Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki na przykładzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki na przykładzie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki na przykładzie Stowarzyszenia Forum Pracodawców jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy). P RO B IZ I NNOVATIO. R OLA ZRZESZEŃ PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWOJU PRAKTYK PROINNOWACYJNYCH I BUDOWANIU SIECI WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI NA PRZYKŁADZIE S TOWARZYSZENIA F ORUM P RACODAWCÓW

2 Projekt "ProBiz Innovatio" to nowatorskie w skali regionu przedsięwzięcie rozwojowo – badawcze, skierowane do przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu Forum Pracodawców i instytucji otoczenia biznesu. To jeden z pierwszych w regionie projektów, przygotowujących organizację pracodawców do zintegrowanej, zharmonizowanej działalności badawczo – konsultingowej na rzecz firm należących do organizacji. Celem strategicznym projektu jest opracowanie raportu nt. roli zrzeszeń przedsiębiorców w kreowaniu praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i sfery B+R. Dzięki poddaniu firm zrzeszonych w Forum Pracodawców kompleksowej analizie potencjału innowacyjnego oraz otoczeniu ich nieodpłatną, specjalistyczną opieką konsultacyjną z zakresu finansowania zewnętrznego, funduszy UE oraz rozwoju zasobów ludzkich możliwe stanie się w przyszłości zbudowanie profesjonalnej proinnowacyjnej platformy współpracy świętokrzyskiego biznesu i nauki. P RO B IZ I NNOVATIO. R OLA ZRZESZEŃ PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWOJU PRAKTYK PROINNOWACYJNYCH I BUDOWANIU SIECI WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI NA PRZYKŁADZIE S TOWARZYSZENIA F ORUM P RACODAWCÓW

3

4 ProBiz Innovatio to współpraca: - Zespołu Badawczego złożonego z naukowców i specjalistów z zakresu innowacyjności, współautorów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, autorów publikacji nt. regionalnej przedsiębiorczości i praktyk proinnowacyjnych, - Konsultantów z zakresu finansów, środków UE i rozwoju zasobów ludzkich, posiadających wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach, - Stowarzyszenia Forum Pracodawców - jednego z największych zrzeszeń pracodawców w województwie świętokrzyskim, aktywnie uczestniczącego w życiu społecznym i ekonomicznym regionu, wspierającego przemiany gospodarcze, propagującego zasady gospodarki rynkowej, kreującego postawy uczciwości i rzetelności w biznesie i życiu publicznym. P RO B IZ I NNOVATIO. R OLA ZRZESZEŃ PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWOJU PRAKTYK PROINNOWACYJNYCH I BUDOWANIU SIECI WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI NA PRZYKŁADZIE S TOWARZYSZENIA F ORUM P RACODAWCÓW

5 Stowarzyszenie Forum Pracodawców to jedna z największych organizacji pracodawców w regionie świętokrzyskim. Projekt ProBiz ma na celu: Opracowanie profesjonalnego raportu nt. potencjału i chłonności na innowacje firm zrzeszonych w Forum, Stworzenie warunków dla zharmonizowanej, kompleksowej strategii rozwoju członków Forum, Objęcie firm Forum opieką doradczą z zakresu finansowania zewnętrznego, pozyskiwania funduszy unijnych i rozwoju zasobów ludzkich, Promocję Stowarzyszenia Forum Pracodawców i firm zrzeszonych w organizacji, Rembranding wizerunku FP. P RO B IZ I NNOVATIO ZAŁOŻENIA, CELE

6 60 instytucji objętych analizą badawczą, 30 firm objętych pomocą doradczą z zakresu finansowania zewnętrznego, funduszy unijnych i RZL, 2 konferencje popularno – naukowe, kompleksowa baza danych nt. firm, biorących udział w projekcie, zamieszczona na stronie FP, platforma współpracy firm forum, łącząca funkcję forum wymiany doświadczeń i planów, realizacja zintegrowanych projektów rozwojowych w przyszłości. P RO B IZ I NNOVATIO REZULTATY

7 Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do profesjonalnej, kompleksowej pomocy doradczej w zakresie: Finansowania zewnętrznego w MMŚP (w tym doradztwo gospodarcze, kredyty inwestycyjne, faktoring), pozyskiwania funduszy UE, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, RZL, w tym wdrażania systemów jakości P RO B IZ I NNOVATIO POMOC DORADCZA

8 Doradcy i konsultanci projektu ProBiz Innovatio będą do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i czwartek (5 – 28 maja) w siedzibie Biura Stowarzyszenia Forum Pracodawców, w godzi. 9.00 – 17.00. Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w konsultacjach najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem z Konsultantem. P RO B IZ I NNOVATIO TERMINY KONSULTACJI

9 W ramach projektu zaplanowano zastosowanie kilku narzędzi marketingowych: - Organizację 2 konferencji promocyjnych, - druk materiałów reklamowych, - Publikację raportu, - uruchomienie strony – zakładki internetowej. P RO B IZ I NNOVATIO PROMOCJA

10 Wszystkim firmom, biorącym udział w części badawczej projektu, oddajemy do dyspozycji zakładkę – UCZESTNICY PROJEKTU, na której znajdą się wizytówki firm – uczestników. W związku z tym, w trybie pilnym prosimy o przesłanie treści wizytówek na adres mailowy Stowarzyszenia (fp@kielce.com) lub kamila.gorazd@gmail.com. Wizytówka powinna zwierać następujące informacje:fp@kielce.comkamila.gorazd@gmail.com 1. Pełna nazwa firmy 2. Adres wraz z danymi teleadresowymi, 3. Adres strony www, 4. Zakres działalności, oferta, nagrody, wdrożone systemy jakości, 5. Ciekawe zdjęcia. P RO B IZ I NNOVATIO PROMOCJA - ZAKŁADKA INTERNETOWA

11 Jednym z podstawowych założeń projektu jest stworzenie warunków i przyjaznego klimatu współpracy, który w przyszłości zaowocuje uruchomieniem kompleksowej platformy współpracy firm zrzeszonych w Forum Pracodawców. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie przesyłane na adres mailowy FP (fp@kielce.com) lub kamila.gorazd@gmail.com. Państwa opinia będzie nam niezwykle potrzebna w trakcie konstruowania kolejnych wniosków aplikacyjnych.kamila.gorazd@gmail.com P RO B IZ I NNOVATIO EWALUACJA


Pobierz ppt "Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki na przykładzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google