Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUD Ż ET SKAR Ż YSKA-KAMIENNEJ NA 2012 ROK Opracowała Magdalena Grzmil.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUD Ż ET SKAR Ż YSKA-KAMIENNEJ NA 2012 ROK Opracowała Magdalena Grzmil."— Zapis prezentacji:

1 BUD Ż ET SKAR Ż YSKA-KAMIENNEJ NA 2012 ROK Opracowała Magdalena Grzmil

2 DOCHODY

3 Struktura dochodów dochody ogółem w tym dochody bieżące dochody majątkowe

4 Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia

5 Dochody Gminy w latach

6 Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w latach (w tys. zł)

7 Stawki podatków w latach

8 WYDATKI

9 Struktura wydatków w latach

10 Struktura wydatków wg działów

11 Transport i łączność Wydatki ogółem z tego: -lokalny transport zbiorowy ,- -drogi publiczne gminne ,-

12 Najważniejsze inwestycje w zakresie dróg to między innymi: - budowa chodnika wzdłuż drogi nr 42 w Skarżysku na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego ,- - budowa drogi łączącej ul. L. Staffa i ul. Spokojną w rejonie budynków 16 i ,- - budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej ,- - budowa kładki pieszo – rowerowej w ul. Wierzbowej ,- - przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie ,- - przebudowa ul. Widokowej ,- - rozbudowa ul. Gajowej ,- - rozbudowa ul. Konopnickiej ,- - rozbudowa ul. Ogólnej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rynek ,- - rozbudowa ul. Torowej ,- - przebudowa ul. Wiklinowej ,- - przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Orkana i Placu Staffa ,- - budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM ,- - budowa parkingu przy lodowisku w Skarżysku –Kamiennej ,- - przebudowa ul. Spółdzielczej od ulicy Armii Krajowej do ul. Sokolej ,- Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na następujące zadania : ,- - przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku – Kam ,- - przebudowa ul. 3Maja w Skarżysku – Kam. – ,- - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Skarżysku – Kam. – ,- - przebudowa ul. Kopernika ,-

13 Gospodarka mieszkaniowa ,-

14 Administracja publiczna – ,-

15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż ,-

16 Źródła finansowanie oświaty subwencja ,- (48,6%) środki własne ,- (51,4%)

17 Wydatki na oświatę

18 Ochrona zdrowia ,-

19 Pomoc społeczna ,-

20 Gospodarka komunalna ,-

21 Gospodarka komunalna

22 Najważniejsze zamierzenia inwestycyjne w gospodarce komunalnej - rewitalizacja Osiedla Rejów – etap I ,- - utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego ,- - budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej /MPWiK / ,- - przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku ,- - przebudowa budynku byłej przychodni przy ul. Warszawskiej ,- - przebudowa stadionu miejskiego ,- -budowa miasteczka ruchu drogowego ,- -zagospodarowanie placu przy ul. Franciszkańskiej ,- Pozostałe wydatki to : -budowa linii oświetleniowych w ulicach Obuwniczej, Wiśniowej, Zbrojnej, Małowicza -Koszty oświetlenia ulicznego, -Budowa kanalizacji deszczowej -Utrzymanie terenów zielonych -Oczyszczanie miasta

23 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 Kultura fizyczna i sport

25 Deficyt budżetu (w % do wydatków ogółem)

26 Skumulowane nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania

27 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "BUD Ż ET SKAR Ż YSKA-KAMIENNEJ NA 2012 ROK Opracowała Magdalena Grzmil."

Podobne prezentacje


Reklamy Google