Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe 15,30811,24910,69119,377 % wydatków majątkowych do wydatków ogółem 37,93%25,82%25,11 %36,35 % W Polsce - 21,2 % W Małopolsce - 21,4 % W Lubuskim - 16,6 % W Mazowieckim - 23,5 %

2 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET

3 Gmina Rabka-Zdrój Wskaźnik wydatków inwestycyjnych

4 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Dochody własne Opłata uzdrowiskowa Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca w zł Dochody własne w przeliczeni na mieszkańca w zł

5 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Rabka – Zdrój Ponice Chabówka Rdzawka RAZEM

6 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Rabka – Zdrój 41 zadań 6,7 km Zakopiańska, Garncarska, Wiejska, Rynek, Kilińskiego, Zagórzan, Kasprowicza boczna, Traczykówka, os.Mlekodajówka, Podhalańska boczna, Do Pociesznej Wody, os. Zającówka, Gorczańska, Poniatowskiego, Al. Tysiąclecia, Wójtowiczowa, Do Potoku Lubońskiego, Kliszczaków, Na Banię boczna, Pocztowa, Gilówka, Traczykówka boczna, Stroma, Nowy Świat, Leśna, Słoneczna boczna, Tetmajera, Krakowska boczna, Za Rabą, Piłsudskiego boczna, Skrzyżowanie świetlne przy „Janosiku”, Dietla-chodnik, Poniatowskiego-chodnik, Parking przy Zdrojowej, Parkowa-parking przy Kościele, Postój TAXI

7 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Ponice 8 zadań 3,4 km Bacówka, Worwowo, Rabka-Ponice, Do Worwy, Sołtysówka, Bąckówka, Kuśmierka, Kubikowa Polana Chabówka 7 zadań 2,6 km Os. Zagrody, Rabka-Chabówka, Palarzowa, Buksowa, Możdżeniówka, Jędrychowa, Rabka-Skawa Rdzawka 7 zadań 2,8 km Do cmentarza, Sołtysia Dolina, Droga powiatowa, Cieligówka, Rusnakówka, Leśniakówka

8 Gmina Rabka-Zdrój Inne inwestycje Nazwa zadań Rabka – Zdrój Szpital Miejski, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, kanalizacja w ul. Zakopiańskiej, termomodernizacja szkoły w Zarytem, wymiana C.O. w szkole na Słonem, wymiana okien w przedszkolach, dokończenie segregatorni surowców wtórnych, modernizacja szalet miejskich, zadaszenie fontanny, odtworzenie Ścieżki Zdrowia i Miasteczka Komunikacyjnego, zakup urządzeń sportowych do Skate Parku i na Place Zabaw, budowa pijalni i tężni solankowej

9 Gmina Rabka-Zdrój Inne inwestycje Nazwa zadań Ponice Utworzenie Gimnazjum, remont sanitariatów w szkole, tablice informacyjne, zakup terenów pod rekreację, remiza OSP – projekt, sala gimnastyczna – dokumentacja Chabówka Droga do Skawy, wymiana C.O. w szkole, zakup pieca c.o. do przedszkola wymiana okien w przedszkolu, parking przed przedszkolem, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne, remiza OSP – fundamenty Rdzawka Dowóz dzieci z Obidowej do szkoły, wykup terenów przy szkole, studnia głębinowa przy szkole, remont dachu szkoły, tablice informacyjne, oświetlenie uliczne, zakup terenów rekreacyjnych, zakup samochodu strażackiego

10 Gmina Rabka-Zdrój Projekty realizowane Nazwa zadania Rabka – Zdrój Sala Gimnastyczna przy SP 2, Rewitalizacja Parku Zdrojowego, Zadaszenie Amfiteatru, Budowa Orlika, Rondo przy „Mikołaju”, ul. Piłsudskiego, Droga dojazdowa do Gimnazjum, ul. Bystra, projekty kanalizacji – Podhalańska, Krakowska, Gorczańska, Wójtowiczowa, os. Filasówka, os. Luberdówka, os. Ślusarczykowa, projekty wodociągów- Gancarska, Tetmajera, Modernizacja Oczyszczalni Ścieków – dokumentacja, Sala Gimnastyczna na Słonem – dokumentacja Ponice Chodnik przy drodze powiatowej, Droga powiatowa Rabka – Ponice, Kubikowa Polana Chabówka Remiza OSP, Os. Kroczkowa Rdzawka Chodnik przy drodze powiatowej, Starmachówka

11 Gmina Rabka-Zdrój Środki pozyskane z UE i innych źródeł Nazwa zadania Pozyskane środki z UE tys. zł Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3.882,1 Rozbudowa Sali Gimnastycznej przy SP 2 829,5 Rewitalizacja Parku Zdrojowego 6.199,8 Budowa chodnika w Ponicach 353,6 Europa dla Obywateli 42,0 RAZEM ,0

12 Gmina Rabka-Zdrój Środki pozyskane z UE i innych źródeł Nazwa zadania Pozyskane środki tys. zł Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi 1.019,4 Dotacja ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 105,3 Dotacja ze środków Osłony Przeciwosuwiskowej 1.761,1 Budowa boiska Orlik 666,0 Dotacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.144,9 Zajęcia pozalekcyjne, doposażenie szkół 514,0 RAZEM 5.210,7

13 Gmina Rabka-Zdrój Gospodarka nieruchomościami 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł Sprzedaż mienia 448,8693,1179,2 Nabycie mienia 227,5199,22.204,8 Odszkodowania 400,0570,00,0

14 Gmina Rabka-Zdrój OŚWIATA Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba pracowników obsługi 42 41

15 Gmina Rabka-Zdrój OŚWIATA 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Subwencja oświatowa Wydatki na oświatę Różnica Wydatki na inwestycje Pozyskane

16 Gmina Rabka-Zdrój ŚWIADCZENIA RODZINNE Liczba wydanych decyzji Ilość osób pobierających świadczenie Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w mln zł Kwota wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w tys. zł 184,6194,8281,2 Ilość osób korzystających z FA

17 Gmina Rabka-Zdrój OPIEKA SPOŁECZNA RABKA-ZDRÓJ Liczba rodzin objętych pomocą Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania Liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych Ogólna kwota udzielonej pomocy finansowej w zł

18 Gmina Rabka-Zdrój OPIEKA SPOŁECZNA PONICE, CHABÓWKA, RDZAWKA Liczba rodzin objętych pomocą Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania Liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych --- Ogólna kwota udzielonej pomocy finansowej w zł

19 Gmina Rabka-Zdrój STRAŻ MIEJSKA Działania Straży Miejskiej Ilość Kontrola umów na wywóz śmieci 429 Dzikie wysypiska śmieci z ustaleniem sprawcy 109 Zatrzymani nietrzeźwi 367 Interwencje w sprawie bezdomnych psów i dzikiej zwierzyny 94 Zabezpieczenie imprez 120 Interwencje z przepisów drogowych 533 Ilość pouczeń 474 Ilość mandatów 481

20 Gmina Rabka-Zdrój WYDZIAŁ ARCHITEKTURY - Decyzje WZiZT i ULI Razem Rabka-Zdrój Chabówka Ponice Rdzawka Razem

21 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi w osiedlu NOWY ŚWIAT Nazwa ulicy tys. zł Ul. Traczykówka 64,4 Ul. Gorczańska 342,2 Ul. Traczykówka w osiedlu 294,8 Ul. Nowy Świat 306,9 Ul. Dietla – chodnik 162,5 Ul. Gorczańska cd. 158,3 Ul. Leśna 62,8 RAZEM 1.391,9


Pobierz ppt "Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google