Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU"— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU 1

2 Podmioty gospodarki narodowej w województwie opolskim
stan w dniu 30 XI % o 1,3% X 2008 o 0,4% IX 2009

3 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WEDŁUG POWIATÓW
Stan na koniec miesiąca Województwo 6,1 6,1 4,1 4,1 -6,6% 96294 5,4 5,1 -1,3% 95047 9,7 9,7 -0,2% PODREGION NYSKI 10,8 10,7 XI 2008 -2,7% 4,9 4,9 XI 2009 4,6 4,6 13,8 13,5 4,3 4,3 -1,3% PODREGION OPOLSKI miasto Opole 8,6 8,6 3,9 3,9 19909 19650

4 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WEDŁUG POWIATÓW
Stan na koniec miesiąca +0,8% +0,6% Województwo 4,0 4,1 6,0 6,1 +0,6% +0,7% 94647 5,0 5,1 +0,4% 95047 9,6 9,7 PODREGION NYSKI 10,7 10,7 +0,1% X 13,4 13,5 +0,8% 4,9 4,9 XI 4,5 4,6 4,3 4,3 +0,4% +0,3% PODREGION OPOLSKI miasto Opole 8,5 8,6 3,9 3,9 19595 19650

5 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca
Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie XI 2008 XI 2009 -1,2% 361,3 357,1 -8,7% 243,0 221,9 -0,3% 316,1 315,0 -1,3% 96,3 95,0 -0,1% 428,8 428,2

6 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca
Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie X XI +0,2% 356,5 357,1 -0,5% +0,3% 223,1 221,9 314,1 315,0 +0,4% 94,6 95,0 -0,03% 428,3 428,2

7 SPÓŁKI HANDLOWE ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie XI 2008 XI 2009 +5,9% 24,1 5,6 25,6 5,7 +4,3% +2,7% 12,8 2,6 13,4 2,7 +4,9% +3,2% 22,0 6,2 23,1 6,3 +4,4% +5,0% 4, ,1 1, ,4 +2,6% +2,9% 29,2 5,2 30,6 5,4 +2,6%

8 SPÓŁKI HANDLOWE ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA TLE OŚCIENNYCH WOJEWÓDZTW Stan na koniec miesiąca Łódzkie Wielkopolskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie X XI 2009 +0,6% 25,4 5,7 25,6 5,7 +0,4% 13,3 2,7 13,4 2,7 +0,4% 23,0 6,3 23,1 6,3 5, ,1 +0,4% 1, ,4 30,5 5,4 30,6 5,4

9 Produkcja sprzedana przemysłu w województwie opolskim (ceny bieżące)
mln zł 1726,7 1634,3 1525,5 o 19,5% XI 2008 o 4,8% X 2009 Ceny stałe 2008 2009

10 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu – ceny stałe (przeciętna miesięczna 2005 = 100)
2008 2009 10

11 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu
w województwie opolskim w okresie I-XI (przeciętna miesięczna 2005 = 100) – ceny stałe

12 Produkcja budowlano-montażowa w województwie opolskim (ceny bieżące)
mln zł o 15,6% XI 2008 o 22,4% X 2009 2008 2009 12

13 Dynamika produkcji budowlano-montażowej (przeciętna miesięczna 2005 = 100)
2008 2009 13

14 Dynamika produkcji budowlano-montażowej
w województwie opolskim w okresie I-XI (przeciętna miesięczna 2005 = 100)

15 Mieszkania w województwie opolskim
XI 2008 X 2009 woj. o 63,2% o 69,3% kraj o 22,9% o 8,2% 250 92 2008 2009 15

16 Sprzedaż detaliczna w województwie opolskim
mln zł 257,7 o 1,5% XI 2008 o 14,6% X 2009 2008 2009 16

17 Dynamika sprzedaży detalicznej (analogiczny m-c roku poprzedniego = 100)
2008 2009 17

18 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
XI 2008 o 5,7% X 2009 2008 2009 18

19 Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (przeciętne miesięczne 2005 = 100)
2009 2008 19

20 Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim w okresie I-XI (przeciętna miesięczna 2005=100)

21 Odchylenia przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego wynagrodzenia w województwie opolskim w XI 2009 roku Górnictwo i wydobywanie Budownictwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Przetwórstwo przemysłowe Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Handel; naprawa pojazdów samochodowych Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Transport i gospodarka magazynowa Administrowanie i działalność wspierająca Zakwaterowanie i gastronomia %

22 Cena skupu pszenicy (za 100 kg)
2008 2009 22

23 Cena skupu żyta (za 100 kg) 2008 2009 23

24 Cena skupu żywca wieprzowego (za 1 kg)
2008 2009 24

25 Cena skupu żywca wołowego (za 1 kg, bez cieląt)
4,38 4,30 4,76 4,49 2008 2009 25

26 Cena skupu żywca drobiowego (za 1 kg)
3,40 2,93 2,87 3,26 2009 2008 26

27 Cena skupu mleka (za 1 litr)
0,98 0,98 0,93 0,99 2008 2009 27

28 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych stan w końcu miesiąca
XI 2008 o 5,4% X 2009 tys. tys. Źródło – dane WUP 2008 2009 28

29 Stopa bezrobocia rejestrowanego stan w końcu miesiąca Stopa bezrobocia rejestrowanego – procentowy udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. % X 2009 =11,4% XI 2009 =11,4% X 2009 = 11,1% XI 2009 = 12,0% 2008 2009 29

30 Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stan w końcu miesiąca
tys. Źródło – dane WUP 30

31 Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw stan w końcu miesiąca
XI XI 2009 % 31

32 Stopa bezrobocia rejestrowanego
według podregionów i powiatów stan w końcu miesiąca Województwo 9,2% 12,0% 11,0% 16,6% Podregion nyski: 13,0% 16,1% 10,8% 13,3% 5,3% 7,9% 16,2% 17,6% 7,9% 11,1% 12,8% 16,4% 8,0% 10,5% 9,2% 11,1% Podregion opolski: 7,0% 9,6% 12,3% 15,6% Miasto Opole 8,4% 12,1% 4,3% 5,8% 11,6% 15,3% XI 2008 XI 2009 32

33 Nowo zarejestrowani i wyrejestrowani bezrobotni
2008 Napływ: X o 5,8% XI o 21,3% Odpływ: X o 26,4% XI o 20,9% 2009 Źródło – dane WUP 33

34 Oferty pracy oraz liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy Na koniec listopada 2009 roku 11 zakładów zapowiedziało zwolnienia 162 pracowników Źródło – dane WUP 2008 2009 34


Pobierz ppt "SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2009 ROKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google