Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego"— Zapis prezentacji:

1 Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego
Spotkanie ze studentami Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dn r. Joachim Hilla Rechtsanwalt und radca prawny Frankfurt am Main - Warszawa

2 Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego
Joachim Hilla radca prawny i Rechtsanwalt studia prawnicze w Katowicach, Warszawie i Heidelbergu 1990 wpis na listę adwokatów we Frankfurcie nad Menem do roku 1998 wspólnik w jednej z wiodących niemieckich kancelarii adwokackich, a od 2002 r. własne biuro w Warszawie i we Frankfurcie nad Menem były pracownik naukowy na Uniwersytetach w Katowicach i Passau, publikacje w zakresie prawa polskiego i niemieckiego arbiter Sądów Arbitrażowych: przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz członek Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego

3 Zasady etyki radcy prawnego
Spis treści Wstęp Prawo, moralność, etyka Regulacje prawne dotyczące radców prawnych Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu 1. Niezależność jako podstawowa gwarancja etycznego wykonywania zawodu 2. Zaufanie i osobista prawość 3. Poufność 4. Godność, niedopuszczalne zajęcia 5. Koleżeńskość 6. Cash V. Wnioski końcowe Zasady etyki radcy prawnego

4 Zasady etyki radcy prawnego
I. Wstęp Rola prawnika w społeczeństwie W społeczeństwie opartym na poszanowaniu prawa prawnik pełni szczególna rolę. Jego obowiązki nie ograniczają się do sumiennego wypełniania zadań wyznaczonych mu w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Prawnik winien służyć interesom sprawiedliwości, a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę swoich wolności i praw, przy czym ma obowiązek nie tylko bronić interesów klientów ale także służyć im poradą. Szacunek dla pracy wykonywanej przez prawnika leży u podstaw praworządnego i demokratycznego społeczeństwa. Punkt 1.1 Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Rady Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Zasady etyki radcy prawnego

5 Zasady etyki radcy prawnego
I. Wstęp Cele spotkania Przekazanie informacji o istnieniu zasad etyki wykonywania zawodu Wyczulenie na problematykę dochowania zasad etyki wykonywania zawodu 3. Wskazówki bibliograficzne Bereza A. (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2010 Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza. Etyka zawodów prawniczych, Warszawa 2006 Klatka Z., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999 Klatka Z. Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, Warszawa 2004 Zasady etyki radcy prawnego

6 Zasady etyki radcy prawnego
II. Prawo, moralność, etyka Niezależnie od wszelkich trudności definicyjnych, najogólniej rzecz biorąc, moralność w klasycznym ujęciu rozumiana jest jako zespół żywionych przez kogoś (osobę lub grupę) przekonań, ocen i norm, na podstawie których uczynki ludzkie uznawane bywają za „dobre” lub „złe” i z tego względu wzbudzają szacunek lub potępienie. (…) Etyką nazywana jest natomiast uporządkowana refleksja nad moralnością, a więc rozmaite sądy i przekonania, których przedmiotem jest moralność. T. Pietrzykowski w: Zawód radcy prawnego …, str. 106 Zasady etyki radcy prawnego

7 III. Regulacje prawne dotyczące radców prawnych
1. Ustawa z dn r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 10, poz. 65 ze zmianą Dz. U. Nr 47, poz. 278) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2135) 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn r. w sprawie opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1873) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1184) 5. Kodeks etyki radcy prawnego (załącznik do uchwały nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dn r.) 6. Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Rady Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Zasady etyki radcy prawnego

8 IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu
Niezależność Pkt Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Art. 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 2. Zaufanie i osobista prawość Pkt 2.2. KEPE Art. 19 KERP Art. 28 KERP Poufność - Pkt 2.3. KEPE - Art. 12 KERP Godność zawodu - Pkt 2.5. KEPE - Art. 19 KERP 5. Koleżeńskość Pkt 5.2. KEPE Art. 32 KERP Zasady etyki radcy prawnego

9 IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu
Cash a) Obowiązek rzetelnego rozliczenia - Pkt 3.4. KEPE - Art. 29 KERP b) Pieniądze klientów - Pkt 3.5. i Pkt 3.8. KEPE c) Wynagrodzenie quota litis - Pkt 3.3. KEPE - Art. 29 ust. 3 KERP - § 4a RVG Zasady etyki radcy prawnego

10 IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu
- § 4a RVG Ein Erfolgshonorar darf nur für den Einzelfall und nur dann vereinbart werden, wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. Honorarium zależne od wyniku Honorarium zależne od wyniku może być uzgodnione tylko w odniesieniu do pojedynczego przypadku i tylko wówczas, gdy zleceniodawca na skutek swych warunków ekonomicznych i przy rozsądnej ocenie sprawy nie mógłby w braku uzgodnienia honorarium zależnego od wyniku dochodzić swych praw. Zasady etyki radcy prawnego

11 Zasady etyki radcy prawnego
V. Wioski końcowe Zasady etyki wykonywania zawodu maja swoja wartość. Zasady etyki wykonywania zawodu należy poznać i ich dochowywać. Zasady etyki radcy prawnego

12 Joachim Hilla Dziękuję za uwagę. Życzę dalszych sukcesów w studiach.
RA i r.p. Schillerstraße Al. Jerozolimskie 101/12 60313 Frankfurt am Main Warszawa Tel.: Tel.: Fax: Fax: Zasady etyki radcy prawnego


Pobierz ppt "Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google