Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEMOCY MÓWIMY NIE! KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEMOCY MÓWIMY NIE! KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ"— Zapis prezentacji:

1 PRZEMOCY MÓWIMY NIE! KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PRZEMOCY MÓWIMY NIE! Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2011 r. Dofinansowany przez na sumę 116, 380 zł

2 Projekt wpisuje się w realizację Priorytetu I Programu Osłonowego
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Projekt wpisuje się w realizację Priorytetu I Programu Osłonowego „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie” PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

3 NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ramach projektu realizowane są następujące cele Programu Osłonowego: Cel I Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie Cel II Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Cel IV Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

4 Główne zakresy działań projektu:
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Główne zakresy działań projektu: Działania skierowane do szerszej społeczności /profilaktyczno – edukacyjne/ Działania skierowane do wybranej grupy młodzieży /Szkoła Liderów Młodzieżowych „Fair Play”/ Działania skierowane do rodziców /warsztaty umiejętności rodzicielskich/ Działania skierowane do osób pracujących z rodzinami zagrożonymi zjawiskiem przemocy w rodzinie /konferencje, warsztaty, szkolenia/ PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

5 NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Szczegółowy zakres realizacji projektu: PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

6 NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE skierowane do szerszej społeczności zagrożonej zjawiskiem przemocy: OPRACOWANIE MODUŁU STRONY INTERNETOWEJ, plakatów i ulotek, ogłoszeń medialnych dotyczących projektu i tematu przemocy Zakup i opracowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych Organizacja UROCZYSTEGO SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄCEGO PROJEKT - spotkania Koalicji 23 wrzesień 2011 Organizacja 2 dniowej KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ „Przemocy mówimy NIE” skierowanej do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą LISTOPAD 2011 OFERTA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH dotyczących profilaktyki przemocy i w środowisku lokalnym propozycja spotkań na stronie internetowej Organizacja KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI 25 LISTOPAD-10 GRUDZIEŃ 2011 PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

7 KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA I Dzień dla ok.150 osób
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA I Dzień dla ok.150 osób – PREZENTACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH wspomagających doskonalenie umiejętności społecznych, prezentacja idei klubów FAIR PLAY oraz szkoły bez przemocy … / prezentacja doświadczeń Stowarzyszenia KARAN z Warszawy II Dzień dla ok. 50 osób – CZĘŚĆ WARSZTATOWA dla 2 grup 25 osobowych pedagogów i specjalistów PREZENTACJA ELEMENTÓW TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

8 ORGANIZACJA KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORGANIZACJA KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI 25 XI – 10 XII Wspólne opracowanie PROGRAMU KAMPANII Promocja kampanii / media, plakaty, ulotki/ Nagrania audycji radiowych KONKURS dla dzieci i młodzieży w kategoriach plastycznej, literackiej i multimedialnej ze spotkaniem podsumowującym KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA dla Koalicji PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

9 NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA skierowane do grupy młodzieży w ramach SZKOŁA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH „FAIR PLAY” WYBÓR OSOBOWYCH GRUP MŁODZIEŻY Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK, które wyślą przedstawicieli na warsztaty i zobowiążą się do wdrożenia proponowanych form na swoim terenie PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY /wypracowanie autorskich programów profilaktycznych do wdrożenia w środowisku wraz z lokalnym z opiekunem/ ZAANGAŻOWANIE mmłodzieży w działania profilaktyczne w środowisku lokalnym /KLUBY FAIR PLAY… PREZENTACJA NAJLEPSZYCH programów podczas podsumowania KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY zorganizowanego w ramach Kampanii Białej Wstążki PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

10 NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA skierowane do rodziców WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH BEZ PRZEMOCY WARSZTAT „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW NASTOLATKÓW” 1 grupa osobowa /10 spotkań 3 godzinnych/ WARSZTAT DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI „Bez klapsa – - jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” 2 grupy osobowe /6 spotkań 3 godzinnych/ Do rodziców skierowane także będą inne warsztaty i prelekcje wg gotowych scenariuszy prowadzone przez nauczycieli oraz instytucje pomocowe PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

11 NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA skierowane do osób pracujących nad ograniczaniem zjawiska przemocy WARSZTATY i SZKOLENIA WARSZTAT TRENING ZASTĘPOWANIA (16 godzinny) 1 grupa max. 24 osobowa WARSZTAT TRENING KONTROLI ZŁOŚCI (8 godzinny) 1 grupa max. 24 osobowa WARSZTAT PEASE 4 KIDS (16 godzinny) 1 grupa max. 24 osobowa SZKOLENIE „BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE” (16 godzinny) 1 grupa max. 22 osobowa PRZEMOCY MÓWIMY NIE!

12 NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Adres strony projektu PRZEMOCY MÓWIMY NIE! oraz link na stronie pcpr.suwalski.pl PRZEMOCY MÓWIMY NIE!


Pobierz ppt "PRZEMOCY MÓWIMY NIE! KOALICJA NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google