Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 6.2 oraz Poddziałanie 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 6.2 oraz Poddziałanie 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 6.2 oraz Poddziałanie 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski Fundusz Społeczny Spotkanie informacyjne „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową” 01.07.2015 r.

2

3 Osoby powyżej 29. roku życia WIEK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

4 i I profil pomocy – bezrobotni aktywni II profil pomocy – wymagający wsparcia

5

6

7 PRIORYTET INWESTYCYJNY 8i Alokacja 2014-2020: 141 411 765 EUR Działanie 6.1 projekty pozakonkursowe (80 000 000 EUR ) Nabór 2015 r.: II kwartał, alokacja 37 mln zł Działanie 6.2 projekty konkursowe (61 411 765 EUR ) Nabór 2015 r.: konkurs w III kwartale, alokacja 100 mln zł

8 KRYTERIA DOSTĘPU- kryteria zero-jedynkowe

9

10 KRYTERIA PREMIUJĄCE - kryteria punktowe ; spełnienie poszczególnych kryteriów nie jest obowiązkowe. Punkty mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu, a tym samym może prowadzić do uplasowania projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. Punkty za kryteria premiujące są przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania przez projekt co najmniej 70% ogólnej liczby punktów, a także min. 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części karty oceny merytorycznej. Pula punktów możliwa do przyznania w ramach jednego konkursu nie przekracza 15 punktów

11

12 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej osoby przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii osoby z niepełnosprawnością rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy osoby niesamodzielne osoby bezdomne osoby uzależnione osoby korzystające z POPŻ osoby z zaburzeniami psychicznymi

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i Alokacja 2014-2020: 86 000 000 EUR Poddziałanie 7.1.1 projekty pozakonkursowe (56 000 000 EUR ) Nabór 2015 r.: III kwartał, alokacja 82 mln zł Poddziałanie 7.1.2 projekty konkursowe (30 000 000 EUR ) Nabór 2015 r.: konkurs w III kwartale, alokacja 82 mln zł

23 KRYTERIA DOSTĘPU - kryteria zero-jedynkowe

24

25

26 KRYTERIA PREMIUJĄCE - kryteria punktowe; spełnienie poszczególnych kryteriów nie jest obowiązkowe. Punkty mają charakter premiowy a ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów przyznanych dla projektu a tym samym może prowadzić do uplasowania projektu na wyższym miejscu w liście rankingowej. Punkty za kryteria premiujące są przyznawane wyłącznie w przypadku uzyskania przez projekt co najmniej 70% ogólnej liczby punktów, a także min. 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części karty oceny merytorycznej. Pula punktów możliwa do przyznania w ramach jednego konkursu nie przekracza 40 punktów.

27

28 Więcej informacji: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Punkt kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań tel. 61 846 38 23 e-mail: infoefs@wup.poznan.pl www.wrpo.wielkopolskie.pl www.efs.wup.poznan.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Działanie 6.2 oraz Poddziałanie 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google