Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2016 - 2018

2 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU 2016 - 2018
Dokument obejmuje trzyletni okres rozwoju gminy wraz z perspektywą po roku WPR umożliwia ukazanie pełniejszego obrazu potrzeb koniecznych do realizacji w perspektywie najbliższych lat i stanowi uzupełnienie obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata

3 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
526 mln zł - na tyle szacowane są koszty inwestycji ujętych w WPR

4 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN
50% - środki własne gminy % - środki pozyskane z zewnątrz ponad 268 mln zł – zainwestuje gmina i spółki gminne ponad 157 mln zł – środki pozyskane z funduszy strukturalnych blisko 74 mln zł – środki pozyskane z budżetu państwa

5 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, PIESZEJ I ROWEROWEJ 125 km – budowę lub przebudowę tylu kilometrów dróg na terenie całej gminy zakłada WPR 78 km – szacunkowa długość chodników i ścieżek rowerowych, których budowę zakłada WPR 6 – powstanie tylu parkingów w Jarocinie przewiduje WPR WPR

6 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, PIESZEJ I ROWEROWEJ
ok. 42 km – szacowana długość kanalizacji deszczowej, której wybudowanie lub modernizację przewiduje WPR nie mniej niż 900 szt. - liczba lamp oświetlenia ulicznego do budowy lub modernizacji ujętych w dokumencie

7 ROZWÓJ MIESZKALNICTWA
400 – tyle mieszkań planuje wybudować gminna spółka Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w latach Będą to mieszkania w systemie deweloperskim, czynszowe oraz socjalne, które powstaną w Jarocinie, Hilarowie, Wilczyńcu, Łuszczanowie, Witaszycach, Siedleminie i Potarzycy

8 ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
15 – tyle nowych autobusów kupi gminna spółka Jarocińskie Linie Autobusowe w latach blisko 25 mln zł – tyle przeznaczone zostanie na rozwój komunikacji miejskiej na terenie gminy Jarocin

9 ROZWÓJ GOSPODARKI ODPADAMI
28 mln zł – tyle planuje zainwestować gminna spółka ZGO w rozbudowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach

10 PONADLOKALNY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
19 mln zł – zainwestowanie takiej kwoty w latach 2016 – 2018 w rozwój terenów inwestycyjnych na terenie gminy zakłada WPR: dozbrojenie terenów w Cielczy i w Golinie budowa dróg dojazdowych zakup nieruchomości i budowa wielozadaniowej hali magazynowo-produkcyjnej 5 mln zł – tyle kosztowała będzie budowa inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej w Jarocinie

11 NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA
ponad 5 mln zł - tyle w latach zainwestuje gmina Jarocin w infrastrukturę oświatową: budowa przedszkola w Witaszycach budowa parkingów przy ZS nr 3 w Jarocinie i szkołach w Wilkowyi i Prusach adaptacja poddaszy niepublicznych szkół w Prusach i Potarzycy na cele dydaktyczne

12 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
10 mln zł – tyle będzie kosztowała realizacja inwestycji z zakresu budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie gminy Jarocin w latach budowa nowego boiska do gry w rugby - budowa krytego kortu tenisowego - budowa lodowiska sztucznego (mrożonego) z zadaszeniem - modernizacja basenu odkrytego - zakup pomostu wpływającego do nauki pływania i modernizacja niecki pływalni krytej na basenie sportowym - modernizacje istniejących sal i boisk sportowych

13 REWITALIZACJA GMINY JAROCIN
95 mln zł - na tyle szacowane są koszty przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach : - rewitalizacja Starego Miasta w Jarocinie - rewitalizacja społeczna - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jarocinie - rewitalizacja obiektów kulturalnych na trenie gminy Jarocin

14 GOSPODARKA CIEPLNA I ENERGETYCZNA
19 mln zł – na tyle szacowany jest koszt termomodernizacji budynków na terenie gminy w latach : - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynków komunalnych i będących własnością lub pod zarządem JTBS

15 Urząd Miejski w Jarocinie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Urząd Miejski w Jarocinie al. Niepodległości 10 Jarocin


Pobierz ppt "WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google