Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 Scenariusze rozwoju odlewnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 Scenariusze rozwoju odlewnictwa."— Zapis prezentacji:

1

2 BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 Scenariusze rozwoju odlewnictwa w Niemczech do roku 2010 Na podstawie opracowania VDG Giesserei 2010

3 Cel projektu pt.:Strategia dla niemieckiego odlewnictwa - Giesserei 2010 Możliwości osiągnięcia sukcesu przez odlewnie oraz pokazanie sposobów rozwoju potencjału pozwalającego na osiągnięcie sukcesu. Można to uzyskać na bazie gruntownej analizy sytuacji wyjściowej, jak i analizy rozwoju sytuacji na rynku oraz sytuacji w szerszym otoczeniu (scenariuszy). Poszczególne scenariusze rozwoju sytuacji dostarczają informacji o możliwych tendencjach w obszarach t.j.: rozwój wyrobu i procesów, alternatywnych technologii wytwarzania, ekonomii, ekologii, zagranicznych konkurentów i dostawców. BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

4 Budowa scenariusza rozwoju odlewnictwa BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. Rynek Techn. Odl. Branża Przemysł Odlewniczy Otoczenie Globalne I. II. Wybór czynników kluczowych (krzyżowa analiza wpływów) I. Identyfikacja czynników wpływu III. Możliwe scenariusze 2010 dzisiaj czas 2010 dzisiaj czas 1. Przemysł odlewniczy 2. Otoczenie szczegółowe: Rynek, technologie odlewnicze, branża. 3. Otoczenie globalne: polityka, ekonomia, ekologia, gospodarka

5 Grupy Odlewni w Niemczech Grupa 1 Odlewy ciśnieniowe drobnych części w dużych seriach. Odlewnie te wykonują drobne elementy ze stopów metali nieżelaznych w dużych seriach, wyłącznie jako odlewy ciśnieniowe. Projektowanie odlewu odbywa się na ogół u klienta. Różnicowanie pomiędzy konkurentami odbywa się głównie w oparciu o cenę. Grupa 2 Odlewy seryjne dla przemysłu motoryzacyjnego. Odlewnie te zaopatrują wyłącznie klientów przemysłu motoryzacyjnego i wykonują odlewy zarówno żeliwne, jak i ze stopów metali nieżelaznych, stosując różne technologie w dużych seriach. Odlewnie te mają dominującą pozycję. Szczególnie mocne punkty tych odlewni to: jakość wyrobu, stopień zawansowania konstrukcji w szerokim pojęciu (szczególnie projektowanie komputerowe), czas dostawy/Time to Market i innowacyjność. Wypracowywanie cech szczególnych odlewni i specjalizacja są najważniejszymi cechami różnicującymi spośród konkurencji. Grupa 3 Odlewnie średnie dostosowujące się szybko do potrzeb rynku (mogące szybko zmienić technologię wykonywania odlewów (elastyczne). Odlewnie te są elastyczne głównie ze względu na możliwość szybkiej zmiany technologii wykonania odlewów i tworzywa. Ze względu na dużą elastyczność odlewnie te mogą zaopatrywać rynek w różne wyroby. Znaczenie czynnika sukcesu marketing w tych odlewniach jest cenione wyżej niż w odlewniach innego typu. Słabością tych odlewni jest komputerowe (wirtualne) opracowywanie konstrukcji i wypracowanie pozycji dominującej w produkcji jakiegoś odlewu czy w świadczeniu usługi. Grupa 4 Odlewnie wykonujące odlewy duże. Małe i średnie odlewnie wykonujące odlewy w małych seriach lub odlewy jednostkowe dla odbiorców z różnych branż. Najczęściej są to odlewy żeliwne formowane ręcznie, odlewy kokilowe, albo odlewy wykonywane metodą odlewania zgazowywanych modeli. Wykorzystanie efektu skali dla tych odlewni nie ma znaczenia. Siłą tych odlewni jest czynnik samodzielności – dominacji w produkcji pewnych rodzajów odlewów, a także poziom zaawansowania konstrukcji i stopień przetworzenia. To są odlewnie wyspecjalizowane, współpracujące ściśle z klientami. Krytycznymi czynnikami sukcesu są: czas dostawy/ Time to Market oraz stopień przetworzenia. BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

6 Czynniki kluczowe 1.Struktura branży 2.Oferta usług/Portfolio wyrobu 3.Gotowość do wprowadzania innowacji 4.Stopień automatyzacji 5.Struktura branż odbiorców 6.Tendencje na rynku 7.Przeszkody w pojawieniu się wyrobu na rynku 8.Alternatywne metody produkcji 9.Reglamentacja ze względu na ochronę środowiska 10.Potencjał ludzki 11.Lokalizacja w Niemczech 12.Tendencje ekonomiczno – gospodarcze 13.Tendencje (ekonomiczne) EURO-Landu 14.Globalizacja 15.Orientacyjna ocena technologii 16.Wizerunek przemysłu odlewniczego 17.Koszty energii 18.Utylizacja, wykorzystanie odpadów 19.Rozwój technik informacyjno-komunikacyjnych BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

7 Scenariusze rozwoju odlewni Dla każdego kluczowego czynnika opracowano dwie do czterech alternatywnych możliwości rozwoju scenariusza. Zaistnienie i rozwój jednego z czterech możliwych przypadków (tzw. projekcję) zbadano pod kątem wzajemnego wykluczania się w przypadku wspólnego ich wystąpienia. Ocena ta stworzyła podstawę do opracowania scenariuszy. Wyznaczono 4 możliwe i spójne w sobie obrazy na przyszłość (scenariusze). BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

8 Scenariusz 1: Odlewnie deklarujące się jako producenci odlewów surowych –odlewnie niezależne, stabilne o silnej pozycji, będące częścią konsorcjum (brak kontaktów z klientami), –zróżnicowana struktura odbiorców, –innowacyjność w technologiach odlewniczych, ale także konsekwentne wykorzystanie technik i technologii informacyjnych (symulacja, komputerowego opracowywania zleceń); mocny punkt: świadczenie usług dla branży, –dostęp do automatyzacji i kapitału, ograniczona możliwość (samodzielnego) wystąpienia z wyrobem na rynku, –poprawione warunki ramowe dla niemieckich odlewni w porównaniu z zagraniczną konkurencją, – wykorzystanie, gospodarowanie materiałem obiegowym wpływa w istotny sposób na dobór tworzyw i wysokie ceny surowców. Scenariusz 2: Innowacyjność i kooperacja prowadzi do sukcesu –mocne, stabilne odlewnie średniej wielkości, poszerzenie zakresu usług przez wyprzedzenie konkurencji; wiele odlewni występuje jako przedsiębiorstwo będące przedstawicielem (na szerszym forum), –zróżnicowane struktury odbiorców, –innowacyjność w zakresie technologii odlewniczych oraz konsekwentne wykorzystywanie TI (technik informacyjnych tzn.: symulacji, komputerowego opracowywania zleceń), poprawa wydajności w branży, –automatyzacja i kapitał dostępny dla wszystkich, praktycznie bez trudności dotarcie z wyrobem na rynek, –poprawione warunki ramowe dla niemieckich odlewni w porównaniu z zagraniczną konkurencją, –wykorzystanie, gospodarowanie materiałem obiegowym wpływa w istotny sposób na dobór tworzyw i wysokie ceny surowców. Scenariusze rozwoju odlewni cd. BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

9 Scenariusz 3: Tylko silne, stabilne odlewnie mogą się utrzymać –przybierające na sile łączenie się odlewni w obrębie branży, poszerzenie oferty usług przez wyprzedzenie konkurencji, –również przybierające na sile łączenie się przemysłu odbiorców, –innowacyjność w zakresie technologii odlewniczych oraz konsekwentne wykorzystywanie TI (technik informacyjnych tzn.: symulacji, komputerowego opracowywania zleceń), poprawa wydajności w branży, –kompleksowa i droga automatyzacja i tylko ci, którzy mogą i potrafią ją zastoswać są chronieni przez wysokie progi dostępu na rynek, –poprawione warunki ramowe dla niemieckich odlewni w porównaniu z zagraniczną konkurencją, –wykorzystanie, gospodarowanie materiałem obiegowym wpływa w istotny sposób na dobór tworzyw i wysokie ceny surowców. Scenariusz 4: Podczas kryzysu utrzymają się tylko duże odlewnie –przybierające na sile łączenie się odlewni w obrębie branży, poszerzenie oferty usług przez wyprzedzenie konkurencji, –również przybierające na sile łączenie się przemysłu odbiorców, znaczna siła odbiorców zmusza do inwestycji, –rynek odbiorców wyrobów odlewniczych kurczy się; czasem dochodzi do załamania, niektóre technologie wytwarzania i tworzywa wypierają tradycyjne w niektórych obszarach zastosowania odlewów. Produkcja spada, –bariery dostępu na rynek są wysokie: skomplikowane procesy technologiczne, wysokie koszty inwestycji, –Unia Europejska pozostaje w kryzysie, powstanie bloków handlowych. –w Niemczech występuje regres; duża liczba przepisów, wysokie koszty energii. Scenariusze rozwoju odlewni cd. BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

10 Z analizy tendencji i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia scenariuszy, jak i istoty poprawy konkurencyjności przemysłu odlewniczego wynika wniosek, że scenariusz 2 Innowacyjność i kooperacja prowadzą do sukcesu jest podstawą strategii dla branży odlewniczej. Scenariusze rozwoju odlewni - wnioski BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

11 W świetle tego scenariusza dla każdej grupy odlewni ze względu na ich specyfikę można wyodrębnić szansę i wyzwania różnego typu. W oparciu o ocenę czynników decydujących o sukcesie, z dzisiejszego punktu widzenia, można przewidzieć zmianę znaczenia tych czynników w przyszłości i określić strategiczne kierunki działania. Te kierunki działania pokazują taką drogę, na której możliwe jest prężne działanie w przyszłości. Scenariusze rozwoju odlewni - wnioski BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r.

12 Scenariusze rozwoju odlewni - wnioski BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. Dla odlewni grupy Odlewy ciśnieniowe drobnych części w dużych seriach i scenariusza Innowacyjność i kooperacja prowadzi do sukcesu wynikają dwa istotne krytyczne czynniki, decydujące o sukcesie: 1.cena 2.wykonywanie gotowych kompleksowych elementów z wykorzystaniem podwykonawców. Strategiczny kierunek działania dla tej kombinacji grupy odlewni i scenariusza musi brzmieć: Atak poprzez cenę z wysokozawansowanym technicznymknow-how, przy jednoczesnym prężnym działaniu na rynku. Przewodnictwo cenowe na rynku warunkowane jest odpowiednio niskimi kosztami wytwarzania. Prężność połączona jest z prędkością działania i szybkością reakcji na zmiany. Konieczne w tym celu jest odpowiednie mentalne przygotowanie załogi odlewni i przygotowanie jej na możliwe zmiany.

13 Scenariusze rozwoju odlewni - wnioski BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. Dla odlewni grupy Odlewy seryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i scenariusza Innowacyjność i kooperacja prowadzi do sukcesu można wymienić dwa istotne krytyczne czynniki decydujące o sukcesie: 1.cecha decydująca o samodzielności (wyłączność na wyrób lub usługę, 2.wykonywanie gotowych, kompleksowych elementów z wykorzystaniem podwykonawców. Strategiczny kierunek działania dla tej kombinacji grupy odlewni i scenariusza musi brzmieć: Kompetentny partner z jednoznacznymi cechami decydującymi o samodzielności (wyłączność na wyrób lub usługę).

14 Scenariusze rozwoju odlewni - wnioski BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. Dla odlewni grupy: Odlewnie średnie dostosowujące się szybko do potrzeb rynku (mogące szybko zmienić technologię wykonywania odlewów (elastyczne) i scenariusza Innowacyjność i kooperacja prowadzi do sukcesu można wymienić dwa istotne krytyczne czynniki decydujące o sukcesie: 1.marketing, 2.wykonywanie gotowych, kompleksowych elementów z wykorzystaniem podwykonawców. Strategiczny kierunek działania dla tej kombinacji grupy odlewni i scenariusza musi brzmieć: Kompetentny partner, wysoko wyspecjalizowany oraz łatwość w rozwiązywaniu problemów. Konieczne jest prężne i szybkie działanie. Warunkiem tego jest odpowiednio nastawiona do tego załoga, gotowa i przygotowana na zmiany.

15 Scenariusze rozwoju odlewni - wnioski BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. Dla 4 grupy odlewni: Odlewnie wykonujące odlewy duże i scenariusza Innowacyjność i kooperacja prowadzi do sukcesu można wymienić trzy istotne krytyczne czynniki decydujące o sukcesie: 1.prowadzenie prac projektowych w kooperacji, 2.czas dostawy/Time to market, 3.wykonywanie gotowych, kompleksowych elementów z wykorzystaniem podwykonawców. Strategiczny kierunek działania dla tej kombinacji grupy odlewni i scenariusza musi brzmieć: rozwiązywanie problemów z ukierunkowaniem na partnera.

16 Scenariusze rozwoju odlewni do roku 2010 Podsumowanie BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. Podsumowując można wymienić 7 niezależnych od grupy odlewni czynników (o charakterze wyzwania) decydujących o sukcesie: 1. Wzrost znaczenia odlewni na rynku klientów powoduje popyt na odlewy, 2. Szybkie reagowanie na zmiany, 3. Elastyczność, 4. Obrona przed wypieraniem odlewów przez inne technologie i tworzywa, 5. Pełne wykorzystanie możliwości optymalizacji procesów technologicznych i procesów przygotowania pracy, 6. Spełnianie wysokich wymagań jakościowych i realizowanie terminowo dostaw, 7. Eliminowanie niedoborów pracowników.


Pobierz ppt "BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY ODLEWNICTWA – COCAFTEC – INSTYTUT ODLEWNICTWA KRYNICA 30 MARCA 2007r. NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 Scenariusze rozwoju odlewnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google