Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe 15,30811,24910,69119,377 % wydatków majątkowych do wydatków ogółem 37,93%25,82%25,11 %36,35 % W Polsce - 21,2 % W Małopolsce - 21,4 % W Lubuskim - 16,6 % W Mazowieckim - 23,5 %

2 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET

3 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wskaźnik wydatków inwestycyjnych

4 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Dochody własne 4.9586.4855.6496.382 Opłata uzdrowiskowa 587539576600 Wydatki majątkowe 15.30811.24910.69119.377 Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca w zł 8776446121.109 Dochody własne w przeliczeni na mieszkańca w zł 284371323366

5 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Rabka – Zdrój 4.3747.5654.9804.300 Ponice 2834874381.140 Chabówka 1002813.081300 Rdzawka 168626486810 RAZEM 4.9158.9598.9856.550

6 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Rabka – Zdrój 41 zadań 6,7 km Zakopiańska, Garncarska, Wiejska, Rynek, Kilińskiego, Zagórzan, Kasprowicza boczna, Traczykówka, os.Mlekodajówka, Podhalańska boczna, Do Pociesznej Wody, os. Zającówka, Gorczańska, Poniatowskiego, Al. Tysiąclecia, Wójtowiczowa, Do Potoku Lubońskiego, Kliszczaków, Na Banię boczna, Pocztowa, Gilówka, Traczykówka boczna, Stroma, Nowy Świat, Leśna, Słoneczna boczna, Tetmajera, Krakowska boczna, Za Rabą, Piłsudskiego boczna, Skrzyżowanie świetlne przy „Janosiku”, Dietla-chodnik, Poniatowskiego-chodnik, Parking przy Zdrojowej, Parkowa-parking przy Kościele, Postój TAXI

7 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Ponice 8 zadań 3,4 km Bacówka, Worwowo, Rabka-Ponice, Do Worwy, Sołtysówka, Bąckówka, Kuśmierka, Kubikowa Polana Chabówka 7 zadań 2,6 km Os. Zagrody, Rabka-Chabówka, Palarzowa, Buksowa, Możdżeniówka, Jędrychowa, Rabka-Skawa Rdzawka 7 zadań 2,8 km Do cmentarza, Sołtysia Dolina, Droga powiatowa, Cieligówka, Rusnakówka, Leśniakówka

8 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Inne inwestycje Nazwa zadań Rabka – Zdrój Szpital Miejski, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, kanalizacja w ul. Zakopiańskiej, termomodernizacja szkoły w Zarytem, wymiana C.O. w szkole na Słonem, wymiana okien w przedszkolach, dokończenie segregatorni surowców wtórnych, modernizacja szalet miejskich, zadaszenie fontanny, odtworzenie Ścieżki Zdrowia i Miasteczka Komunikacyjnego, zakup urządzeń sportowych do Skate Parku i na Place Zabaw, budowa pijalni i tężni solankowej

9 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Inne inwestycje Nazwa zadań Ponice Utworzenie Gimnazjum, remont sanitariatów w szkole, tablice informacyjne, zakup terenów pod rekreację, remiza OSP – projekt, sala gimnastyczna – dokumentacja Chabówka Droga do Skawy, wymiana C.O. w szkole, zakup pieca c.o. do przedszkola wymiana okien w przedszkolu, parking przed przedszkolem, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne, remiza OSP – fundamenty Rdzawka Dowóz dzieci z Obidowej do szkoły, wykup terenów przy szkole, studnia głębinowa przy szkole, remont dachu szkoły, tablice informacyjne, oświetlenie uliczne, zakup terenów rekreacyjnych, zakup samochodu strażackiego

10 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Projekty realizowane Nazwa zadania Rabka – Zdrój Sala Gimnastyczna przy SP 2, Rewitalizacja Parku Zdrojowego, Zadaszenie Amfiteatru, Budowa Orlika, Rondo przy „Mikołaju”, ul. Piłsudskiego, Droga dojazdowa do Gimnazjum, ul. Bystra, projekty kanalizacji – Podhalańska, Krakowska, Gorczańska, Wójtowiczowa, os. Filasówka, os. Luberdówka, os. Ślusarczykowa, projekty wodociągów- Gancarska, Tetmajera, Modernizacja Oczyszczalni Ścieków – dokumentacja, Sala Gimnastyczna na Słonem – dokumentacja Ponice Chodnik przy drodze powiatowej, Droga powiatowa Rabka – Ponice, Kubikowa Polana Chabówka Remiza OSP, Os. Kroczkowa Rdzawka Chodnik przy drodze powiatowej, Starmachówka

11 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Środki pozyskane z UE i innych źródeł Nazwa zadania Pozyskane środki z UE tys. zł Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3.882,1 Rozbudowa Sali Gimnastycznej przy SP 2 829,5 Rewitalizacja Parku Zdrojowego 6.199,8 Budowa chodnika w Ponicach 353,6 Europa dla Obywateli 42,0 RAZEM 11.307,0

12 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Środki pozyskane z UE i innych źródeł Nazwa zadania Pozyskane środki tys. zł Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi 1.019,4 Dotacja ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 105,3 Dotacja ze środków Osłony Przeciwosuwiskowej 1.761,1 Budowa boiska Orlik 666,0 Dotacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.144,9 Zajęcia pozalekcyjne, doposażenie szkół 514,0 RAZEM 5.210,7

13 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Gospodarka nieruchomościami 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł Sprzedaż mienia 448,8693,1179,2 Nabycie mienia 227,5199,22.204,8 Odszkodowania 400,0570,00,0

14 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 OŚWIATA 2007200820092010 Liczba uczniów 2407234923082301 Liczba nauczycieli 249250255270 Liczba pracowników obsługi 42 41

15 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 OŚWIATA 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Subwencja oświatowa 9.19010.16211.20811.669 Wydatki na oświatę 11.58912.66013.78316.840 Różnica 2.3992.4982.5755.171 Wydatki na inwestycje 9658359732.720 Pozyskane 502282361.572

16 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 ŚWIADCZENIA RODZINNE 200720082009 Liczba wydanych decyzji 194617102392 Ilość osób pobierających świadczenie 144113461276 Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w mln zł 4.4594.1674.044 Kwota wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w tys. zł 184,6194,8281,2 Ilość osób korzystających z FA 414451

17 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 OPIEKA SPOŁECZNA RABKA-ZDRÓJ 200720082009 Liczba rodzin objętych pomocą 249245248 Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania 186193197 Liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych 752684718 Ogólna kwota udzielonej pomocy finansowej w zł 680.974721.131897.726

18 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 OPIEKA SPOŁECZNA PONICE, CHABÓWKA, RDZAWKA 200720082009 Liczba rodzin objętych pomocą 687866 Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania 928677 Liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych --- Ogólna kwota udzielonej pomocy finansowej w zł 173.835189.027216.966

19 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 STRAŻ MIEJSKA Działania Straży Miejskiej 2007-2009 Ilość Kontrola umów na wywóz śmieci 429 Dzikie wysypiska śmieci z ustaleniem sprawcy 109 Zatrzymani nietrzeźwi 367 Interwencje w sprawie bezdomnych psów i dzikiej zwierzyny 94 Zabezpieczenie imprez 120 Interwencje z przepisów drogowych 533 Ilość pouczeń 474 Ilość mandatów 481

20 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY - Decyzje WZiZT i ULI 200720082009Razem Rabka-Zdrój 767514165 Chabówka 1110324 Ponice 104822 Rdzawka 79925 Razem 1049834236

21 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi w osiedlu NOWY ŚWIAT Nazwa ulicy tys. zł Ul. Traczykówka 64,4 Ul. Gorczańska 342,2 Ul. Traczykówka w osiedlu 294,8 Ul. Nowy Świat 306,9 Ul. Dietla – chodnik 162,5 Ul. Gorczańska cd. 158,3 Ul. Leśna 62,8 RAZEM 1.391,9


Pobierz ppt "Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google