Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym MARKETING TRADYCYJNY MARKETING PARTNERSKI Wolna konkurencja Regulacja mechanizmu rynkowego Atomizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym MARKETING TRADYCYJNY MARKETING PARTNERSKI Wolna konkurencja Regulacja mechanizmu rynkowego Atomizacja."— Zapis prezentacji:

1 Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym MARKETING TRADYCYJNY MARKETING PARTNERSKI Wolna konkurencja Regulacja mechanizmu rynkowego Atomizacja podmiotowa Tworzenie sieci biznesowych Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym

2 Współczesny rynek międzynarodowy nie jest rynkiem zatomizowanym. Cechą charakterystyczną ostatnich kilkunastu lat jest tworzenie sieci powiązań pomiędzy firmami i innymi podmiotami w celu zwiększenia skuteczności działań przedsiębiorstwa na rynku. Współczesny rynek międzynarodowy nie jest rynkiem zatomizowanym

3 Relacje pomiędzy sprzedającym a nabywcą na rynku przedsiębiorstw Pojedyncze transakcje Powtarzanie transakcji Długookresowe relacje PartnerstwoAlianse strategiczne Wymiana koncentrująca się na transakcji Wymiana oparta na ścisłej współ- pracy Relacje pomiędzy sprzedającym a nabywcą na rynku przedsiębiorstw

4 Tworzenie sieci powiązań pomiędzy firmami w wymianie międzynarodowej Niezależny konkurent Konkurent (subsydiowany przez Rząd) Eksporter (firma X) Konkurent (firma X jest partnerem w joint venture) Konkurent (firma X posiada 25% udziałów) Konkurent i kontrahent Niezależny kontrahent Kontrahent (firma X posiada 10% udziałów) Kontrahent (filia firmy X) Kontrahent (wspólny z firmą X projekt w zakresie badań i rozwoju) Kontrahent organizacja publiczna (firma X partnerem w joint venture) Kontrahent (nabywca i dostawca firmy X) Kontrahent (bardzo dobry znajomy) Kontrahent (kontrakt długoterminowy) Tworzenie sieci powiązań pomiędzy firmami w wymianie międzynarodowej

5 Przykładowe rodzaje sieci biznesowych

6 obniżenie własnych kosztów, np. zakupy, badanie rynku, reklama. Dlaczego współpraca w ramach sieci biznesowych? możliwość stworzenia atrakcyjniejszej oferty dla finalnego nabywcy, możliwość specjalizacji firm tworzących dany układ kooperacyjny (zaniechanie działań peryferyjnych dla firmy wymagających ponoszenia dodatkowych kosztów), Dlaczego współpraca w ramach sieci biznesowych?

7 Klasyfikacja relacji dostawca-odbiorca ze względu na siłę współpracy i konfliktu 1 324 Siła współpracy duża mała Siła konfliktu maładuża -duże znaczenie współpracy, często dochodzi do silnych konfliktów,podmioty starają się jak najwięcej korzyści ze współpracy czerpać dla siebie. Jeśli konflikty są rozwiązywane konstruktywnie, stwarzają korzystny klimat dla innowacji i rozwoju. 1 2 3 4 -podmioty słabo powiązane ze sobą, znaczenie współpracy dla obu podmiotów niewielkie; -współpraca dla obu stron mało ważna, silne konflikty, podmioty na drodze do zerwania kontaktów ze sobą; -podmioty postrzegają współpracę jako bardzo korzystną, biorą pod uwagę interesy swoje i partnera, konflikty niewielkie, rozwiązywane na drodze wspólnych ustaleń. Strony wysuwają jednak zbyt małe żądania w stosunku do siebie; Klasyfikacja relacji dostawca-odbiorca ze względu na siłę współpracy i konfliktu

8 ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIECI BIZNESOWYCH Dwie optyki: cała sieć, wybrany podmiot sieci. Analiza kluczowych obszarów funkcjonowania sieci decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia i sukcesie danej firmy: siła powiązań, siła konfliktu, atmosfera kontaktów. Analiza funkcjonowania sieci biznesowych

9 partnerzy poczynili duże nakłady inwestycyjne w proces wzajemnej adaptacji, mają wzajemne udziały w swoich firmach, znają się i darzą sympatią. Kiedy silne powiązania?

10 potrzeby, możliwości, oczekiwania partnerów, uzależnienie się partnerów od siebie, stopień otwartości we wzajemnych stosunkach, plany co do przyszłej współpracy. Co wpływa na atmosferę kontaktów?


Pobierz ppt "Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym MARKETING TRADYCYJNY MARKETING PARTNERSKI Wolna konkurencja Regulacja mechanizmu rynkowego Atomizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google