Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2011 r. Dofinansowany przez na sumę 116, 380 zł

2 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Projekt wpisuje się w realizację Priorytetu I Programu Osłonowego Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

3 Cel I Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie Cel II Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Cel IV Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ramach projektu realizowane są następujące cele Programu Osłonowego:

4 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 1.Działania skierowane do szerszej społeczności /profilaktyczno – edukacyjne/ 2.Działania skierowane do wybranej grupy młodzieży /Szkoła Liderów Młodzieżowych Fair Play/ 3.Działania skierowane do rodziców /warsztaty umiejętności rodzicielskich/ / 4.Działania skierowane do osób pracujących z rodzinami zagrożonymi zjawiskiem przemocy w rodzinie /konferencje, warsztaty, szkolenia/

5 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Szczegółowy zakres realizacji projektu:

6 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE skierowane do szerszej społeczności zagrożonej zjawiskiem przemocy: OPRACOWANIE MODUŁU STRONY INTERNETOWEJ, plakatów i ulotek, ogłoszeń medialnych dotyczących projektu i tematu przemocy Zakup i opracowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych Organizacja UROCZYSTEGO SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄCEGO PROJEKT - spotkania Koalicji 23 wrzesień 2011 Organizacja 2 dniowej KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ Przemocy mówimy NIE skierowanej do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 3 - 4 LISTOPAD 2011 OFERTA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH dotyczących profilaktyki przemocy i w środowisku lokalnym propozycja spotkań na stronie internetowej Organizacja KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI 25 LISTOPAD-10 GRUDZIEŃ 2011

7 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA I Dzień dla ok.150 osób – PREZENTACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH wspomagających doskonalenie umiejętności społecznych, prezentacja idei klubów FAIR PLAY oraz szkoły bez przemocy … / prezentacja doświadczeń Stowarzyszenia KARAN z Warszawy II Dzień dla ok. 50 osób – CZĘŚĆ WARSZTATOWA dla 2 grup 25 osobowych pedagogów i specjalistów PREZENTACJA ELEMENTÓW TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI

8 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORGANIZACJA KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI 25 XI – 10 XII Wspólne opracowanie PROGRAMU KAMPANII Promocja kampanii / media, plakaty, ulotki/ Nagrania audycji radiowych KONKURS dla dzieci i młodzieży w kategoriach plastycznej, literackiej i multimedialnej ze spotkaniem podsumowującym KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA dla Koalicji

9 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA DZIAŁANIA skierowane do grupy młodzieży w ramach SZKOŁA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH FAIR PLAY WYBÓR 3 - 4 OSOBOWYCH GRUP MŁODZIEŻY Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK, które wyślą przedstawicieli na warsztaty i zobowiążą się do wdrożenia proponowanych form na swoim terenie PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY /wypracowanie autorskich programów profilaktycznych do wdrożenia w środowisku wraz z lokalnym z opiekunem/ ZAANGAŻOWANIE mmłodzieży w działania profilaktyczne w środowisku lokalnym /KLUBY FAIR PLAY… PREZENTACJA NAJLEPSZYCH programów podczas podsumowania KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY zorganizowanego w ramach Kampanii Białej Wstążki

10 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA DZIAŁANIA skierowane do rodziców WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH BEZ PRZEMOCY WARSZTAT SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW NASTOLATKÓW 1 grupa 12-14 osobowa /10 spotkań 3 godzinnych/ WARSZTAT DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Bez klapsa – - jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice 2 grupy 12-14 osobowe /6 spotkań 3 godzinnych/ Do rodziców skierowane także będą inne warsztaty i prelekcje wg gotowych scenariuszy prowadzone przez nauczycieli oraz instytucje pomocowe

11 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA DZIAŁANIA skierowane do osób pracujących nad ograniczaniem zjawiska przemocy WARSZTATY i SZKOLENIA WARSZTAT TRENING ZASTĘPOWANIA (16 godzinny) 1 grupa max. 24 osobowa WARSZTAT TRENING KONTROLI ZŁOŚCI (8 godzinny) 1 grupa max. 24 osobowa WARSZTAT PEASE 4 KIDS (16 godzinny) 1 grupa max. 24 osobowa SZKOLENIE BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE (16 godzinny) 1 grupa max. 22 osobowa

12 KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH


Pobierz ppt "KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google