Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca szkoły z rodzicami i jej wpływ na podniesienie efektywności pracy placówki Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca szkoły z rodzicami i jej wpływ na podniesienie efektywności pracy placówki Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca szkoły z rodzicami i jej wpływ na podniesienie efektywności pracy placówki Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi

2 Warunki dobrej i skutecznej współpracy szkoły i rodziców. (wg M. Łobockiego) 1. Partnerskie relacje łączące nauczycieli i rodziców 2. Wspólne cele wychowawcze szkoły i domu rodzinnego 3. Swobodna wymiana opinii rodziców o rodzinie i szkole 4. Wyświadczanie sobie konkretnych usług przez nauczycieli i rodziców

3 Wyświadczanie sobie konkretnych usług przez nauczycieli i rodziców tj. czynne zaangażowanie w wykonywaniu różnych zadań organizowanych w wyniku podjętej współpracy między szkołą i domem. Może to być pomoc rodziców związana z organizowaniem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych, jak również pomoc nauczycieli w doradzaniu rodzicom w sprawach trudnych.

4 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Przykłady działań podejmowanych we współpracy z rodzicami 1. Wolontariat na rzecz ludzi potrzebujących. 2. Realizacja programu wymiany zagranicznej młodzieży. 3. Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

5 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Wolontariat na rzecz ludzi potrzebujących w ramach współpracy: z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Fundacją Jaskółka

6 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Efekty współpracy z rodzicami w zakresie wolontariatu: systematyczny wzrost liczby uczniów i rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz innych, wzrost ilości organizowanych przedsięwzięć i akcji, pozyskiwanie osób z pasją, nie związanych ze szkołą do prowadzenia zajęć z uczniami rozwijających empatię uczniów, wskazywanie uczniom alternatywnych możliwości bezpiecznego spędzania czasu wolnego, promocja szkoły w środowisku.

7 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Organizacja wymiany zagranicznej uczniów w ramach projektów: Medialny przewodnik po obszarach chronionych i ich środowisku w oczach Europejczyków -wielostronnych: Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Nasze miasta i my – dwustronny z Turcją

8 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Efekty współpracy z rodzicami w zakresie wymiany zagranicznej uczniów: integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, zwiększenie umiejętności językowych uczniów, nauczycieli i rodziców, wzrost zachowań tolerancyjnych wobec różnych religii, kultur i nacji, nabywanie umiejętności pozyskiwania i rozliczania środków unijnych.

9 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Realizacja doradztwa zawodowego w szkole m.in. poprzez: organizację spotkań rodziców z pracodawcami i przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, konsultacje indywidualne rodziców z doradcą zawodowym, współorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery prowadzenie przez rodziców reprezentujących różne zawody spotkań z uczniami.

10 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Efekty współpracy z rodzicami w zakresie doradztwa zawodowego: świadomy wybór ścieżki kształcenia przez uczniów i ich rodziców – 97% uczniów dostało się w ostatnim roku do szkoły ponadgimnazjalnej z pierwszego wyboru, wykorzystanie możliwości rodziców ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, do bliższego zapoznania uczniów z różnorodną ofertą pracy w obecnie poszukiwanych zawodach, wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, zwiększenie udziału uczniów w konkursach – motywacją do ich własnego rozwoju, zwiększenie ilości materiałów edukacyjno- zawodowych w szkole podniesienie statusu rodziny

11 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Dobre rady dla nauczycieli na lepszą współpracę z rodzicami uczniów: Proponuj rodzicom różne formy pomocy Zachęcaj rodziców i okazuj im cierpliwość Traktuj rodziców jak równych sobie partnerów i sojuszników Dbaj o przyjazną atmosferę spotkania Podkreślaj mocne strony dziecka w każdej sytuacji. Bądź otwarty na propozycje ze strony rodziców. Doceniaj i podkreślaj każdą najdrobniejszą formę współpracy rodziców.

12 Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Pamiętajmy, że reformująca się szkoła potrzebuje zaangażowanych rodziców. Bez nich jakoś to będzie, ale z nimi będzie lepiej – nie szkole, nie nam nauczycielom, ale dziecku w tej szkole!

13 Dziękuję za uwagę Grażyna Wojdyła Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 44


Pobierz ppt "Współpraca szkoły z rodzicami i jej wpływ na podniesienie efektywności pracy placówki Dobre praktyki w Publicznym Gimnazjum nr 44 w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google