Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIA Oferta doradcy zawodowego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku Marty Knaś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIA Oferta doradcy zawodowego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku Marty Knaś."— Zapis prezentacji:

1 PORADNIA Oferta doradcy zawodowego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku Marty Knaś

2 ODBIORCY: UCZNIOWIE NAUCZYCIELE RODZICE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Doradztwo zawodowe realizowane w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji

3 Zajęcia dla uczniów kl. 0- II – „Porozmawiajmy o zawodach. Poznajemy zawód…..” kl. III „Kim będę jak dorosnę?

4 kl. IV - V „Potrafię to i owo - warsztat umiejętności” kl. VI „ Sprawdzian umiejętności zawodowych”

5 kl. I –II „Rola zainteresowań przy wyborze zawodu”, „Źródła informacji o zawodach” „Warsztaty umiejętności” systematyczne spotkania z grupą uczniów w PORE Doskonalenie swoich i nabywanie nowych umiejętności. Szkoły zgłaszają uzdolnioną manualnie młodzież kl. III „Czynniki wyboru zawodu miarą sukcesu” „Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie giżyckim i zasady rekrutacji” Konkurs wiedzy o szkołach ponadgimnazjalnych – nagroda – udział w „Warsztaty umiejętności zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych” „Wybieram szkołę ponadgimnazjalną warsztaty” na terenie PORE Indywidualne porady zawodowe w PORE Gimnazja

6 Opiniowanie uczniów klas III gimnazjów z problemami zdrowotnymi utrudniaj ą cymi im wybór zawodu i szko ł y ponadgimnazjalnej Po badaniach wydawana jest opinia w sprawie przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie §10 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz.232)

7 Szkoły Ponadgimnazjalne: kl. I - II „Sztuka prezentacji”, „Osobowość zawodowa” kl. III lub IV „Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych”, „Rozmowa rekrutacyjna „ „Zegar sukcesu” – warsztaty na terenie szkoły Poznaję siebie pod względem predyspozycji zawodowych – warsztaty na terenie PORE Grupa Młodzieżowych Doradców Zawodowych działająca w PORE – pedagodzy zgłaszają lidera ze swojej szkoły Indywidualne porady zawodowe w PORE

8 NAUCZYCIELE Prelekcje i wykłady na temat: „Rola szkoły w podejmowaniu przez uczniów wyboru zawodu i szkoły”., „Rozwój zawodowy ucznia”. Warsztaty na terenie poradni: „Predyspozycje – zawód –szkoła”. Promocja szkoły poprzez zorganizowanie warsztatów „Praktycznie do zawodu i szkoły” Warsztaty umiejętności zawodowych dla uczniów kl. III z gimnazjów Spotkania dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z pedagogami szkolnymi z gimnazjów dotyczące rekrutacji do kl. I szkół ponadgimnazjalnych.

9 RODZICE Spotkania tematyczne: Rola rodziny w podejmowaniu wyboru zawodu i szkoły przez dziecko. Rozwój zawodowy człowieka. Jak rozpoznać predyspozycje dziecka i jak wspierać je w rozwoju? Grupa wsparcia dla rodziców (nie pracujących zawodowo) uczniów kl. III gimnazjum. Spotkania w PORE

10 DORADCY ZAWODOWI Grupa Doradców Zawodowych Powiatu Giżyckiego: - Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, opracowywanie narzędzi diagnostycznych, organizowanie konferencji i różnych przedsięwzięć min. takich jak: -Spotkania gimnazjalistów z przedstawicielami różnych zawodów; - II Powiatowy Dzień Talentu; - I inne w miarę potrzeb i okazji.


Pobierz ppt "PORADNIA Oferta doradcy zawodowego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku Marty Knaś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google