Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE. ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE. ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE

2 ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r.

3 SOŁECTWO HUBA

4  Odbudowa drogi gminnej przy Gołdynach całkowity koszt zadania – 35 000 zł środki z budżetu Gminy - 35 000 zł

5 SOŁECTWO MANIOWY

6  Przebudowa sytemu komunikacyjnego (drogi) poprzez modernizację głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości – tzn. schetynówka całkowity koszt zadania – 3 435 172 zł środki z budżetu Gminy - 1 769 410 zł wartość dofinansowania - 1 665 762 zł

7  Przebudowa drogi gminnej - droga do strefy ekonomicznej całkowity koszt zadania – 91 155 zł środki z budżetu Gminy - 91 155 zł

8  Remont dróg rolniczych „Micholów” i „Lyta” całkowity koszt zadania – 42 681 zł środki z budżetu Gminy - 22 041 zł wartość dofinansowania - 20 640 zł

9  Przebudowa słupów nn – ulica Pienińska, Witosa, Szkolna całkowity koszt zadania – 50 095 zł środki z budżetu Gminy - 50 095 zł

10  Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystującego odnawialne źródła energii całkowity koszt zadania – 4 677 130 zł środki z budżetu Gminy - 464 620 zł wartość dofinansowania - 4 212 510 zł

11 SOŁECTWO MIZERNA

12  Odbudowa drogi gminnej od Państwa Suchwałko do Państwa Grońskich całkowity koszt zadania – 52 718 zł środki z budżetu Gminy - 10 544 zł wartość dofinansowania - 42 174 zł

13  Montaż bariero-poręczy całkowity koszt zadania – 17 140 zł środki z budżetu Gminy - 17 140 zł

14  Zakup samochodu strażackiego środki z budżetu Gminy - 55 000 zł

15  Remont sali w remizie OSP całkowity koszt zadania – 27 800 zł środki z budżetu Gminy - 27 800 zł

16 SOŁECTWO KLUSZKOWCE

17  Budowa Szkoły Podstawowej z przedszkolem dwu oddziałowym - stan surowy zamknięty całkowity koszt zadania – 1 776 732 zł środki z budżetu Gminy - 1 776 732 zł

18  Odbudowa drogi gminnej ulica Cegielniana całkowity koszt zadania – 72 447 zł środki z budżetu Gminy - 14 490 zł wartość dofinansowania - 57 957 zł

19  Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 969 całkowity koszt zadania – 41 531 zł środki z budżetu Gminy - 41 531 zł

20  Odbudowa przepustu na ulicy Turystycznej całkowity koszt zadania – 80 626 zł środki z budżetu Gminy - 16 126 zł wartość dofinansowania - 64 500 zł

21  Remont garażu w budynku remizy OSP całkowity koszt zadania – 33 963 zł środki z budżetu Gminy - 19 707 zł wartość dofinansowania - 14 256 zł

22 SOŁECTWO CZORSZTYN

23  Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego – ul. Zamkowa całkowity koszt zadania – 26 476 zł środki z budżetu Gminy - 26 476 zł

24  Budowa altan drewnianych całkowity koszt zadania – 17 850 zł środki z budżetu Gminy - 17 850 zł

25  Remont chodnika ul. Jana Pawła II całkowity koszt zadania – 37 500 zł środki z budżetu Gminy - 7 500 zł wartość dofinansowania - 30 000 zł

26 SOŁECTWO SROMOWCE WYŻNE

27  Odbudowa drogi gminnej - ulica Kąty i Kosibowicza całkowity koszt zadania – 307 375 zł środki z budżetu Gminy - 61 475 zł wartość dofinansowania - 245 900 zł  Roboty nawierzchniowe drogi gminnej ulica Kosibowicza całkowity koszt zadania – 23 711 zł środki z budżetu Gminy - 23 711 zł

28  Remont drogi dojazdowej do pól „Wygon” całkowity koszt zadania – 53 764 zł środki z budżetu Gminy - 27 764 zł wartość dofinansowania - 26 000 zł

29  Adaptacja pomieszczeń na gabinet rehabilitacyjny całkowity koszt zadania – 92 005 zł środki z budżetu Gminy - 92 005 zł

30 SOŁECTWO SROMOWCE NIŻNE

31  Remont odwodnienia na ulicy Wygon całkowity koszt zadania – 21 774 zł środki z budżetu Gminy - 21 744 zł

32  Odbudowa przepustu na ulicy Trzech Koron całkowity koszt zadania – 119 704 zł środki z budżetu Gminy - 23 941 zł wartość dofinansowania - 95 763 zł

33  KOSZTY INWSETYCJI W 2015 ROKU WYNIOSŁY: całkowity koszt zadania – 11 134 346 zł środki z budżetu Gminy - 4 713 884 zł wartość dofinansowania - 6 475 462 zł

34 Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych  „Bezpieczna+” projekt współfinansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach” całkowity koszt zadania – 64 950 zł środki z budżetu Gminy - 13 000 zł wartość dofinansowania - 51 950 zł  „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizowanego projektu powstała nowa pracownia w Szkole Podstawowej w Kluszkowcach oraz czytelnia komputerowa w bibliotece w Zespole Placówek Oświatowych w Maniowach, z której korzystają uczniowie podczas godzin otwarcia biblioteki. całkowity koszt zadania – 403 573 zł wartość dofinansowania - 403 573 zł Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Kluszkowcach

35 Wykonała: Kamila Worwa-Ciapała


Pobierz ppt "PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE. ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google