Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE KADENCJI 2008-2010. Inwestycje w 2008 r. Budowa kompleksu sportowego do programu „Moje boisko Orlik 2012” Zakup aparatury medycznej do SZOZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE KADENCJI 2008-2010. Inwestycje w 2008 r. Budowa kompleksu sportowego do programu „Moje boisko Orlik 2012” Zakup aparatury medycznej do SZOZ."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE KADENCJI 2008-2010

2 Inwestycje w 2008 r. Budowa kompleksu sportowego do programu „Moje boisko Orlik 2012” Zakup aparatury medycznej do SZOZ w Niemodlinie

3 Inwestycje w 2008 r. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Graczach Budowa wodociągu we wsi Góra Mała

4 Inwestycje w 2008 r. Wykonanie studni głębinowej w Graczach Budowa dróg na osiedlu Reymonta II w Niemodlinie

5 Inwestycje w 2009 r. Budowa wodociągu Jaczowice - Jakubowice Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodźcu

6 Inwestycje w 2009 r. Przebudowa centrum wsi GraczeModernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie

7 Inwestycje w 2010 r. Hala widowiskowo – sportowa w Niemodlinie Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap V

8 Inwestycje w 2010 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościejowicach Przebudowa budynku szkoły w Grabinie na potrzeby oddziału przedszkolnego

9 Inwestycje w 2010 r. Budowa dróg na osiedlu Chopina w Niemodlinie Rekultywacja wysypiska we wsi Rogi

10 Inwestycje w 2010 r. Remont dachu i pomieszczeń lekcyjnych poddasza w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach. Publiczne Przedszkole w Graczach - Remont dachu – wymiana dachówek, docieplenie, naprawa kominów oraz przygotowanie Sali lekcyjno – zabawowej dla nowego oddziału. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie oddział zamiejscowy w Grodźcu Remont stropu piwnicznego i sanitariatów oraz wymiana instalacji grzewczej, zmiana źródła ogrzewania Inwestycje w placówkach oświatowych:

11 Inwestycje w 2010 r. Pielęgnacja dębu w Szydłowcu Śląskim Konserwacja pomnika św. Floriana

12 Łączne nakłady na inwestycje w Gminie Niemodlin w latach 2008-2010 wyniosły 21.697.049 zł.

13 Ochrona przeciwpowodziowa Czyszczenie rowów przeciwpowodziowych w Graczach Podjęcie uchwały Nr LIV/375/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27.04.2010 r. w sprawie uznania niektórych urządzeń wodnych na terenie Gminy Niemodlin za ważne dla ochrony przeciwpowodziowej.

14 Fundusz sołecki Utworzony Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. Powołany uchwałą Rady Miejskiej Niemodlina Przeznaczony na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy

15 Obwodnica Niemodlina 21.09.2009 – na spotkaniu samorządu województwa z parlamentarzystami opolskimi zadanie budowy obwodnicy Niemodlina zostało określone jako strategiczne i planowane do rozpoczęcia finansowania w budżecie na rok 2010 08.10.2009 – zostało wysłane pismo o wsparcie budowy obwodnic Nysy i Niemodlina

16 Obwodnica Niemodlina 19.02.2010 – Uruchomienie środków na dokumentację obwodnic Nysy i Niemodlina 06.07.2010 - Minister Infrastruktury podjął decyzję o wpisaniu obwodnic Nysy i Niemodlina do tworzonego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 Październik 2010 – wydana została Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla obwodnicy Niemodlina natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole przystąpiła w dniu 15 października do procedury przetargowej na wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy obwodnicy miasta Niemodlin według wariantu IV.

17

18 Zestawienie projektów gmin oraz jednostek organizacyjnych gmin powiatu opolskiego zaakceptowanych do realizacji w ramach RPO WO 2007-2013 oraz komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (wartość dofinansowania UE)

19 Inwestycje w latach 2011-2014 Mamy przygotowaną dokumentację na następujące inwestycje: Rewitalizacja ulic śródmieścia Niemodlina Przebudowa ulic: Nowej i Mickiewicza w Niemodlinie Modernizacja oświetlenia i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie całej Gminy Remont ośrodka kultury

20 Inwestycje w latach 2011-2014 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Niemodlinie Remonty świetlic wiejskich Budowa remizy OSP w Grodźcu Budowa i doposażenie placów zabaw Rewitalizacja parku miejskiego w Niemodlinie Budowa przedszkola w Niemodlinie

21 Inwestycje w latach 2011-2014 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Graczach Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Graczach Adaptacja budynku przy Alei Wolności na potrzeby centrum edukacyjno-kulturalnego Budowa mieszkań socjalnych

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE KADENCJI 2008-2010. Inwestycje w 2008 r. Budowa kompleksu sportowego do programu „Moje boisko Orlik 2012” Zakup aparatury medycznej do SZOZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google