Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Rabka-Zdrój Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Rabka-Zdrój Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój
mgr inż. Ewa Przybyło Z-ca Burmistrza mgr inż. Robert Wójciak Skarbnik Miasta mgr Grażyna Dziechciowska Sekretarz Miasta Mgr inż. Maria Daszkiewicz

2 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2009
Plan na 2009 rok W tys. zł po zmianach Wykonanie Wykonanie w % Dochody 38.993 39.342 38.984 99,09 Wydatki 39.802 43.735 42.575 97.35 Wydatki majątkowe 8.572 10.803 10.691 98.96 Przychody 3.809 7.160 100,00 Rozchody 3.000 2.767 2.765 99,96

3 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2009
DOTACJE OŚWIATOWE 2009 ROK Subwencja oświatowa Program ”Sięgnij po więcej” 59.997 Przygotowanie zawodowe młodocianych uczniów 32.323 Wynagrodzenie za egzamin maturalny 1.440 Prace komisji egzaminacyjnych 924 Pomoce dydaktyczne 35.918 Nauka pływania klas III 35.000 RAZEM

4 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2009
DOTACJE POMOCY SPOŁECZNEJ 2009 ROK Świadczenia rodzinne Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 23.042 Zasiłki i pomoc w naturze Ośrodek Pomocy Społecznej Dożywianie dzieci Program „Bądź aktywny” 90.540 Stypendia i zakup podręczników RAZEM

5 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET 2009
DOTACJE INNE 2009 ROK Podatek akcyzowy 16.657 Utrzymanie dróg powiatowych 35.649 Droga do Chabówki FOGR 25.000 Usuwanie skutków powodzi Zadania zlecone Wybory 36.276 Dotacja uzdrowiskowa Subwencja ogólna RAZEM DOTACJE

6 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 EDUKACJA Przekazywane dotacje
Nazwa instytucji Dotacja w 2009 roku W tys. zł Gimnazjum Św. Rodziny Przedszkole Wołynianka 75.879 Przedszkole Happy Teddy 30.351 MOK Biblioteka Publiczna

7 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET
mln 2008 2009 2010 Dochody 36,110 41,648 38,984 47,533 Wydatki 40,358 43,560 42,575 53,302 Wydatki majątkowe 15,308 11,249 10,691 19,377 % wydatków majątkowych do wydatków ogółem 37,93% 25,82% 25,11 % 36,35 % W Polsce ,2 % W Małopolsce ,4 % W Lubuskim - 16,6 % W Mazowieckim - 23,5 %

8 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET
2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Wydatki ogółem 40.358 43.560 42.575 53.302 Wydatki na oświatę 11.589 12.660 13.783 16.840 Wydatki majątkowe 15.308 11.249 10.691 19.377 Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca w zł 877 644 612 1.109

9 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi
tys. zł 2008 2009 2010 Rabka – Zdrój 4.374 7.565 4.980 4.300 Ponice 283 487 438 1.140 Chabówka 100 281 3.081 300 Rdzawka 168 626 486 810 RAZEM 4.915 8.959 8.985 6.550

10 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi
Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Rabka – Zdrój 41 zadań 6,7 km Zakopiańska, Garncarska, Wiejska, Rynek, Kilińskiego, Zagórzan, Kasprowicza boczna, Traczykówka , os. Mlekodajówka, Podhalańska boczna, Do Pociesznej Wody, os. Zającówka, Gorczańska, Poniatowskiego , Al. Tysiąclecia, Wójtowiczowa, Do Potoku Lubońskiego , Kliszczaków, Na Banię boczna, Pocztowa, Gilówka , Traczykówka boczna, Stroma, Nowy Świat, Leśna, Słoneczna boczna, Tetmajera, Krakowska boczna, Za Rabą , Piłsudskiego boczna , Skrzyżowanie świetlne przy „Janosiku”, Dietla-chodnik, Poniatowskiego-chodnik, Parking przy Zdrojowej, Parkowa-parking przy Kościele, Postój TAXI

11 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi
Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Ponice 8 zadań 3,4 km Bacówka , Worwowo, Rabka-Ponice, Do Worwy, Sołtysówka , Bąckówka, Kuśmierka, Kubikowa Polana Chabówka 7 zadań 2,6 km Os. Zagrody, Rabka-Chabówka, Palarzowa, Buksowa, Możdżeniówka, Jędrychowa , Rabka-Skawa Rdzawka 2,8 km Do cmentarza, Sołtysia Dolina, Droga powiatowa , Cieligówka, Rusnakówka, Leśniakówka

12 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Inne inwestycje
Nazwa zadań Rabka – Zdrój Szpital Miejski, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, kanalizacja w ul. Zakopiańskiej, termomodernizacja szkoły w Zarytem, wymiana C.O. w szkole na Słonem, wymiana okien w przedszkolach, dokończenie segregatorni surowców wtórnych, modernizacja szalet miejskich, zadaszenie fontanny, odtworzenie Ścieżki Zdrowia i Miasteczka Komunikacyjnego, zakup urządzeń sportowych do Skate Parku i na Place Zabaw, budowa pijalni i tężni solankowej

13 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Inne inwestycje
Nazwa zadań Ponice Utworzenie Gimnazjum, remont sanitariatów w szkole, tablice informacyjne, zakup terenów pod rekreację, remiza OSP – projekt , sala gimnastyczna – dokumentacja Chabówka Droga do Skawy, wymiana C.O. w szkole, zakup pieca c.o. do przedszkola wymiana okien w przedszkolu, parking przed przedszkolem, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne, remiza OSP – fundamenty Rdzawka Dowóz dzieci z Obidowej do szkoły, wykup terenów przy szkole, studnia głębinowa przy szkole, remont dachu szkoły, tablice informacyjne, oświetlenie uliczne, zakup terenów rekreacyjnych , zakup samochodu strażackiego

14 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Środki pozyskana z UE i innych źródeł
Nazwa zadania Pozyskane środki z UE tys. zł Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3.882,1 Rozbudowa Sali Gimnastycznej przy SP 2 829,5 Rewitalizacja Parku Zdrojowego 6.199,8 Budowa chodnika w Ponicach 353,6 Europa dla Obywateli 42,0 RAZEM 11.307,0

15 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Środki pozyskana z UE i innych źródeł
Nazwa zadania Pozyskane środki tys. zł Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi 1.019,4 Dotacja ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 105,3 Dotacja ze środków Osłony Przeciwosuwiskowej 1.761,1 Budowa boiska Orlik 666,0 Dotacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.144,9 Zajęcia pozalekcyjne , doposażenie szkół 514,0 RAZEM 5.210,7

16 Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój

17 Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje wykonane w roku 2009 Tężnia solankowa i pijalnia wód Modernizacja drogi relacji Nowy Sącz – Czarny Dunajec w miejscowości Chabówka Modernizacja ulicy Kliszczaków i Pocztowej Termomodernizacja osiedli mieszkaniowych Wymiana okien w budynkach przedszkoli

18 Najważniejsze wydarzenia w roku 2009 Śmierć Tadeusz Głodka
Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze wydarzenia w roku 2009 Śmierć Tadeusz Głodka Objęcie mandatu Radnego przez Ludwika Gacka Decyzja o otrzymaniu statusu Uzdrowiska Uzgodnienie MPZP Konferencja „Cztery Kraje – Jedna Europa” Podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji ze środków UE : Sali gimnastycznej przy SP2 Rewitalizacji Parku Zdrojowego Budowy chodnika w Ponicach


Pobierz ppt "Gmina Rabka-Zdrój Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google