Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Gmina Rabka-Zdrój
Liczba mieszkańców Liczba szkół Liczba szkół ponad gimnazjalnych Liczba Przedszkoli /oddziałów przedszkolnych Rabka - Zdrój 13.245 8 4 Chabówka 1.590 1 - Ponice 1.165 Rdzawka 1.460 17.460 11 7

2 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET
mln 2008 2009 2010 Dochody 36,110 41,648 38,984 47,533 Wydatki 40,358 43,560 42,575 53,302 Wydatki majątkowe 15,308 11,249 10,691 19,377 % wydatków majątkowych do wydatków ogółem 37,93% 25,82% 25,11 % 36,35 % W Polsce ,2 % W Małopolsce ,4 % W Lubuskim - 16,6 % W Mazowieckim - 23,5 %

3 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wskaźnik wydatków inwestycyjnych

4 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi
tys. zł 2008 2009 2010 Rabka – Zdrój 4.374 7.565 4.980 4.300 Ponice 283 487 438 1.140 Chabówka 100 281 3.081 300 Rdzawka 168 626 486 810 RAZEM 4.915 8.959 8.985 6.550

5 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi
Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Rabka – Zdrój 41 zadań 6,7 km Zakopiańska, Garncarska, Wiejska, Rynek, Kilińskiego, Zagórzan, Kasprowicza boczna, Traczykówka , os.Mlekodajówka, Podhalańska boczna, Do Pociesznej Wody, os. Zającówka, Gorczańska, Poniatowskiego , Al. Tysiąclecia, Wójtowiczowa, Do Potoku Lubońskiego , Kliszczaków, Na Banię boczna, Pocztowa, Gilówka , Traczykówka boczna, Stroma, Nowy Świat, Leśna, Słoneczna boczna, Tetmajera, Krakowska boczna, Za Rabą , Piłsudskiego boczna , Skrzyżowanie świetlne przy „Janosiku”, Dietla-chodnik, Poniatowskiego-chodnik, Parking przy Zdrojowej, Parkowa-parking przy Kościele, Postój TAXI

6 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Wydatki na drogi
Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Ponice 8 zadań 3,4 km Bacówka , Worwowo, Rabka-Ponice, Do Worwy, Sołtysówka, Bąckówka, Kuśmierka, Kubikowa Polana Chabówka 7 zadań 2,6 km Os. Zagrody, Rabka-Chabówka, Palarzowa, Buksowa, Możdżeniówka, Jędrychowa , Rabka-Skawa, Rola Kroczkowa Rdzawka 2,8 km Do cmentarza, Sołtysia Dolina, Droga powiatowa, Cieligówka, Rusnakówka, Leśniakówka , Starmachówka

7 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Środki pozyskana z UE
Nazwa zadania Pozyskane środki z UE tys. zł Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3.882,1 Rozbudowa Sali Gimnastycznej przy SP 2 829,5 Rewitalizacja Parku Zdrojowego 6.199,8 Budowa chodnika w Ponicach 353,6 Europa dla Obywateli 42,0 Tężnia, pijalnia , muszla koncertowa 4.399,7 E-Administracja 917,4

8 Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Środki pozyskana z UE i innych źródeł
Nazwa zadania Pozyskane środki tys. zł Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi 2.113,4 Dotacja ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 115,5 Dotacja ze środków Osłony Przeciwosuwiskowej 1.761,1 Budowa boiska Orlik 666,0 Dotacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.144,9 Zajęcia pozalekcyjne , doposażenie szkół 642,1

9 Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Gminę Przejęcie od powiatu i prowadzenie Szpitala Miejskiego Dokończenie budowy segregatorni surowców wtórnych Realizacja programu utylizacji eternitu Likwidacja osuwiska przy ul. Gilówka Budowa pijalni i tężni solankowej w Parku Zdrojowym Budowa boiska sportowego ORLIK Budowa Sali gimnastycznej przy SP 2 Wytyczenie szlaków narciarstwa biegowego

10 Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Gminę Opracowanie operatu uzdrowiskowego Uchwalenie statutu uzdrowiska Uchwalenie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami Uchwalenie Programu Rewitalizacji Uchwalenie Programu Rozwoju Uzdrowiska Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy

11 Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje realizowane przez inne instytucje Budowa Kliniki Bronchoskopii i Mukowiscydozy Modernizacja Śląskiego Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej Modernizacja Sanatorium Uzdrowiskowego PALLACE Termomodernizacja budynków wielomieszkaniowych Budowa sali gimnastycznej przy LO Budowa nowych obiektów hotelowych i gastronomicznych

12 Budowa ronda przy wylocie z Rabki w kierunku Nowego Sącza
Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji przez Gminę Budowa ronda przy wylocie z Rabki w kierunku Nowego Sącza Rewitalizacja Parku Zdrojowego Zadaszenie Amfiteatru Modernizacja oczyszczalni ścieków Kanalizacja sołectw i nieskanalizowanych obszarów miejskich Budowa stacji przeładunkowej śmieci Budowa bulwarów nad Poniczanką Remont Kina Śnieżka Modernizacja stadionu

13 Opracowanie strategii zaopatrzenia Gminy Rabka-Zdrój w wodę
Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze opracowania planowane do realizacji przez Gminę Opracowanie strategii zaopatrzenia Gminy Rabka-Zdrój w wodę Opracowanie studium wykonalności dla projektu kanalizacja gminy Opracowanie strategii rozwoju gminy na lata

14 Budowa basenów solankowych przy Uzdrowisku S.A.
Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji przez inne podmioty Budowa basenów solankowych przy Uzdrowisku S.A. Budowa siedziby Teatru Lalek RABCIO Budowa delfinarium Budowa Uzdrowiskowego Centrum SPA Budowa wyciągów narciarskich Budowa centrum wspierania przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google