Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka krajów rozwijających się Agnieszka Dziankowska & Beata Grzymała WGiSR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka krajów rozwijających się Agnieszka Dziankowska & Beata Grzymała WGiSR."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka krajów rozwijających się Agnieszka Dziankowska & Beata Grzymała WGiSR

2 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR O czym będzie mowa: 1. Charakterystyka krajów rozwijających się 2. Systemy ekonomiczne wyróżniane w krajach Trzeciego Świata 3. Wskaźnik HDI 4. Zadłużenie krajów Trzeciego Świata 5. Północ a Południe 6. Charakterystyka wybranych państw (Sierra Leone, Angola, Indie, Boliwia) 7. Formy pomocy

3 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Charakterystyka krajów rozwijających się niski poziom życia i produkcji niski poziom życia i produkcji nieodpowiednie wykorzystanie zasobów materialnych i ludzkich nieodpowiednie wykorzystanie zasobów materialnych i ludzkich zacofanie techniczne w przemyśle i rolnictwie zacofanie techniczne w przemyśle i rolnictwie wysoki przyrost naturalny wysoki przyrost naturalny niewykształcone społeczeństwo niewykształcone społeczeństwo surowcowy charakter eksportu surowcowy charakter eksportu

4 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Kraje rozwijające się Kolor zielony – Kraje rozwijające się

5 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Systemy ekonomiczne wyróżniane w krajach Trzeciego Świata: drobnotowarowy drobnotowarowy prywatno-kapitalistyczny prywatno-kapitalistyczny państwowy państwowy

6 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR WSKAŹNIK HDI Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index)

7 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Całościowe zadłużenie krajów Trzeciego Świata mld

8 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Północ a Południe Podział świata na bogatą Północ (kraje rozwinięte) i ubogie Południe (kraje słabo rozwinięte) Podział świata na bogatą Północ (kraje rozwinięte) i ubogie Południe (kraje słabo rozwinięte) Obopólna korzyść z rozwoju gospodarczego Południa Obopólna korzyść z rozwoju gospodarczego Południa Konflikt Północ–Południe jako jeden z ważniejszych problemów w stosunkach międzynarodowych Konflikt Północ–Południe jako jeden z ważniejszych problemów w stosunkach międzynarodowych

9 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Charakterystyka wybranych państw

10 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Boliwia PKB na osobę PKB na osobę $ 2600 (2004r.) $ 2600 (2004r.) 113 miejsce na świecie pod względem wskaźnika HDI 113 miejsce na świecie pod względem wskaźnika HDI Struktura zatrudnienia: Struktura zatrudnienia: rolnictwo (42,3%) rolnictwo (42,3%) usługi (39,6%) usługi (39,6%) przemysł (18,1%) przemysł (18,1%)

11 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Angola PKB na osobę $ 2300 PKB na osobę $ 2300 ( 2006 r.) ( 2006 r.) Procent ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa 70% (2003 r.) Procent ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa 70% (2003 r.) Human Development Index (HDI) 0.439 (2004 r.) Human Development Index (HDI) 0.439 (2004 r.) Struktura zatrudnienia: Struktura zatrudnienia: rolnictwo - 71,6% rolnictwo - 71,6% usługi - 18,6% usługi - 18,6% przemysł - 10% przemysł - 10%

12 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Sierra Leone PKB na osobę $ 580 PKB na osobę $ 580 (2002r.) (2002r.) 68% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa (2002r.) 68% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa (2002r.) Human Development Index (HDI) Human Development Index (HDI) 0,27 Struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia: usługi - 43,6% rolnictwo - 39,5% przemysł - 16,9%

13 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Indie PKB na osobę $ 3800 (2006r.) PKB na osobę $ 3800 (2006r.) Stopa bezrobocia 7,8% (2006r.) Stopa bezrobocia 7,8% (2006r.) 25% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa 25% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa Human Development Human Development Index (HDI) 0.451 Struktura zatrudnienia: Struktura zatrudnienia: rolnictwo 60% rolnictwo 60% przemysł 12% przemysł 12% usługi 28% usługi 28%

14 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Pomoc dla krajów słabo rozwiniętych Formy pomocy: - kredyty - darowizny w postaci żywności i maszyn - pomoc techniczna - udostępnianie swobodnego dostępu do światowego rynku

15 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Bibliografia: 1. Beeg D.; Ekonomia; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1992 2. Migoń P, Grykień S. Pawlak R.; Słownik Encyklopedyczny Geografia; Wydawnictwo Europa; Wrocław 1997/98 3. Casanowa P.G.; Barka M.B.; Problemy ekonomiczne krajów nierozwiniętych; Warszawa 4. www.wikipedia.pl 5. www.portalwiedzy.onet.pl

16 A. Dziankowska & B. Grzymała WGiSR Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gospodarka krajów rozwijających się Agnieszka Dziankowska & Beata Grzymała WGiSR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google