Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok

2 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Podstawowe relacje w latach

3 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Plan a wykonanie

4 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Źródła finansowania deficytu Plan po zmianach Wykonanie Deficyt Przychody: Kredyty bankowe Obligacje komunalne Nadwyżki z lat ubiegłych Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów Rozchody: Obligacje Kredyty bankowe

5 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wskaźnik nadwyżki operacyjnej

6 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Struktura zadłużenia na r. Zadłużenie na r.: zł

7 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Struktura zadłużenia na r.

8 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Struktura zadłużenia na r.

9 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wskaźnik zadłużenia miast w latach

10 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Poziom zadłużenia w latach

11 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Obsługa zadłużenia w latach

12 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Obsługa zadłużenia w latach

13 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody ogółem - realizacja planu Plan po zmianachWykonanieWsk % Dochody ogółem ,1 Dochody bieżące Dochody majątkowe ,2

14 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – zmiany w planie Plan na 1 stycznia Zmiany Plan po zmianach na 31 grudnia Dochody bieżące w tym: - dotacje wpływy z opłat środki ze źródeł pozabudżetowych i innych podatek od nieruchomości subwencja na zadania oświatowe różne dochody jednostek budżetowych

15 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – zmiany w planie Plan na 1 stycznia Zmiany Plan po zmianach na 31 grudnia Dochody majątkowe środki finansowe z funduszy międzynarodowych środki z innych źródeł pozabudżetowych dotacje na zadania własne i zlecone z mocy ustaw

16 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące - realizacja planu wg grup *) Wydatki bieżące bez obsługi długu Plan po zmianachWykonanie Wsk % Dochody bieżące *) ,6 - udziały w dochodach budżetu państwa ,2 - subwencje ,1 - dochody podatkowe ,2 - dotacje ,9 - dochody z majątku gminy ,5 - wpływy z opłat ,7 - pozostałe dochody ,4 - środki ze źródeł pozabudżetowych ,9

17 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – struktura wykonania

18 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Plan po zmianachWykonanieWsk. % Udziały w dochodach budżetu państwa ogółem ,2 z tego: podatek od osób fizycznych ,7 podatek od osób prawnych ,2 Dochody bieżące – realizacja planu PIT, CIT

19 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie PIT w latach

20 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie PIT w latach

21 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie CIT w latach

22 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – realizacja planu subwencji Plan po zmianach WykonanieWsk. % Subwencja ogółem ,1 z tego: - na zadania oświatowe ,1 - równoważąca ,0 -- uzupełnienie subwencji ogólnej

23 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody bieżące – wykonanie subwencji w latach

24 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – realizacja planu Plan po zmianach WykonanieWsk. % Dochody majątkowe ogółem ,2 z tego: - dochody z majątku ,7 - dotacje ,8 - środki ze źródeł pozabudżetowych i innych ,7

25 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – struktura wykonania

26 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – dochody z majątku gminy

27 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – środki ze źródeł pozabudżetowych

28 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Dochody majątkowe – dotacje

29 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki ogółem – realizacja planu Plan po zmianach WykonanieWsk. % Wydatki ogółem ,1 z tego: - wydatki bieżące ,4 - wydatki majątkowe ,4

30 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – realizacja planu wybranych sfer Plan po zmianach WykonanieWsk. % Wydatki bieżące ,4 w tym: Edukacja i nauka ,8 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1 Transport i komunikacja ,5 Zarządzanie strukturami samorządowymi ,9 Gospodarka komunalna ,3 Finanse i różne rozliczenia ,7 Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście ,2

31 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – struktura wykonania

32 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące bez obsługi długu

33 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – na realizację zadań oświatowych

34 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – poziom dofinansowania oświaty środkami Miasta i liczba uczniów *w tym liczba uczniów 6 -letnich

35 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – transport i komunikacja

36 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – ochrona zdrowia i pomoc społeczna

37 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – ochrona zdrowia i pomoc społeczna

38 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – zarządzanie strukturami

39 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – gospodarka komunalna

40 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – finanse i różne rozliczenia

41 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki bieżące – bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście

42 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – realizacja planu wybranych sfer Plan po zmianachWykonanieWsk. % Wydatki majątkowe ,4 w tym: Transport i komunikacja ,2 Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja ,1 Gospodarka mieszkaniowa ,9 Edukacja i nauka ,6 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ,5 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,3

43 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe

44 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – struktura wykonania

45 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – transport i komunikacja

46 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

47 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – gospodarka mieszkaniowa

48 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – edukacja i nauka

49 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

50 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – ochrona zdrowia i pomoc społeczna

51 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki w latach

52 Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2011 rok Wydatki majątkowe – wykonanie wybranych inwestycji Nazwa zadania Lata realizacji Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.63,044,0 Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie 2,628,542,06,0 Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo0,20,45,517,73,5 Moje boisko – Orlik 20121,79,714,910,4 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych1,71,33,314,27,3 Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 0,40,712,71,0 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 0,049,66,68,57,5

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google