Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok

2 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Podstawowe relacje w latach 2010-2011

3 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Plan a wykonanie

4 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Źródła finansowania deficytu Plan po zmianach Wykonanie Deficyt-367 617 472-233 155 220 Przychody:409 760 307409 315 134 Kredyty bankowe148 054 673147 609 500 Obligacje komunalne140 000 000 Nadwyżki z lat ubiegłych18 494 243 Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów 103 211 391 Rozchody:41 378 85041 328 836 Obligacje30 000 000 Kredyty bankowe11 378 85011 328 836

5 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wskaźnik nadwyżki operacyjnej

6 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Struktura zadłużenia na 31.12.2011 r. Zadłużenie na 31.12.2011 r.: 726 322 975 zł

7 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Struktura zadłużenia na 31.12.2011 r.

8 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Struktura zadłużenia na 31.12.2011 r.

9 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wskaźnik zadłużenia miast w latach 2010-2011

10 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Poziom zadłużenia w latach 2010-2016

11 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Obsługa zadłużenia w latach 2009-2016

12 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Obsługa zadłużenia w latach 2009-2016

13 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody ogółem - realizacja planu Plan po zmianachWykonanieWsk % Dochody ogółem1 368 106 1411 383 316 384101,1 Dochody bieżące1 291 783 3171 312 198 940101 6 Dochody majątkowe 76 322 82471 117 44493,2

14 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – zmiany w planie Plan na 1 stycznia Zmiany Plan po zmianach na 31 grudnia Dochody bieżące1 270 198 99521 584 3221 291 783 317 w tym: - dotacje123 222 33916 311 818139 534 157 - wpływy z opłat68 366 2002 884 00071 250 200 - środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 14 570 369-3 443 23111 127 138 - podatek od nieruchomości174 200 0000 - subwencja na zadania oświatowe332 374 7935 018 991337 393 784 - różne dochody jednostek budżetowych31 626 037446 31432 072 351

15 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – zmiany w planie Plan na 1 stycznia Zmiany Plan po zmianach na 31 grudnia Dochody majątkowe210 716 963-134 394 13976 322 824 - środki finansowe z funduszy międzynarodowych 149 157 863-98 301 46150 856 402 - środki z innych źródeł pozabudżetowych 14 422 200-10 187 1704 235 030 - dotacje na zadania własne i zlecone z mocy ustaw 1 026 9004 094 4925 121 392

16 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące - realizacja planu wg grup *) Wydatki bieżące bez obsługi długu Plan po zmianachWykonanie Wsk % Dochody bieżące *) 1 291 783 3171 312 198 940101,6 - udziały w dochodach budżetu państwa401 006 902409 786 103102,2 - subwencje351 969 130352 193 569100,1 - dochody podatkowe219 107 930234 830 436107,2 - dotacje139 534 157138 041 72798,9 - dochody z majątku gminy55 616 11864 776 846116,5 - wpływy z opłat71 250 20056 812 97879,7 - pozostałe dochody42 171 74247 421 392112,4 - środki ze źródeł pozabudżetowych11 127 1388 335 89074,9

17 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – struktura wykonania

18 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Plan po zmianachWykonanieWsk. % Udziały w dochodach budżetu państwa ogółem 401 006 902409 786 103102,2 z tego: podatek od osób fizycznych374 956 902381 349 250101,7 podatek od osób prawnych26 050 00028 436 853109,2 Dochody bieżące – realizacja planu PIT, CIT

19 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie PIT w latach 2007-2011

20 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie PIT w latach 2007-2011

21 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie CIT w latach 2007-2011

22 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – realizacja planu subwencji Plan po zmianach WykonanieWsk. % Subwencja ogółem351 969 130352 193 569100,1 z tego: - na zadania oświatowe337 393 784337 589 818100,1 - równoważąca14 575 346 100,0 -- uzupełnienie subwencji ogólnej028 405-

23 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie subwencji w latach 2007-2011

24 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – realizacja planu Plan po zmianach WykonanieWsk. % Dochody majątkowe ogółem76 322 82471 117 44493,2 z tego: - dochody z majątku16 110 00017 185 719106,7 - dotacje5 121 3925 059 51898,8 - środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 55 091 43248 872 20788,7

25 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – struktura wykonania

26 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – dochody z majątku gminy

27 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – środki ze źródeł pozabudżetowych

28 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – dotacje

29 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki ogółem – realizacja planu Plan po zmianach WykonanieWsk. % Wydatki ogółem1 735 723 6131 616 471 60493,1 z tego: - wydatki bieżące1 222 189 7061 178 036 79596,4 - wydatki majątkowe513 533 907438 434 80985,4

30 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – realizacja planu wybranych sfer Plan po zmianach WykonanieWsk. % Wydatki bieżące1 222 189 7061 178 036 79596,4 w tym: Edukacja i nauka507 391 428506 450 49999,8 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna227 578 996225 494 75199,1 Transport i komunikacja110 676 516110 120 86099,5 Zarządzanie strukturami samorządowymi 87 948 57086 104 05997,9 Gospodarka komunalna72 249 75368 145 76294,3 Finanse i różne rozliczenia66 889 92437 243 56155,7 Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 29 124 02528 600 13398,2

31 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – struktura wykonania

32 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące bez obsługi długu

33 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – na realizację zadań oświatowych

34 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – poziom dofinansowania oświaty środkami Miasta i liczba uczniów *w tym liczba uczniów 6 -letnich

35 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – transport i komunikacja

36 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – ochrona zdrowia i pomoc społeczna

37 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – ochrona zdrowia i pomoc społeczna

38 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – zarządzanie strukturami

39 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – gospodarka komunalna

40 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – finanse i różne rozliczenia

41 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście

42 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – realizacja planu wybranych sfer Plan po zmianachWykonanieWsk. % Wydatki majątkowe513 533 907438 434 80985,4 w tym: Transport i komunikacja230 046 020191 404 54983,2 Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja86 587 84370 204 10181,1 Gospodarka mieszkaniowa25 249 50524 720 96697,9 Edukacja i nauka26 632 60524 396 48791,6 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 11 155 7085 516 73749,5 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna10 524 3509 716 59492,3

43 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe

44 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – struktura wykonania

45 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – transport i komunikacja

46 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

47 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – gospodarka mieszkaniowa

48 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – edukacja i nauka

49 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

50 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – ochrona zdrowia i pomoc społeczna

51 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki w latach 2007 - 2011

52 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – wykonanie wybranych inwestycji Nazwa zadania Lata realizacji 20072008200920102011 Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.63,044,0 Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie 2,628,542,06,0 Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo0,20,45,517,73,5 Moje boisko – Orlik 20121,79,714,910,4 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych1,71,33,314,27,3 Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 0,40,712,71,0 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 0,049,66,68,57,5

53 Dziękuję za uwagę www.szczecin.eu


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google