Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I JEGO ZARYS EKONOMICZNY. Żyrardów został stworzony dla potrzeb przemysłu włókienniczego. W początkowym okresie działania Zakładów Lniarskich miasto dobrze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I JEGO ZARYS EKONOMICZNY. Żyrardów został stworzony dla potrzeb przemysłu włókienniczego. W początkowym okresie działania Zakładów Lniarskich miasto dobrze."— Zapis prezentacji:

1 I JEGO ZARYS EKONOMICZNY

2 Żyrardów został stworzony dla potrzeb przemysłu włókienniczego. W początkowym okresie działania Zakładów Lniarskich miasto dobrze prosperowało, zatrudniało ok. 5 tys. ludzi, większość z nich pochodziło z okolicznych wsi. W czasie największej świetności fabryki liczba pracowników wynosiła niemal 9 tys.

3 Zbudowane dla potrzeb fabryki dzielnica robotnicza i wille dyrektorskie, budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, szpital czy kościoły, stanowią zwartą zabudowę w centrum obecnego Żyrardowa i stanowią przykład, że kiedyś nasze miasto było budowane i postrzegane jako idealne miasto przemysłowe. Przędzalnia

4  RYNEK I KOŚCIÓŁ  przemyslo

5 Malownicze miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim. Czerwony Żyrardów

6

7 o W ostatnim dziesięcioleciu XX w. nastąpiło pogorszenie kondycji finansowej zakładów, co doprowadziło do ich zamknięcia i upadku. o Po 2000r miasto zaczęło się odradzać, ale wtedy głównym źródłem dochodu ludności stał się handel, natomiast przemysł już się w mieście nie odrodził. o Duża liczba ludności znalazła zatrudnienie w Warszawie

8 o Liczba ludności zawodowo czynnej szacowana jest w mieście na 17.779 o Z liczby tej ok. 55% pracuje w gospodarce narodowej na terenie miasta, 12,6% to bezrobotni, pozostali pracują w gospodarce narodowej poza miastem, posiadają status pracodawcy, pomagającego członka rodziny lub pracują na własny rachunek.

9 POWIAT ŻYRARDÓW:  Przetwórstwo przemysłowe: Sektor publiczny: 0 Sektor prywatny: 29  Budownictwo: Sektor publiczny: 0 Sektor prywatny: 86  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle: Sektor publiczny: 0 Sektor prywatny: 193

10  Transport i gospodarka magazynowa: Sektor publiczny: 0 Sektor prywatny: 30  Informacja i komunikacja: Sektor publiczny: 0 Sektor prywatny: 20  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa: Sektor publiczny: 0 Sektor prywatny: 21  Edukacja: Sektor publiczny: 2 Sektor prywatny: 19  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości: Sektor publiczny: 1 Sektor prywatny: 6

11  Projekt Rewaloryzacja Parku Dittricha Jednym z pierwszych zadań zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w podokresie 2004 – 2006 był projekt dotyczący rewaloryzacji terenu parku Dittricha. Jesienią w parku

12 Całkowita wartość projektu wyniosła: 4 321 099,13 PLN. Najważniejsze zmiany: odremontowanie Muzeum i amfiteatru przy Muzeum, renowacji istniejącej furty, modernizacja zieleni parku.

13 Dzięki rewaloryzacji obiekt powrócił do dawnej świetności, a tym samym stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Park to również miejsce spotkań kulturalnych. Co niedzielę odbywają się tu koncerty muzyki poważnej.

14  Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno – artystyczne Rewaloryzacja przyczyni się do powstania niepowtarzalnego na skalę regionu ośrodka kultury, który wpłynie na poprawę jakości oferty kulturalnej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu. Resursa

15 W 2011 r. będzie można podziwiać najpiękniejszą salę balową na Mazowszu. Kulturalne serce XIX-wiecznej osady fabrycznej ponownie zacznie tętnić życiem. Resursa

16  Przebudowa ulicy Okrzei w Żyrardowie,  Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych,  Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnzego,  Rewitalizacja terenu poprzemysłowego dawnej Fabryki Wyrobów Lnianych w Żyrardowie,  Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola,  Wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego Mazowsza poprzez rewitalizację europejskiego dziedzictwa-osady fabrycznej.

17 Katarzyna Wojnarowicz


Pobierz ppt "I JEGO ZARYS EKONOMICZNY. Żyrardów został stworzony dla potrzeb przemysłu włókienniczego. W początkowym okresie działania Zakładów Lniarskich miasto dobrze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google