Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Al. Jerozolimskie 101 lok. 12 02-011 Warszawa tel. + 48 22 745 01 90 fax + 48 22 745 01 91 Schillerstrasse 20 D-60313.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Al. Jerozolimskie 101 lok. 12 02-011 Warszawa tel. + 48 22 745 01 90 fax + 48 22 745 01 91 Schillerstrasse 20 D-60313."— Zapis prezentacji:

1 1 Al. Jerozolimskie 101 lok Warszawa tel fax Schillerstrasse 20 D Frankfurt am Main Tel / – 0 Fax / – 19 Joachim Hilla Rechtsanwalt - Frankfurt nad Menem radca prawny - Warszawa Praca prawnika w Niemczech i w Polsce wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kliniki Prawa Warszawa, 4 marca 2009 roku

2 2 Praca prawnika w Niemczech i w Polsce I.Wprowadzenie II.Zawody prawnicze i nieprawnicze (dla prawników) III.Kształcenie prawników IV.Możliwości wykonywania zawodu w drugim państwie V.Tzw. warunki VI.Różnice w pracy na przykładzie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych VII.Podsumowanie VIII.Wskazówki bibliograficzne Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

3 3 Joachim Hilla Wykonuje zawód adwokata w Niemczech, radcy prawnego w Polsce. Tłumacz języka polskiego dla sądów i notariuszy w Hesji. Studia prawnicze w Katowicach (dyplom w 1976 r.), Warszawie i Heidelbergu, asystentura na Uniwersytetach w Katowicach i Passau. Drugi egzamin państwowy w Niemczech i egzamin radcowski w Polsce. Liczne publikacje z zakresu prawa polskiego i niemieckiego. Od 1990 roku praktyka adwokacka. Do 1998 r. wspólnik w dużej niemieckiej kancelarii adwokackiej. Własne kancelarie we Frankfurcie nad Menem i w Warszawie. Doświadczenie arbitrażowe w Polsce i w Niemczech. Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

4 4 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa Członkostwo: 1.Rechtsanwaltskammer we Frankfurcie n/Menem,Rechtsanwaltskammer we Frankfurcie n/Menem, 2.Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie,Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie, 3.Deutscher Anwaltverein (DAV),Deutscher Anwaltverein (DAV), 4.Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS),Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), 5.Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO),Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), 6.Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) w WarszawiePolsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) w Warszawie

5 5 I. Wprowadzenie 1.Prawo karne u prof. Woltera 2.Cel wykładu: przykładowe wskazanie aktualnych różnic w pracy prawnika w dwóch krajach Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

6 6 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa II. Zawody prawnicze i nieprawnicze 1. Zawody prawnicze 2. Zawody nieprawnicze dla prawników

7 7 1. Kto jest prawnikiem ? NiemcyRichterStaatsanwaltRechtsanwaltNotarPolskasędziaprokuratoradwokat radca prawny notariusz Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

8 8 2. Zawody nieprawnicze dla prawników Niemcy TestamentvollstreckerTestamentvollstrecker InsolvenzverwalterInsolvenzverwalter SchiedsrichterSchiedsrichter MediatorMediator SteuerberaterSteuerberater WirtschaftsprüferWirtschaftsprüferPolska wykonawca testamentuwykonawca testamentu syndyk masy upadłościowejsyndyk masy upadłościowej arbiter sądu polubownegoarbiter sądu polubownego mediatormediator doradca podatkowydoradca podatkowy biegły rewidentbiegły rewident

9 9 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa III. Kształcenie prawników

10 10 Jak zostać prawnikiem? Niemcy Studia uniwersyteckie (przynajmniej 7 semestrów) zakończone 1. Staatsexamen Referendardient 2. Staatsexamen Polska Uniwersyteckie studia prawnicze zakończone magisterium Aplikacje: adwokacka, adwokacka, radcowska, radcowska, prokuratorska, prokuratorska, sędziowska itd. sędziowska itd. Egzamin adwokacki … Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

11 11 1. Kształcenie uniwersyteckie Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

12 12 1. Kształcenie uniwersyteckie 1.Podobieństwa odnośnie programu, toku i okresu nauczania 2.Różnice w metodzie nauczania i egzaminach: Pisemne klauzury i prace domowe, prace seminaryjne - oś myślenia prawniczego: Kto, od kogo, czego i na jakiej podstawie prawnej może żądać - odpowiedzialność karna S, L i B Pisemny egzamin państwowy (4-8 dni) 3. System ocen i jego znaczenie Skala punktów Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

13 13 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 2. Aplikacja / Referendardienst

14 14 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 2. Aplikacja/Referendardienst (różnice) 1. koncepcja: Einheitsjurist – jedna aplikacja dla wszystkich zawodów 2. dostępność – każdy, kto zdał 1. egzamin państwowy 3. cel: żadnego powtarzania studiów uzyskanie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu Relationstechnik jako Wunderwaffe niemieckich prawników 4. przebieg Pflicht- und Wahlstationen (w tym zagranicą) 5. egzamin 8-12 pięciogodzinnych pisanych klausur ewentualnie kilkutygodniowa praca domowa całodniowy egzamin ustny ewentualnie z referatem

15 15 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 3. Fachanwaltschaften Fachanwalt für Arbeitsrecht Fachanwalt für Bank- und Kapitalrecht Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Fachanwalt für Erbrecht Fachanwalt für EU Fachanwalt für Familienrecht Fachanwalt für gewerblichen Rechtschutz Fachanwalt für Handels- und GesellschR Fachanwalt für Informationstechnologierecht Fachanwalt für Insolvenzrecht Fachanwalt für Medizinrecht Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Fachanwalt für Sozialrecht Fachanwalt für Steuerrecht Fachanwalt für Strafrecht Fachanwalt für Verkehrsrecht Fachanwalt für Verwaltungsrecht Fachanwalt für Versicherungsrecht Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht Fachanwalt fur Urheber- und Medienrecht Prawo pracy Prawo bankowe i rynku kapitałowego Prawo budowlane Prawo spadkowe Prawo Uni Europejskiej Prawo rodzinne Prawo ochrony własności przemysłowej Prawo handlowe i spółek Prawo technologii informatycznych Prawo upadłościowe Prawo medyczne Prawo lokalowe i najmu Prawo pomocz społecznej Prawo podatkowe Prawo karne Prawo ruchu drogowego Prawo administracyjne Prawo ubezpieczeń Prawo transportu i spedycji Prawo autorskie i mediów

16 16 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa IV. Możliwości wykonywania zawodu w innym państwie: 1. Notka historyczna 2. Regulacje europejskie (UE) 3. Regulacje WTO: - ustawa o prawnikach zagranicznych - Bundesrechtsanwaltsordnung § 206

17 17 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 1. Notka historyczna

18 18 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 2. Regulacje europejskie (UE)

19 19 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa Prawo europejskie a) Art Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską b) Dyrektywa Rady z dn r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez adwokatów ze swobody świadczenia usług (77/249/EWG) c) Dyrektywa Rady z dn r. dotycząca ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznanych na zakończenie przynajmniej 3-letniego kształcenia i doskonalenia zawodowego (89/48/EWG) d) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn r. w sprawie ułatwienia stałego wykonywania zawodu adwokata w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (98/5/UE)

20 20 Miejsce*kraj Liczba ludności Liczba prawników ** Liczba mieszkańców przypadających na jednego prawnika 8Niemcy Polska Statystyka liczby osób przypadających na jednego prawnika w UE i jej państwach członkowskich * Wśród innych państw UE i państw członkowskich ** Posługujących się tytułem zawodowy zgodnie z dyrektywą 98/5/EC Źródło: Rzeczpospolita/Prawo co dnia z dn na podstawie danych CCBE Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

21 21 Miejsce*kraj Liczba ludności Liczba prawników ** Liczba mieszkańców przypadająca na jednego prawnika 1Włochy Grecja Hiszpania Wielka Brytania Belgia Słowacja Czechy Francja Austria Litwa Irlandia Finlandia Unia Europejska

22 22 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa V. Tzw. Warunki: 1. Warunki pracy 2. Wynagrodzenie

23 23 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 1. Warunki pracy: oprzyrządowanie programy dla prawników literatura miecz Damoklesa odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenia konkurencja

24 24

25 25

26 26

27 27 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa Konkurencja

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 c.d.

33 33

34 34

35 35

36 36 (…)

37 37 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 2. Wynagrodzenie: służba państwowa wolne zawody (fakty i mity)

38 38 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa zawódWynagrodzeniewschódwynagrodzeniepółnocWynagrodzeniePołudnie/zachód Jurist Notar Rechtsanwalt Rechtsanwaltfachangest ellter Steuerberater Steuerfachangestellter Wirtschaftsjurist Wirtschaftsprüfer

39 39 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa na przykładzie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych VI. Różnice w pracy na przykładzie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych

40 40 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 1. Obowiązek przedłożenia pełnomocnictwa - art. 126 § 3 k.p.c § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron (…) § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. (…) 2. Skutki braków formalnych – - art. 130 k.p.c. 3. Zwolnienie od kosztów sądowych/pomoc w poniesieniu kosztów sądowych

41 41 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa 4. Dochowanie terminów: - sposób dochowania – art. 165 k.p.c § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. § 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu § 3. To samo dotyczy złożenia pis ma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. - kazus faks 5. Prekluzje dowodowe 6. Postępowania dowodowe formułowanie tezy dowodowej 7. Doręczenie protokołów 8. Terminy na wniesienie środków zaskarżenia i ich uzasadnienie

42 42 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa VIII. Wskazówki bibliograficzne

43 43 Literatura: 1. Kłaczyńska Katarzyna, Kłaczyński Michał, Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce: Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, 2. Bohdan Łukasz, Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, 3. Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów, cz. 1 - Opracowanie analityczne, cz. 2 - Dokumenty, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1998, 4. Filipek Józef, Wykonywanie wolnych zawodów, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

44 44 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa Artykuły: 1. Winnicka Hanna, Wolność przedsiębiorczości dla prawników w Unii Europejskiej czyli prowadzenie stałej praktyki w innym kraju członkowskim niż ten, w którym uzyskano uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, Radca Prawny nr 5/2005, str , 2. Winnicka Hanna, Swoboda świadczenia usług prawniczych w prawie wspólnotowym, Radca Prawny nr 3/2005, str , 3. Klatka Zenon, Reprezentowanie klienta przez prawnika zagranicznego w postępowaniu przez sądami i innymi organami władzy publicznej, Radca Prawny nr 5/2004, str , 4. Podleś Marcin, Zasady ponadgranicznej działalności prawników w Unii Europejskiej i ich urzeczywistnienie na przykładzie prawa niemieckiego, Radca Prawny nr 5/2003, str ,

45 45 5. Laszuk Grażyna, Świadczenie pomocy prawnej w Zjednoczonej Europie a prawo polskie, Radca Prawny nr 4/2001, str , 6. Gromek-Broc Katarzyna, Swobodny przepływ adwokatów w Unii Europejskiej w świetle dyrektywy 98/5 WE o prowadzeniu działalności zawodowej na terenie innego kraju członkowskiego, Radca Prawny nr 2/2001, str , 7.Hilla Joachim, Nowe zasady wykonywania zawodu prawnika w Unii Europejskiej (dyrektywa 98/5/EC), Monitor Prawniczy nr 11/1999, str Hilla Joachim, Udział obrońców i pełnomocników z innych państw w postępowaniu karnym przeciwko cudzoziemcom w Polsce, Przestępczość przygraniczna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa

46 46 Joachim Hilla Rechtsanwalt Frankfurt am Main radca prawny Warszawa Podsumowanie: 1. Pomimo daleko idących podobieństw obraz jest zróżnicowany 2. Diabeł tkwi w szczegółach wniosek: nie chałturzyć

47 47 Sukcesów w karierze prawniczej! Joachim Hilla Rechtsanwalt i radca prawny Al. Jerozolimskie 101 lok Warszawa tel fax Schillerstrasse 20 D Frankfurt am Main Tel / – 0 Fax / – 19


Pobierz ppt "1 Al. Jerozolimskie 101 lok. 12 02-011 Warszawa tel. + 48 22 745 01 90 fax + 48 22 745 01 91 Schillerstrasse 20 D-60313."

Podobne prezentacje


Reklamy Google