Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU

2 Podmioty gospodarki narodowej w województwie opolskim o 1,3% X 2008 o 0,4% IX 2009 100 80 60 40 20 0 % stan w dniu 30 XI

3 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WEDŁUG POWIATÓW Stan na koniec miesiąca Województwo miasto Opole PODREGION NYSKI PODREGION OPOLSKI 96294 95047 XI 2008 XI 2009 -1,3% -2,7% -0,2% -6,6% 1990919650 13,813,5 4,3 3,9 8,6 3,9 4,9 4,6 9,7 4,1 10,8 10,7 6,1 5,45,1

4 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WEDŁUG POWIATÓW Stan na koniec miesiąca Województwo miasto Opole PODREGION NYSKI PODREGION OPOLSKI 94647 95047 X 2009 XI 2009 +0,4% 1959519650 13,4 13,5 4,3 3,9 8,6 8,5 3,9 4,9 4,54,6 9,6 9,7 4,04,1 10,7 6,0 6,1 5,05,1 +0,3% +0,8% +0,6% +0,7% +0,1% +0,4% +0,8%

5 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie XI 2008 XI 2009 -1,2% -0,3% -8,7% -1,3% 361,3357,1 316,1315,0 96,3 95,0 428,8 428,2 243,0221,9 -0,1%

6 Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie X 2009 XI 2009 +0,2% -0,5% +0,4% 356,5357,1 314,1315,0 94,6 95,0 428,3 428,2 223,1221,9 +0,3% PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca -0,03%

7 XI 2008 XI 2009 Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie +5,9% +2,7% 24,1 5,6 25,6 5,7 +4,9% +2,6% 22,0 6,2 23,1 6,3 12,8 2,6 13,4 2,7 +4,3% 29,2 5,2 30,6 5,4 +5,0% +2,6% 4,9 5,1 1,3 1,4 +4,4% +2,9% +3,2% SPÓŁKI HANDLOWE ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca

8 X 2009 XI 2009 Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie 25,4 5,7 25,6 5,7 +0,4% 23,0 6,3 23,1 6,3 13,3 2,7 13,4 2,7 30,5 5,4 30,6 5,4 +0,4% 5,1 1,4 +0,6% SPÓŁKI HANDLOWE ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca +0,4%

9 Produkcja sprzedana przemysłu w województwie opolskim (ceny bieżące) mln zł 20082009 o 19,5% XI 2008 o 4,8% X 2009 Ceny stałe 1726,7 1634,3 1525,5

10 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu – ceny stałe (przeciętna miesięczna 2005 = 100) 20092008

11 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w województwie opolskim w okresie I-XI (przeciętna miesięczna 2005 = 100) – ceny stałe

12 Produkcja budowlano-montażowa w województwie opolskim (ceny bieżące) mln zł 20082009 o 15,6% XI 2008 o 22,4% X 2009

13 Dynamika produkcji budowlano-montażowej (przeciętna miesięczna 2005 = 100) 20092008

14 Dynamika produkcji budowlano-montażowej w województwie opolskim w okresie I-XI (przeciętna miesięczna 2005 = 100)

15 Mieszkania w województwie opolskim 20092008 o 69,3% kraj o 8,2% woj. XI 2008 o 63,2% o 22,9% X 2009 250 92

16 Sprzedaż detaliczna w województwie opolskim mln zł 2008 2009 o 1,5% XI 2008 o 14,6% X 2009 257,7

17 Dynamika sprzedaży detalicznej (analogiczny m-c roku poprzedniego = 100) 20092008

18 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 20082009 o 2,5% XI 2008 o 5,7% X 2009

19 Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 2009 2008

20 Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim w okresie I-XI (przeciętna miesięczna 2005=100)

21 Odchylenia przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego wynagrodzenia w województwie opolskim w XI 2009 roku Górnictwo i wydobywanie Budownictwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Przetwórstwo przemysłowe Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Handel; naprawa pojazdów samochodowych Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Transport i gospodarka magazynowa Administrowanie i działalność wspierająca Zakwaterowanie i gastronomia -50 -30 -10 0 10 30 50 70 90%

22 Cena skupu pszenicy (za 100 kg) 20092008

23 Cena skupu żyta (za 100 kg) 20092008 zł

24 Cena skupu żywca wieprzowego (za 1 kg) 20092008 zł

25 Cena skupu żywca wołowego (za 1 kg, bez cieląt) 4,304,764,384,49 20092008 zł

26 Cena skupu żywca drobiowego (za 1 kg) 2009 2008 2,932,873,403,26 zł

27 Cena skupu mleka (za 1 litr) 20092008 0,980,930,980,99 zł

28 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych stan w końcu miesiąca tys. Źródło – dane WUP o 35,4% XI 2008 o 5,4% X 2009 tys. 20092008

29 Stopa bezrobocia rejestrowanego stan w końcu miesiąca Stopa bezrobocia rejestrowanego – procentowy udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. % XI 2009 =11,4% X 2009 = 11,1% XI 2009 = 12,0% X 2009 =11,4% 20092008

30 Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stan w końcu miesiąca Źródło – dane WUP tys.

31 Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw stan w końcu miesiąca % XI 2008 XI 2009

32 Stopa bezrobocia rejestrowanego według podregionów i powiatów stan w końcu miesiąca XI 2008 XI 2009 Województwo 9,2% 12,0% 10,8% 13,3% Miasto Opole Podregion nyski: 13,0% 16,1% Podregion opolski: 7,0% 9,6% 11,0% 16,6% 5,3% 7,9% 16,2% 17,6% 12,8% 16,4% 9,2% 11,1% 8,0% 10,5% 8,4% 12,1% 12,3% 15,6% 11,6% 15,3% 7,9% 11,1% 4,3% 5,8%

33 Nowo zarejestrowani i wyrejestrowani bezrobotni Odpływ: X 2009 o 26,4% XI 2008 o 20,9% Napływ: X 2009 o 5,8% XI 2008 o 21,3% Źródło – dane WUP 2008 2009

34 Oferty pracy oraz liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy Na koniec listopada 2009 roku 11 zakładów zapowiedziało zwolnienia 162 pracowników Źródło – dane WUP 2009 2008


Pobierz ppt "SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google