Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 20-21 października 2005 r. III Konferencja Regionalna Nauka dla Gospodarki

2 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Beneficjenci Rezultaty Zarządzenie Finansowanie Strategia Rozwoju Klastra Łódzkiego Kluczowe elementy wdrożenia SPIS TREŚCI

3 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i regionu łódzkiego poprzez zaangażowanie większości władz samorządowych w województwie, przedstawicieli lokalnych ośrodków naukowo – badawczych, przedstawicieli szkół wyższych jak również regionalnego świata biznesu do realizacji polityki rozwojowej zmierzającej w kierunku gospodarki lokalnej opartej na wiedzy. Realizacja tych zamierzeń odbywa się poprzez opracowanie i wdrożenie strategii utworzenia i rozwoju klastra w Łodzi w oparciu o potencjał innowacyjny regionu. Termin realizacji projektu: maj 2005 - marzec 2006 CELE PROJEKTU

4 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego przedsiębiorstwa regionu łódzkiego szkoły wyższe jednostki naukowe instytucje wspierające rozwój innowacyjny 39 sygnatariuszy listu intencyjnego - grupa potencjalnych partnerów - Rada Konsultacyjna Projektu BENFICJENCI PROJEKTU

5 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wieloaspektowa analiza zasobów Miasta i regionu - strategia utworzenia i rozwoju klastra w Łodzi bazy danych branż będących podstawą rozwoju klastra jak i kluczowych potencjalnych inwestorów kierunki programów edukacyjnych - podnoszących kwalifikacje społeczności lokalnej dla potrzeb klastra pakiety doradcze dla lokalnych firm, w oparciu, o które ok. 10 z nich rozpocznie współpracę w zakresie innowacji warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju działalności w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania REZULTATY

6 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Projektowy – pracownicy UMŁ oraz konsultanci McKinsey & Company Sp. z o.o. (podmiotu wyłonionego w drodze zamówienia publicznego) – realizacja projektu Komitet Kierujący – Prezydent Miasta Łodzi, Wiceprezydenci i wybrani dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Łodzi - podejmowanie kluczowych decyzji związanych z realizacją projektu Rada Konsultacyjna – partnerzy projektu – przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

7 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Budżet projektu - 3.913.500 pln Europejski Fundusz Społeczny - 1.837.665 pln Ministerstwo Gospodarki i Pracy - 978.375 pln Miasto Łódź - 1.097.460 pln FINANSOWANIE PROJEKTU

8 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA ŁÓDZKIEGO

9 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH Kluczowe działania wdrażane w pierwszej kolejności, przynoszące szybkie efekty Duzi inwestorzy Proaktywne pozyskiwanie w branżach priorytetowych –BPO –AGD –Logistyka W innych branżach – profesjonalna obsługa Rozwój przedsiębiorczości Poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Stymulacja powstawania i rozwoju przedsiębiorstw Poprawa atrakcyjności miasta Poprawa wizerunku miasta Skoncentrowanie działań promocyjnych na unikalnych walorach Łodzi Działania wspierające (głównie poprawa infrastruktury komunikacyjnej i noclegowej)

10 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego DUZI INWESTORZY 3 branże priorytetowe Centra zaplecza biznesowego (BPO – Business Process Offshoring) Produkcja AGDLogistyka

11 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego KOMPLEKSOWĄ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLUCZOWYCH INWESTORÓW ZAPEWNI DZIAŁAJĄCY OD SIERPNIA 2005 ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORÓW W UMŁ Inwestor Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Pozostałe Biura UMŁ Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ Gminy ościenne Urząd Marszałkowski w Łodzi Wiodące agencje nieruchomości Wiodący deweloperzy Wiodące agencje pośrednictwa pracy Uczelnie Łódzkie Powiatowe Urzędy Pracy w Łodzi Urząd Wojewódzki w Łodzi

12 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Łódź miastem przyjaznym dla lokalnych przedsiębiorców Poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Stymulacja powstawania i rozwoju przedsiębiorstw Stworzenie Centrów Obsługi Przedsiębiorcy Uproszczenie wybranych elementów obsługi przedsiębiorców Udoskonalenie Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości Rozszerzenie doradztwa i systemu szkoleń K oordynowanie, ukierunkowanie i wspieranie istniejących instytucji stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność Skatalogowanie projektów i osiągnięć naukowo-badawczych Zapewnienie kompleksowej informacji dla firm innowacyjnych

13 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Jedno hasło promujące Łódź Klub Ambasadora ++ Łódź filmowo-fotograficzna Łódź jako tygiel kultury Rozbudowa tematów flagowych Ulica Piotrkowska Trasa kolejowa Warszawa - Łódź, z uatrakcyjnionym dworcem Łódź Fabryczna Autostrady (szczególnie do Warszawy) Lotnisko Lublinek Nowe lotnisko międzynarodowe między Łodzią a Warszawą Baza hotelowa Tworzenie marki ŁodziRozbudowa infrastruktury

14 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego PLAN WDROŻENIA STRATEGII Poprawa oferty nieruchomości Poprawa oferty zasobów ludzkich Rozwój przedsiębiorczości Zespół Obsługi Inwestorów Poprawa atrakcyjności miasta Komunikacja Zapewnienie finansowania Wdrożenie obejmuje 7 kluczowych obszarów, a przeprowadzi je prawie 30-osobowy Zespół Ponadwydziałowy w UMŁ

15 Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII MOŻE POWSTAĆ 25 TYS. MIEJSC PRACY W CIĄGU 5 LAT I 40 TYS. W CIĄGU 10 LAT 20102015 W tysiącach osób Obecna liczba bezrobotnych57 Oczekiwany spadek bezrobocia w wyniku wdrożenia strategii -25-40 Potencjalny wzrost bezrobocia w przemyśle tekstylno- odzieżowym +15+20 Efekt ogólnego wzrostu gospodarczego -? Poziom bezrobocia na koniec okresu <47<37


Pobierz ppt "Projekt Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google