Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Gmina Rabka-Zdrój Liczba mieszkańców Liczba szkółLiczba szkół ponad gimnazjalnych Liczba Przedszkoli /oddziałów przedszkolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Gmina Rabka-Zdrój Liczba mieszkańców Liczba szkółLiczba szkół ponad gimnazjalnych Liczba Przedszkoli /oddziałów przedszkolnych."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój Liczba mieszkańców Liczba szkółLiczba szkół ponad gimnazjalnych Liczba Przedszkoli /oddziałów przedszkolnych Rabka - Zdrój Chabówka Ponice Rdzawka

2 Gmina Rabka-Zdrój BUDŻET 2007 mln 2008 mln 2009 mln 2010 mln Dochody 36,11041,64838,98447,533 Wydatki 40,35843,56042,57553,302 Wydatki majątkowe 15,30811,24910,69119,377 % wydatków majątkowych do wydatków ogółem 37,93%25,82%25,11 %36,35 % W Polsce - 21,2 % W Małopolsce - 21,4 % W Lubuskim - 16,6 % W Mazowieckim - 23,5 %

3 Gmina Rabka-Zdrój Wskaźnik wydatków inwestycyjnych

4 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi 2007 tys. zł 2008 tys. zł 2009 tys. zł 2010 tys. zł Rabka – Zdrój Ponice Chabówka Rdzawka RAZEM

5 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Rabka – Zdrój 41 zadań 6,7 km Zakopiańska, Garncarska, Wiejska, Rynek, Kilińskiego, Zagórzan, Kasprowicza boczna, Traczykówka, os.Mlekodajówka, Podhalańska boczna, Do Pociesznej Wody, os. Zającówka, Gorczańska, Poniatowskiego, Al. Tysiąclecia, Wójtowiczowa, Do Potoku Lubońskiego, Kliszczaków, Na Banię boczna, Pocztowa, Gilówka, Traczykówka boczna, Stroma, Nowy Świat, Leśna, Słoneczna boczna, Tetmajera, Krakowska boczna, Za Rabą, Piłsudskiego boczna, Skrzyżowanie świetlne przy Janosiku, Dietla-chodnik, Poniatowskiego-chodnik, Parking przy Zdrojowej, Parkowa-parking przy Kościele, Postój TAXI

6 Gmina Rabka-Zdrój Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg 41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach Ponice 8 zadań 3,4 km Bacówka, Worwowo, Rabka-Ponice, Do Worwy, Sołtysówka, Bąckówka, Kuśmierka, Kubikowa Polana Chabówka 7 zadań 2,6 km Os. Zagrody, Rabka-Chabówka, Palarzowa, Buksowa, Możdżeniówka, Jędrychowa, Rabka-Skawa, Rola Kroczkowa Rdzawka 7 zadań 2,8 km Do cmentarza, Sołtysia Dolina, Droga powiatowa, Cieligówka, Rusnakówka, Leśniakówka, Starmachówka

7 Gmina Rabka-Zdrój Środki pozyskana z UE Nazwa zadania Pozyskane środki z UE tys. zł Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3.882,1 Rozbudowa Sali Gimnastycznej przy SP 2 829,5 Rewitalizacja Parku Zdrojowego 6.199,8 Budowa chodnika w Ponicach 353,6 Europa dla Obywateli 42,0 Tężnia, pijalnia, muszla koncertowa 4.399,7 E-Administracja 917,4

8 Gmina Rabka-Zdrój Środki pozyskana z UE i innych źródeł Nazwa zadania Pozyskane środki tys. zł Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi 2.113,4 Dotacja ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 115,5 Dotacja ze środków Osłony Przeciwosuwiskowej 1.761,1 Budowa boiska Orlik 666,0 Dotacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.144,9 Zajęcia pozalekcyjne, doposażenie szkół 642,1

9 Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Gminę Przejęcie od powiatu i prowadzenie Szpitala Miejskiego Dokończenie budowy segregatorni surowców wtórnych Realizacja programu utylizacji eternitu Likwidacja osuwiska przy ul. Gilówka Budowa pijalni i tężni solankowej w Parku Zdrojowym Budowa boiska sportowego ORLIK Budowa Sali gimnastycznej przy SP 2 Wytyczenie szlaków narciarstwa biegowego

10 Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Gminę Opracowanie operatu uzdrowiskowego Uchwalenie statutu uzdrowiska Uchwalenie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami Uchwalenie Programu Rewitalizacji Uchwalenie Programu Rozwoju Uzdrowiska Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy

11 Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje realizowane przez inne instytucje Budowa Kliniki Bronchoskopii i Mukowiscydozy Modernizacja Śląskiego Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowej Modernizacja Sanatorium Uzdrowiskowego PALLACE Termomodernizacja budynków wielomieszkaniowych Budowa sali gimnastycznej przy LO Budowa nowych obiektów hotelowych i gastronomicznych

12 Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji przez Gminę Budowa ronda przy wylocie z Rabki w kierunku Nowego Sącza Rewitalizacja Parku Zdrojowego Zadaszenie Amfiteatru Modernizacja oczyszczalni ścieków Kanalizacja sołectw i nieskanalizowanych obszarów miejskich Budowa stacji przeładunkowej śmieci Budowa bulwarów nad Poniczanką Remont Kina Śnieżka Modernizacja stadionu

13 Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze opracowania planowane do realizacji przez Gminę Opracowanie strategii zaopatrzenia Gminy Rabka- Zdrój w wodę Opracowanie studium wykonalności dla projektu kanalizacja gminy Opracowanie strategii rozwoju gminy na lata

14 Gmina Rabka-Zdrój Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji przez inne podmioty Budowa basenów solankowych przy Uzdrowisku S.A. Budowa siedziby Teatru Lalek RABCIO Budowa delfinarium Budowa Uzdrowiskowego Centrum SPA Budowa wyciągów narciarskich Budowa centrum wspierania przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 Gmina Rabka-Zdrój Liczba mieszkańców Liczba szkółLiczba szkół ponad gimnazjalnych Liczba Przedszkoli /oddziałów przedszkolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google