Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE. ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE. ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE

2 ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r.

3 SOŁECTWO HUBA

4  Odbudowa drogi gminnej przy Gołdynach całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

5 SOŁECTWO MANIOWY

6  Przebudowa sytemu komunikacyjnego (drogi) poprzez modernizację głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości – tzn. schetynówka całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

7  Przebudowa drogi gminnej - droga do strefy ekonomicznej całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

8  Remont dróg rolniczych „Micholów” i „Lyta” całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

9  Przebudowa słupów nn – ulica Pienińska, Witosa, Szkolna całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

10  Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystującego odnawialne źródła energii całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

11 SOŁECTWO MIZERNA

12  Odbudowa drogi gminnej od Państwa Suchwałko do Państwa Grońskich całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

13  Montaż bariero-poręczy całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

14  Zakup samochodu strażackiego środki z budżetu Gminy zł

15  Remont sali w remizie OSP całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

16 SOŁECTWO KLUSZKOWCE

17  Budowa Szkoły Podstawowej z przedszkolem dwu oddziałowym - stan surowy zamknięty całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

18  Odbudowa drogi gminnej ulica Cegielniana całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

19  Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 969 całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

20  Odbudowa przepustu na ulicy Turystycznej całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

21  Remont garażu w budynku remizy OSP całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

22 SOŁECTWO CZORSZTYN

23  Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego – ul. Zamkowa całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

24  Budowa altan drewnianych całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

25  Remont chodnika ul. Jana Pawła II całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

26 SOŁECTWO SROMOWCE WYŻNE

27  Odbudowa drogi gminnej - ulica Kąty i Kosibowicza całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł  Roboty nawierzchniowe drogi gminnej ulica Kosibowicza całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

28  Remont drogi dojazdowej do pól „Wygon” całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

29  Adaptacja pomieszczeń na gabinet rehabilitacyjny całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

30 SOŁECTWO SROMOWCE NIŻNE

31  Remont odwodnienia na ulicy Wygon całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł

32  Odbudowa przepustu na ulicy Trzech Koron całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

33  KOSZTY INWSETYCJI W 2015 ROKU WYNIOSŁY: całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł

34 Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych  „Bezpieczna+” projekt współfinansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach” całkowity koszt zadania – zł środki z budżetu Gminy zł wartość dofinansowania zł  „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizowanego projektu powstała nowa pracownia w Szkole Podstawowej w Kluszkowcach oraz czytelnia komputerowa w bibliotece w Zespole Placówek Oświatowych w Maniowach, z której korzystają uczniowie podczas godzin otwarcia biblioteki. całkowity koszt zadania – zł wartość dofinansowania zł Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Kluszkowcach

35 Wykonała: Kamila Worwa-Ciapała


Pobierz ppt "PRIORYTETEM ROZWOJU NASZEJ GMINY SĄ INWESTYCJE. ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE INWESTYCJI W NASZYCH SOŁECTWACH W 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google