Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Traktat Lizboński. Plan prezentacji: 1.Historia powstania. 2.Struktura traktatu. 3.Postanowienia Kompetencje Unii System głosowania w Radzie Karta Praw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Traktat Lizboński. Plan prezentacji: 1.Historia powstania. 2.Struktura traktatu. 3.Postanowienia Kompetencje Unii System głosowania w Radzie Karta Praw."— Zapis prezentacji:

1 Traktat Lizboński

2 Plan prezentacji: 1.Historia powstania. 2.Struktura traktatu. 3.Postanowienia Kompetencje Unii System głosowania w Radzie Karta Praw Podstawowych Różnice wobec Eurokonstytucji 4.Ratyfikacja 5.Zmiany dla Polski Korzystne Niekorzystne 6.Podsumowanie

3 Wstęp. Traktat lizboński (ofic. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) – jest to umowa międzynarodowa, podpisana została 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie.

4 Historia. 29 października 2004 r. w Rzymie został podpisany Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy Ogłoszony w czerwcu 2005 "okres refleksji" nad traktatem konstytucyjnym (TKE) 1 stycznia 2007 Niemcy proponują przyjęcie nowego traktatu Przedstawienie w czerwcu 2007 roku projekt założeń nowego traktatu 21 i 22 czerwca 2007 w Brukseli odbył się szczyt Rady Europejskiej, W Lizbonie w dniach 18-19 października 2007 ustanowiono ostateczny kształt traktatu. Podpisanie traktatu 13 grudnia 2007 r. w lizbońskim Klasztorze Hieronimitów.

5 Struktura traktatu. I. Preambuła II. Protokoły do dołączenia do Traktatu o Unii Europejskiej (Artykuł 1) III. Protokoły do dołączenia do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Artykuł 2) IV. Ustalenia końcowe (Artykuły 3-7) V. Protokoły VI. Objaśnienia

6 Postanowienia traktatu - kompetencje unii. Zasada lojalnej współpracy (solidarności) Zasada poszanowania tożsamości narodowej Zasada pierwszeństwa prawa Unii przed prawem krajowym

7 Systemy głosowania w radzie. Nicejski system głosowania większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej będzie obowiązywać do 31 października 2014 r. większością kwalifikowaną – podwójną większością (55% państw członków Rady jednak nie mniej niż piętnastu z nich)

8 Karta Praw Podstawowych Godność człowieka Wolność Równość Solidarność Prawa obywatelskie Wymiar sprawiedliwości Postanowienia ogólne

9 Protokół brytyjski Artykuł 1 1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone. 2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty, nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków, gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym. Artykuł 2 Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.

10 Różnice wobec Eurokonstytucji Symbole Unijne Karta Praw Podstawowych System głosowania Mechanizm z Joaniny 21% 15,4%; 26,25% 19,25% Solidarność Energetyczna

11 Ratyfikac ja 13/05/2008 15/10/2008 28/04/2008 26/08/2008 08/08/2008 03/11/2009 29/05/2008 23/09/0830/09/08 16/06/2008 14/02/200812/08/2008 08/10/200823/10/2009 16/07/2008 26/08/200821/07/200806/02/200812/09/2008 25/09/200913/10/200917/06/200811/03/2008 10/12/2008 24/06/200824/04/200806/02/2008

12 Zmiany korzystne dla Polski i UE Przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację międzynarodową Karta Praw Podstawowych Ustanowienie kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi Stabilny system instytucjonalny Zwiększenie roli i znaczenia parlamentów narodowych w funkcjonowaniu Unii Europejskiej Zmiany systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

13 Zmiany niekorzystne dla Polski System instytucjonalny i parlamenty narodowe Skład Komisji Europejskiej

14 PODSUMOWANIE

15 Bibliografia Europa.eu/lisbon_treaty/index_pl wikipedia.org/trakat_lizboński Uwarunkowania regionalizacji w Polsce w kontekście traktatu z Lizbony Jacek Oleksiejuk http://ec.europa.eu/news/eu_explained/ index_pl.htm


Pobierz ppt "Traktat Lizboński. Plan prezentacji: 1.Historia powstania. 2.Struktura traktatu. 3.Postanowienia Kompetencje Unii System głosowania w Radzie Karta Praw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google