboratorium oferuje: wykonywanie znormalizowanych badań kompatybilności elektromagnetycznej, wymaganych do uzyskania znaku „CE”, umożliwiającego wprowadzanie urządzeń na rynek UE, opracowywanie optymalnych technicznie i ekonomicznie dedykowanych metod zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej, transfer wiedzy w zakresie zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i systemów.

8 Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej
Park Naukowo-Technologiczny UZ Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ Laboratorium oferuje: dostosowanie charakterystyki źródeł do profilu obciążenia oraz warunków środowiskowych odbiorcy, który jest właścicielem układu generacji energii elektrycznej, ocenę wpływu dołączenia dodatkowych źródeł na poziom bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych, do których źródło jest dołączane, opracowanie sposobów optymalnej koordynacji systemów wieloźródłowych typu: słońce + wiatr + wodór lub biogaz, opracowanie rozwiązań energoelektronicznych układów sprzęgających pozwalających na przyjazną użytkownikowi integrację źródeł w ramach instalacji elektrycznej odbiorcy, kompleksowa ocena potencjalnych korzyści finansowych wynikających ze stosowania rozwiązań z systemami wieloźródłowymi.

9 Możliwe obszary współpracy
Park Naukowo-Technologiczny UZ Wykonywanie badań w laboratoriach Centrum Wykorzystanie potencjału naukowego pracowników Wspólne aplikowanie o projekty badawcze


Pobierz ppt "Uniwersytet Zielonogórski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google