Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BURMISTRZ MIASTA RABKA-ZDRÓJ MGR INŻ. EWA PRZYBYŁO Z-CA BURMISTRZA MGR INŻ. ROBERT WÓJCIAK SKARBNIK MIASTA MGR GRAŻYNA DZIECHCIOWSKA SEKRETARZ MIASTA MGR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BURMISTRZ MIASTA RABKA-ZDRÓJ MGR INŻ. EWA PRZYBYŁO Z-CA BURMISTRZA MGR INŻ. ROBERT WÓJCIAK SKARBNIK MIASTA MGR GRAŻYNA DZIECHCIOWSKA SEKRETARZ MIASTA MGR."— Zapis prezentacji:

1 BURMISTRZ MIASTA RABKA-ZDRÓJ MGR INŻ. EWA PRZYBYŁO Z-CA BURMISTRZA MGR INŻ. ROBERT WÓJCIAK SKARBNIK MIASTA MGR GRAŻYNA DZIECHCIOWSKA SEKRETARZ MIASTA MGR INŻ. MARIA DASZKIEWICZ Gmina Rabka-Zdrój

2 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2009 Plan na 2009 rok W tys. zł Plan po zmianach W tys. zł Wykonanie W tys. zł Wykonanie w % Dochody ,09 Wydatki Wydatki majątkowe Przychody ,00 Rozchody ,96

3 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2009 DOTACJE OŚWIATOWE 2009 ROK Zł Subwencja oświatowa Program Sięgnij po więcej Przygotowanie zawodowe młodocianych uczniów Wynagrodzenie za egzamin maturalny Prace komisji egzaminacyjnych 924 Pomoce dydaktyczne Nauka pływania klas III RAZEM

4 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2009 DOTACJE POMOCY SPOŁECZNEJ 2009 ROK Zł Świadczenia rodzinne Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Zasiłki i pomoc w naturze Ośrodek Pomocy Społecznej Dożywianie dzieci Program Bądź aktywny Stypendia i zakup podręczników RAZEM

5 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2009 DOTACJE INNE 2009 ROK Zł Podatek akcyzowy Utrzymanie dróg powiatowych Droga do Chabówki FOGR Usuwanie skutków powodzi Zadania zlecone Wybory Dotacja uzdrowiskowa Subwencja ogólna RAZEM DOTACJE

6 Gmina Rabka-Zdrój EDUKACJA Przekazywane dotacje Nazwa instytucjiDotacja w 2009 roku W tys. zł Gimnazjum Św. Rodziny Przedszkole Wołynianka Przedszkole Happy Teddy MOK Biblioteka Publiczna

7 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe 15,30811,24910,69119,377 % wydatków majątkowych do wydatków ogółem 37,93%25,82%25,11 %36,35 % W Polsce - 21,2 % W Małopolsce - 21,4 % W Lubuskim - 16,6 % W Mazowieckim - 23,5 %

8 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Wydatki ogółem Wydatki na oświatę Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca w zł

9 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Rabka – Zdrój Ponice Chabówka Rdzawka RAZEM

10 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Rabka – Zdrój 41 zadań 6,7 km Zakopiańska, Garncarska, Wiejska, Rynek, Kilińskiego, Zagórzan, Kasprowicza boczna, Traczykówka, os. Mlekodajówka, Podhalańska boczna, Do Pociesznej Wody, os. Zającówka, Gorczańska, Poniatowskiego, Al. Tysiąclecia, Wójtowiczowa, Do Potoku Lubońskiego, Kliszczaków, Na Banię boczna, Pocztowa, Gilówka, Traczykówka boczna, Stroma, Nowy Świat, Leśna, Słoneczna boczna, Tetmajera, Krakowska boczna, Za Rabą, Piłsudskiego boczna, Skrzyżowanie świetlne przy Janosiku, Dietla-chodnik, Poniatowskiego-chodnik, Parking przy Zdrojowej, Parkowa-parking przy Kościele, Postój TAXI

11 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Ponice 8 zadań 3,4 km Bacówka, Worwowo, Rabka-Ponice, Do Worwy, Sołtysówka, Bąckówka, Kuśmierka, Kubikowa Polana Chabówka 7 zadań 2,6 km Os. Zagrody, Rabka-Chabówka, Palarzowa, Buksowa, Możdżeniówka, Jędrychowa, Rabka-Skawa Rdzawka 7 zadań 2,8 km Do cmentarza, Sołtysia Dolina, Droga powiatowa, Cieligówka, Rusnakówka, Leśniakówka

12 Gmina Rabka-Zdrój Inne inwestycje Nazwa zadań Rabka – Zdrój Szpital Miejski, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, kanalizacja w ul. Zakopiańskiej, termomodernizacja szkoły w Zarytem, wymiana C.O. w szkole na Słonem, wymiana okien w przedszkolach, dokończenie segregatorni surowców wtórnych, modernizacja szalet miejskich, zadaszenie fontanny, odtworzenie Ścieżki Zdrowia i Miasteczka Komunikacyjnego, zakup urządzeń sportowych do Skate Parku i na Place Zabaw, budowa pijalni i tężni solankowej

13 Gmina Rabka-Zdrój Inne inwestycje Nazwa zadań Ponice Utworzenie Gimnazjum, remont sanitariatów w szkole, tablice informacyjne, zakup terenów pod rekreację, remiza OSP – projekt, sala gimnastyczna – dokumentacja Chabówka Droga do Skawy, wymiana C.O. w szkole, zakup pieca c.o. do przedszkola wymiana okien w przedszkolu, parking przed przedszkolem, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne, remiza OSP – fundamenty Rdzawka Dowóz dzieci z Obidowej do szkoły, wykup terenów przy szkole, studnia głębinowa przy szkole, remont dachu szkoły, tablice informacyjne, oświetlenie uliczne, zakup terenów rekreacyjnych, zakup samochodu strażackiego

14 Gmina Rabka-Zdrój Środki pozyskana z UE i innych źródeł Nazwa zadania Pozyskane środki z UE tys. zł Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3.882,1 Rozbudowa Sali Gimnastycznej przy SP 2 829,5 Rewitalizacja Parku Zdrojowego 6.199,8 Budowa chodnika w Ponicach 353,6 Europa dla Obywateli 42,0 RAZEM ,0

15 Gmina Rabka-Zdrój Środki pozyskana z UE i innych źródeł Nazwa zadania Pozyskane środki tys. zł Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi 1.019,4 Dotacja ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 105,3 Dotacja ze środków Osłony Przeciwosuwiskowej 1.761,1 Budowa boiska Orlik 666,0 Dotacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.144,9 Zajęcia pozalekcyjne, doposażenie szkół 514,0 RAZEM 5.210,7

16 Gmina Rabka-Zdrój

17 Najważniejsze inwestycje wykonane w roku 2009 Tężnia solankowa i pijalnia wód Modernizacja drogi relacji Nowy Sącz – Czarny Dunajec w miejscowości Chabówka Modernizacja ulicy Kliszczaków i Pocztowej Termomodernizacja osiedli mieszkaniowych Wymiana okien w budynkach przedszkoli

18 Najważniejsze wydarzenia w roku 2009 Śmierć Tadeusz Głodka Objęcie mandatu Radnego przez Ludwika Gacka Decyzja o otrzymaniu statusu Uzdrowiska Uzgodnienie MPZP Konferencja Cztery Kraje – Jedna Europa Podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji ze środków UE : -Sali gimnastycznej przy SP2 -Rewitalizacji Parku Zdrojowego -Budowy chodnika w Ponicach


Pobierz ppt "BURMISTRZ MIASTA RABKA-ZDRÓJ MGR INŻ. EWA PRZYBYŁO Z-CA BURMISTRZA MGR INŻ. ROBERT WÓJCIAK SKARBNIK MIASTA MGR GRAŻYNA DZIECHCIOWSKA SEKRETARZ MIASTA MGR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google