Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego Joachim Hilla Rechtsanwalt und radca prawny Frankfurt am Main - Warszawa www.hilla.eu Spotkanie ze studentami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego Joachim Hilla Rechtsanwalt und radca prawny Frankfurt am Main - Warszawa www.hilla.eu Spotkanie ze studentami."— Zapis prezentacji:

1 Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego Joachim Hilla Rechtsanwalt und radca prawny Frankfurt am Main - Warszawa Spotkanie ze studentami Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dn r.

2 Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego 2 Joachim Hilla radca prawny i Rechtsanwalt studia prawnicze w Katowicach, Warszawie i Heidelbergu 1990 wpis na listę adwokatów we Frankfurcie nad Menem do roku 1998 wspólnik w jednej z wiodących niemieckich kancelarii adwokackich, a od 2002 r. własne biuro w Warszawie i we Frankfurcie nad Menem były pracownik naukowy na Uniwersytetach w Katowicach i Passau, publikacje w zakresie prawa polskiego i niemieckiego arbiter Sądów Arbitrażowych: przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz członek Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit.

3 Zasady etyki radcy prawnego3 Spis treści I.Wstęp II.Prawo, moralność, etyka III.Regulacje prawne dotyczące radców prawnych IV.Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu 1. Niezależność jako podstawowa gwarancja etycznego wykonywania zawodu 2. Zaufanie i osobista prawość 3. Poufność 4. Godność, niedopuszczalne zajęcia 5. Koleżeńskość 6. Cash V.Wnioski końcowe

4 Zasady etyki radcy prawnego4 I. Wstęp 1.Rola prawnika w społeczeństwie W społeczeństwie opartym na poszanowaniu prawa prawnik pełni szczególna rolę. Jego obowiązki nie ograniczają się do sumiennego wypełniania zadań wyznaczonych mu w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Prawnik winien służyć interesom sprawiedliwości, a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę swoich wolności i praw, przy czym ma obowiązek nie tylko bronić interesów klientów ale także służyć im poradą. Szacunek dla pracy wykonywanej przez prawnika leży u podstaw praworządnego i demokratycznego społeczeństwa. Punkt 1.1 Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Rady Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE)

5 Zasady etyki radcy prawnego5 I. Wstęp 2.Cele spotkania -Przekazanie informacji o istnieniu zasad etyki wykonywania zawodu -Wyczulenie na problematykę dochowania zasad etyki wykonywania zawodu 3. Wskazówki bibliograficzne a)Bereza A. (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2010 b)Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza. Etyka zawodów prawniczych, Warszawa 2006 c)Klatka Z., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999 d)Klatka Z. Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, Warszawa 2004

6 Zasady etyki radcy prawnego6 Niezależnie od wszelkich trudności definicyjnych, najogólniej rzecz biorąc, moralność w klasycznym ujęciu rozumiana jest jako zespół żywionych przez kogoś (osobę lub grupę) przekonań, ocen i norm, na podstawie których uczynki ludzkie uznawane bywają za dobre lub złe i z tego względu wzbudzają szacunek lub potępienie. (…) Etyką nazywana jest natomiast uporządkowana refleksja nad moralnością, a więc rozmaite sądy i przekonania, których przedmiotem jest moralność. T. Pietrzykowski w: Zawód radcy prawnego …, str. 106 II. Prawo, moralność, etyka

7 Zasady etyki radcy prawnego7 III. Regulacje prawne dotyczące radców prawnych 1. Ustawa z dn r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 10, poz. 65 ze zmianą Dz. U. Nr 47, poz. 278) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2135) 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn r. w sprawie opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1873) 4.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1184) 5. Kodeks etyki radcy prawnego (załącznik do uchwały nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dn r.) 6. Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Rady Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE)

8 Zasady etyki radcy prawnego8 1.Niezależność -Pkt Kodeksu Etyki Prawników Europejskich -Art. 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 2. Zaufanie i osobista prawość -Pkt 2.2. KEPE -Art. 19 KERP -Art. 28 KERP 3.Poufność - Pkt 2.3. KEPE -Art. 12 KERP 3.Godność zawodu -Pkt 2.5. KEPE - Art. 19 KERP 5.Koleżeńskość -Pkt 5.2. KEPE -Art. 32 KERP IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu

9 Zasady etyki radcy prawnego9 6.Cash a)Obowiązek rzetelnego rozliczenia - Pkt 3.4. KEPE - Art. 29 KERP b)Pieniądze klientów - Pkt 3.5. i Pkt 3.8. KEPE c)Wynagrodzenie quota litis - Pkt 3.3. KEPE - Art. 29 ust. 3 KERP - § 4a RVG IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu

10 Zasady etyki radcy prawnego10 IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu - § 4a RVG Ein Erfolgshonorar darf nur für den Einzelfall und nur dann vereinbart werden, wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. Honorarium zależne od wyniku Honorarium zależne od wyniku może być uzgodnione tylko w odniesieniu do pojedynczego przypadku i tylko wówczas, gdy zleceniodawca na skutek swych warunków ekonomicznych i przy rozsądnej ocenie sprawy nie mógłby w braku uzgodnienia honorarium zależnego od wyniku dochodzić swych praw.

11 Zasady etyki radcy prawnego11 V. Wioski końcowe 1.Zasady etyki wykonywania zawodu maja swoja wartość. 2.Zasady etyki wykonywania zawodu należy poznać i ich dochowywać.

12 Zasady etyki radcy prawnego12 Dziękuję za uwagę. Życzę dalszych sukcesów w studiach. Joachim Hilla RA i r.p. Schillerstraße 20 Al. Jerozolimskie 101/ Frankfurt am Main Warszawa Tel.: Tel.: Fax: Fax:


Pobierz ppt "Etyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego Joachim Hilla Rechtsanwalt und radca prawny Frankfurt am Main - Warszawa www.hilla.eu Spotkanie ze studentami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google