Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2016 - 2018.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2016 - 2018."— Zapis prezentacji:

1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2016 - 2018

2 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU 2016 - 2018 Dokument obejmuje trzyletni okres rozwoju gminy wraz z perspektywą po roku 2018. WPR umożliwia ukazanie pełniejszego obrazu potrzeb koniecznych do realizacji w perspektywie najbliższych lat i stanowi uzupełnienie obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011-2025.

3 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU 526 mln zł - na tyle szacowane są koszty inwestycji ujętych w WPR 2016-2018

4 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN ponad 268 mln zł – zainwestuje gmina i spółki gminne ponad 157 mln zł – środki pozyskane z funduszy strukturalnych blisko 74 mln zł – środki pozyskane z budżetu państwa 50% - środki własne gminy 50% - środki pozyskane z zewnątrz

5 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, PIESZEJ I ROWEROWEJ 125 km – budowę lub przebudowę tylu kilometrów dróg na terenie całej gminy zakłada WPR 78 km – szacunkowa długość chodników i ścieżek rowerowych, których budowę zakłada WPR 6 – powstanie tylu parkingów w Jarocinie przewiduje WPR WPR

6 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, PIESZEJ I ROWEROWEJ ok. 42 km – szacowana długość kanalizacji deszczowej, której wybudowanie lub modernizację przewiduje WPR nie mniej niż 900 szt. - liczba lamp oświetlenia ulicznego do budowy lub modernizacji ujętych w dokumencie

7 400 – tyle mieszkań planuje wybudować gminna spółka Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w latach 2016-2018. Będą to mieszkania w systemie deweloperskim, czynszowe oraz socjalne, które powstaną w Jarocinie, Hilarowie, Wilczyńcu, Łuszczanowie, Witaszycach, Siedleminie i Potarzycy ROZWÓJ MIESZKALNICTWA

8 ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 15 – tyle nowych autobusów kupi gminna spółka Jarocińskie Linie Autobusowe w latach 2016 - 2018 blisko 25 mln zł – tyle przeznaczone zostanie na rozwój komunikacji miejskiej na terenie gminy Jarocin

9 28 mln zł – tyle planuje zainwestować gminna spółka ZGO w rozbudowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach ROZWÓJ GOSPODARKI ODPADAMI

10 PONADLOKALNY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 19 mln zł – zainwestowanie takiej kwoty w latach 2016 – 2018 w rozwój terenów inwestycyjnych na terenie gminy zakłada WPR: -dozbrojenie terenów w Cielczy i w Golinie -budowa dróg dojazdowych -zakup nieruchomości i budowa wielozadaniowej hali magazynowo-produkcyjnej 5 mln zł – tyle kosztowała będzie budowa inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej w Jarocinie

11 NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA ponad 5 mln zł - tyle w latach 2016-2018 zainwestuje gmina Jarocin w infrastrukturę oświatową: -budowa przedszkola w Witaszycach -budowa parkingów przy ZS nr 3 w Jarocinie i szkołach w Wilkowyi i Prusach -adaptacja poddaszy niepublicznych szkół w Prusach i Potarzycy na cele dydaktyczne

12 10 mln zł – tyle będzie kosztowała realizacja inwestycji z zakresu budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie gminy Jarocin w latach 2016-2018 - budowa nowego boiska do gry w rugby - budowa krytego kortu tenisowego - budowa lodowiska sztucznego (mrożonego) z zadaszeniem - modernizacja basenu odkrytego - zakup pomostu wpływającego do nauki pływania i modernizacja niecki pływalni krytej na basenie sportowym - modernizacje istniejących sal i boisk sportowych ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

13 REWITALIZACJA GMINY JAROCIN 95 mln zł - na tyle szacowane są koszty przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2016-2018: - rewitalizacja Starego Miasta w Jarocinie - rewitalizacja społeczna - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jarocinie - rewitalizacja obiektów kulturalnych na trenie gminy Jarocin

14 GOSPODARKA CIEPLNA I ENERGETYCZNA 19 mln zł – na tyle szacowany jest koszt termomodernizacji budynków na terenie gminy w latach 2016-2018: - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynków komunalnych i będących własnością lub pod zarządem JTBS

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Urząd Miejski w Jarocinie al. Niepodległości 10 63-200 Jarocin


Pobierz ppt "WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2016 - 2018."

Podobne prezentacje


Reklamy Google