Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Afryka jest terenem najstarszych cywilizacji i organizmów państwowych. Najdawniejsze wiadomości o tym lądzie posiadali Egipcjanie. Jest kontynentem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Afryka jest terenem najstarszych cywilizacji i organizmów państwowych. Najdawniejsze wiadomości o tym lądzie posiadali Egipcjanie. Jest kontynentem."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Afryka jest terenem najstarszych cywilizacji i organizmów państwowych. Najdawniejsze wiadomości o tym lądzie posiadali Egipcjanie. Jest kontynentem położonym w strefie zwrotnikowej, dlatego posiada bujną i różnorodną roślinność. Na Czarnym lądzie możemy spotkać również wiele bardzo interesujących zwierząt. W efekcie, ląd ten jest bardzo ciekawy, ale i niezwykle niebezpieczny. Historia i warunki naturalne Afryki

4 Susza niszczy plony i wypala pastwiska. W krajach, gdzie los ludzi zależy od zbiorów z przydomowych poletek, długotrwałe susze wywołują klęski głodu i śmierć tysięcy osób. Niedożywienie i głód są niemal stałym problemem mieszkańców Afryki. Wielu ludzi z zamożnych krajów stara się pomagać mieszkańcom Afryki, lecz pomoc ta stanowi zwykle kroplę w morzu potrzeb. Susze i klęski głodu

5 Rozmieszczenie obszarów występowania określonych chorób zależy w dużym stopniu od warunków środowiskowych oraz od poziomu życia na tych terenach. W Afryce, choroby, którym sprzyja brak higieny oraz niedożywienie to: beri beri, pelagra, trąd, szkorbut czy ospa. Inna choroba, wynikająca z braku wiedzy o możliwości zakażenia to AIDS. Wszystkie są bardzo poważnym zagrożeniem dla mieszkańców Afryki. Choroby, brak opieki zdrowotnej

6 Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia, a kraje, w których ludzie są lepiej wykształceni, są też silniejsze gospodarczo. Na razie jednak wielu dorosłych mieszkańców świata nie potrafi czytać ani pisać. W Afryce, liczba analfabetów wynosi ok. 53%. Ponad połowa afrykańskich dzieci nie uczęszcza do szkoły. Kraje czarnego lądu o najniższym odsetku ludzi potrafiących czytać i pisać to: Niger, Erytrea i Sierra Leone. Brak dostępu do oświaty, analfabetyzm

7 Kraje organizujące system oświaty napotykają na wielki problem jakim jest kwestia języka wykładowego. Wydaje się oczywiste, że zajęcia powinny odbywać się w języku urzędowym danego państwa. W Afryce jednak wiele krajów to państwa wielonarodowe, w których językiem urzędowym jest język większości etnicznej. Prowadzi to do zakłóceń tożsamości kulturowej mniejszości społeczeństwa co w sumie nie daje korzyści żadnej ze stron. Różnice językowe

8 Gwałtowny wzrost liczby ludności w Afryce w ostatnim czasie wywołuje niepokój związany z możliwymi konsekwencjami przeludnienia oraz brakiem miejsc mieszkalnych. Wielu specjalistów uważa, że kontrola przyrostu naturalnego jest konieczna, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu życia na tym terenie. Na terenach przylegających do Sahary można wyróżnić kilka typów budownictwa - co z tego skoro każdy z nich nie jest godnym egzystowania w nim człowieka XXI wieku. Przyrost naturalny, budowle mieszkalne

9 Prezentację wykonał: Mateusz Olejnik Kl. I TI


Pobierz ppt "Afryka jest terenem najstarszych cywilizacji i organizmów państwowych. Najdawniejsze wiadomości o tym lądzie posiadali Egipcjanie. Jest kontynentem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google