Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy globalne współczesnego świata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy globalne współczesnego świata"— Zapis prezentacji:

1 Problemy globalne współczesnego świata
zagadnienia odnoszące się do całej gospodarki światowej problemy odnoszące się do całej ludzkości ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny

2 Cechy problemów globalnych
wszechświatowy charakter ich złożoność, zależność od działania wielu czynników i wzajemne powiązanie poważne konsekwencje wiążące się z ich nierozwiązaniem przedsięwzięcia zmierzające do ich rozwiązania muszą mieć złożony charakter ich rozwiązanie jest możliwe jedynie wówczas, gdy odpowiednie przedsięwzięcia obejmują swym zasięgiem cały świat

3 Główne problemy globalne
problem wyczerpalności surowców naturalnych problemy ekologiczne – zanieczyszczenie środowiska zadłużenie międzynarodowe problemy demograficzne zjawiska niedożywienia i głodu sytuacja krajów Południa problemy związane z wojną i pokojem, a więc wyścig zbrojeń, rozbrojenie, niebezpieczeństwo wojny nuklearnej problemy społeczne: choroby typu AIDS, narkomania przestępczość międzynarodowa i terroryzm

4 Typy problemów globalnych
bariery wspólne dla wszystkich ogniw gospodarki światowej (kwestie wyczerpalności surowców naturalnych, kwestie zanieczyszczenia środowiska naturalnego) zagrożenia, których występowanie nie jest powszechne, lecz których rozwiązanie zależy od podjęcia działań o charakterze globalnym (kwestia żywnościowa, zadłużenie międzynarodowe) zagrożenia globalne wynikające z określonych układów polityczno-ustrojowych (sprawa pokoju na świecie i bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm)

5 Przyczyny problemów globalnych
sam proces rozwoju gospodarczego nieuniknioną konsekwencja postępu cywilizacyjnego, zwłaszcza technicznego, wzrostu liczby ludności i internacjonalizacji procesu gospodarowania wzrost współzależności między krajami

6 Zainteresowanie problemami globalnymi
Na przełomie XIX i XX w. niektórzy myśliciele wskazywali, że postęp techniczny niesie ze sobą nie istniejące uprzednio zagrożenia Niepomierny wzrost zainteresowania problematyką globalną dał się zauważyć na przełomie lat 60. i 70. XX w. (przyczyny: wzrost rozpiętości w poziomie rozwoju między krajami uprzemysłowionymi a Trzecim Światem, kryzys energetyczny, spadek światowej produkcji żywności w latach , pierwsze duże katastrofy ekologiczne)

7 Klub Rzymski Organizacja pozarządowa założona w 1968 r. (1973 r.) skupiająca kilkudziesięciu wybitnych naukowców i ludzi interesu Cel: uświadomienie ludzkości skali zagrożeń globalnych Organizacja znana dzięki publikacjom raportów na temat kwestii ogólnoświatowych W 1972 r. tzw. I Raport dla Klubu Rzymskiego pt. „Granice wzrostu” – zawierał pesymistyczną prognozę losów ludzkości: dalszy szybki wzrost liczby ludzi, zużywanie zasobów i zanieczyszczenie środowiska

8 ONZ – Raport U’Thanta (1969 r.)
"Nie chciałbym, aby moje słowa zabrzmiały zbyt dramatycznie, ale na podstawie danych, do których mam dostęp jako sekretarz generalny, mogę wysunąć tylko jeden wniosek, a mianowicie, że członkom Narodów Zjednoczonych pozostało może dziesięć lat na uregulowanie zastarzałych waśni i podjęcie wspólnej ogólnoświatowej inicjatywy w celu zahamowania wyścigu zbrojeń, poprawy warunków środowiskowych człowieka, zlikwidowania groźby eksplozji demograficznej oraz nadania należytego rozmachu wysiłkom w dziedzinie rozwoju. Jeżeli w ciągu najbliższego dziesięciolecia nie zorganizuje się takiego współdziałania na skalę światową, to obawiam się, że wspomniane przeze mnie problemy osiągną tak zatrważające rozmiary, że ich opanowanie nie będzie już w naszej mocy".

9 Sekretarz Generalny ONZ (1961-1971) Maha Thray Sithu U’Thant

10 całościowe myślenie o światowych procesach ekonomicznych
Globalizm całościowe myślenie o światowych procesach ekonomicznych

11 Przyczyny zadłużenia międzynarodowego
kryzys energetyczny – wzrost cen ropy naftowej pogorszenie się terms of trade krajów dłużniczych w latach 80. zmiany tempa wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych (dekoniunktura w latach , ) zmiany stóp procentowych na międzynarodowym rynku finansowym

12 Możliwości rozwiązania problemu zadłużenia międzynardowego
1. Plany Baker’a, Fishera, Bradley’a, Brady’ego itp. 2. Problemy konwersji długu na udziały kapitałowe w przedsiębiorstwach (debt for capital swap) towary pochodzące z danego kraju (debt for commodity swap) inwestycje ekologiczne (debt for nature swap) obligacje (debt for bond swap) wykup długu przez kraje dłużnika (buy-back) KLUB PARYSKI KLUB LONDYŃSKI Zasada “case by case” – indywidualnego traktowania dłużnika


Pobierz ppt "Problemy globalne współczesnego świata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google