Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy w Niemczech po 1 maja 2011 r. – prawne aspekty zatrudnienia polskich obywateli w Niemczech Joachim Hilla Rechtsanwalt i radca prawny Frankfurt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy w Niemczech po 1 maja 2011 r. – prawne aspekty zatrudnienia polskich obywateli w Niemczech Joachim Hilla Rechtsanwalt i radca prawny Frankfurt."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy w Niemczech po 1 maja 2011 r. – prawne aspekty zatrudnienia polskich obywateli w Niemczech Joachim Hilla Rechtsanwalt i radca prawny Frankfurt am Main – Warszawa Hilla §

2 Rynek pracy w Niemczech po 1 maja 2011 r. I Wprowadzenie II Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech 1)Formy zatrudnienia 2)Obowiązki pracodawcy 3)Obowiązki pracownika 4)Płaca minimalna IIIŹródła dla pogłębienia tematu IVDyskusja Hilla §

3 I. Wprowadzenie Hilla § Z dużej chmury mały deszcz

4 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech 1)Formy zatrudnienia a) działalność wykonywana samodzielnie - przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i środków transportu, bez wydawania poleceń przez zleceniodawcę, a także niestosowanie stawki godzinowej lub miesięcznej, niezależne godziny pracy b) działalność wykonywana niesamodzielnie Zatrudnienie (Beschäftigung) to działalność wykonywana niesamodzielnie szczególnie w ramach stosunku pracy. Zatrudnieniem jest również proces zdobywania uprawnień zawodowych w ramach kształcenia w zakładzie pracy. Pracownik zatrudniony w Niemczech a pracownik wysłany. Hilla §

5 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech 2)Obowiązki pracodawcy a) zawarcie umowy o pracę - prawo właściwe dla stosunku pracy Hilla §

6 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dn r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) Artykuł 8 Indywidualne umowy o pracę 1. Indywidualna umowa o pracę podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z art. 3. Taki wybór prawa nie może jednak prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć na drodze umowy, na mocy prawa, jakie, w przypadku braku wyboru, byłoby właściwe zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu. Hilla §

7 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dn r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) Artykuł 8 Indywidualne umowy o pracę 2. W zakresie, w jakim strony nie dokonały wyboru prawa właściwego dla indywidualnej umowy o pracę, umowa podlega prawu państwa, w którym lub – gdy takiego brak – z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy. Za zmianę państwa, w którym zazwyczaj świadczona jest praca, nie uważa się tymczasowego zatrudnienia w innym państwie. Hilla §

8 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dn r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) Artykuł 8 Indywidualne umowy o pracę 3. Jeżeli nie można ustalić prawa właściwego zgodnie z ust. 2, umowa podlega prawu państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego zatrudniono pracownika. Hilla §

9 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dn r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) Artykuł 8 Indywidualne umowy o pracę 4. Jeżeli ze wszystkich okoliczności wynika, że umowa wykazuje ściślejszy związek z państwem innym niż wskazane w ust. 2 lub 3, stosuje się prawo tego innego państwa. Hilla §

10 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech 2)Obowiązki pracodawcy a) zawarcie umowy o pracę - miejsce umowy o pracę w kształtowaniu stosunku pracy w Polsce i w Niemczech, zagadnienie odwróconych piramid b) odprowadzenie składki na ubezpieczenie społeczne c) odprowadzenie podatku od wynagrodzeń Hilla §

11 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Umowa między Federalną Republiką Niemiec a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dn r. Artykuł 15 Praca najemna 1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywanie za nią wynagrodzenia może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Hilla §

12 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Umowa między Federalną Republiką Niemiec a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dn r. Artykuł 15 Praca najemna 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie jeżeli: Hilla §

13 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Umowa między Federalną Republiką Niemiec a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dn r. Artykuł 15 Praca najemna a)odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i b)wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i c)wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, która pracodawca posiada w drugim Państwie. Hilla §

14 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Umowa między Federalną Republiką Niemiec a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dn r. Artykuł 15 Praca najemna 3. Postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, zwaną w tym ustępie pracownikiem, oraz wypłacanego przez lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli praca ta wykonywana jest w tym drugim Państwie, i jeżeli: Hilla §

15 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Umowa między Federalną Republiką Niemiec a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dn r. Artykuł 15 Praca najemna a)pracownik wykonuje w ramach pracy najemnej również usługi na rzecz osoby innej niż pracodawca, która kontroluje bezpośrednio lub pośrednio sposób wykonania tych usług, i b)pracodawca nie ponosi odpowiedzialności lub ryzyka za skutki pracy wykonanej przez pracownika. Hilla §

16 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Umowa między Federalną Republiką Niemiec a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dn r. Artykuł 15 Praca najemna 4. Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploa- towanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Hilla §

17 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech 3)Obowiązki pracownika a) dokonanie meldunku we właściwym urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt) b) założenie konta osobistego w banku Hilla §

18 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech 3)Płaca minimalna Polityka a płaca minimalna – spór pomiędzy partiami i związkami zawodowymi Hilla §

19 II. Zatrudnienie polskich obywateli w Niemczech Hilla § Płaca minimalnaStare kraje związkowe i Berlin eur/h Nowe kraje związkowe bez Berlina eur/h Gospodarka odpadami 8,24 Budownictwo10,909,50 Maszyniści, kierowcy12,959,50 Dekarze10,80 Elektrycy 9,70 1 8,40 2 Sprzątanie wnętrz 8,557,00 Mycie okien i fasad budynków11,338,88 Malarze i lakiernicy niewykwalifikowani 9,50 Malarze i lakiernicy wykwalifikowani11,509,50 Pielęgniarze, opiekunowie 8,507,50 Branża ochroniarska 6,53 – 8,60 3 6,53 Usługi pralnicze 7,656, –bez Berlina; 2 – łącznie z Berlinem; 3 – specyficzne regulacje: Baden Württemberg: 8,60 Bayern: 8,14; Nordhein-Westfalen: 7,9; Hessen: 7,50; Niedersachsen: 7,26; Breman: 7,16; Hamburg: 7,12; Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein: 6,53 Statistisches Bundesamt Deutschland, stan na r.

20 III. Źródła dla pogłębienia tematu 50 pytań i odpowiedzi w związku z 1 maja 2011 roku, Ambasada Niemiec w Warszawie Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland, Bundesagentur für Arbeit AN.pdf Niemcy czekają na naszych pracowników, K. Dulewicz w Rzeczpospolita z dn r. Poradnik dla szukających pracy w Niemczech Konsulat Generalny RP w Kolonii czech.html Poradnik dla polskich przedsiębiorców. Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech Konsulat Generalny RP w Kolonii modzielnej_dzialalnosci_gospodarczej_w_Niemczech.html Hilla §

21 IV. Dyskusja Pierwsze doświadczenia w zatrudnianiu polskich obywateli w Niemczech bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Hilla §

22 Prezentacja dostępna od jutra na naszej stronie internetowej Joachim Hilla RA und r.p. Schillerstraße 20 Al. Jerozolimskie 101/ Frankfurt am Main Warszawa Tel.: Tel.: Fax: Fax: Hilla §


Pobierz ppt "Rynek pracy w Niemczech po 1 maja 2011 r. – prawne aspekty zatrudnienia polskich obywateli w Niemczech Joachim Hilla Rechtsanwalt i radca prawny Frankfurt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google