Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 12 października 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 12 października 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 12 października 2015 roku

2

3  Pracownik na 6  Kompetentni na rynku pracy  Kompetentni 2010  Kompetentni 2011  Kompetentni 2012  Kompetentni 2013  Kompetentni 2014 Termin realizacji: 1 stycznia 2008 r. – 31 marca 2015 r.

4 Cel projektów: podniesienie standardu, efektywności i dostępności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektów: 1 890 515,94 zł (85% dofinansowanie EFS, 15% wkład własny)

5 Działania:  dofinansowanie zatrudnienia i doposażenia stanowisk pracy pośredników pracy i doradców zawodowych,  przeszkolenie uczestników,  przeprowadzenie kompleksowego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,  opracowanie poradnika zawodowego.

6

7

8

9

10 „Jesteśmy aktywni działamy” Cel projektów: podniesienie aktywności zawodowej oraz poprawa do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia. Termin realizacji: 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2014 r. Całkowita wartość projektów: 28 987 492,62 zł

11 Grupa docelowa:  bezrobotne, osoby do 25./30. roku życia,  osoby powyżej 45./50. roku życia,  osoby długotrwale bezrobotne,  osoby bez kwalifikacji zawodowych/bez doświadczenia zawodowego,  osoby niepełnosprawne,  osoby, które utraciły zatrudnienie w instytucjach oświaty,  kobiety.

12 Działania:  pośrednictwo pracy,  poradnictwo zawodowe,  staże zawodowe,  szkolenia zawodowe indywidualne,  szkolenia zawodowe grupowe,  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

13

14

15 „Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” Projekt partnerski - Lider WUP w Toruniu Cel projektu: stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

16 Grupa docelowa:  osoby do 25. roku życia,  osoby powyżej 50. roku życia,  osoby niepełnosprawne,  osoby długotrwale bezrobotne,  kobiety.

17 Działania:  szkolenia z zakresu przedsiębiorczości  bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Okres realizacji projektu: 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 380 (205 kobiet i 175 mężczyzn) osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Wartość projektu: 3 037 200,00 zł

19 Regionalny Program Operacyjny WK-P „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (I)” Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Okres realizacji projektu: 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w Toruniu powyżej 29 r. ż. zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) i jednocześnie należących do co najmniej jednej z grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach. Wartość projektu: 2 952 903,11 zł

20 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Milena Jarzyna-Maliszewska Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia m.maliszewska@pup.torun.pl tel. 56 65 80 221


Pobierz ppt "Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 12 października 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google