Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"— Zapis prezentacji:

1 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa Działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu: Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

2 REALIZATORZY PROJEKTU
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów REALIZATORZY PROJEKTU Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Wydział Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - (Beneficjent Systemowy) Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

3 Georg August Universität Göttingen
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów PARTNER PROJEKTU Georg August Universität Göttingen Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

5 „Dolnośląska e-szkoła”
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów PROJEKT BYŁ KOMPLEMENTARNY z projektami realizowanymi w programie RPO WD „Dolnośląska e-szkoła” „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

6 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
PROJEKT BYŁ KOMPLEMENTARNY z projektami realizowanymi systemowo na Dolnym Śląsku „Dolnośląska szkoła liderem projakościowym zmian w polskim systemie edukacji” PO KL Poddziałanie 9.1.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” PO KL Działanie 9.2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

7 CZAS TRWANIA PROJEKTU od 01.01.2010 r. do 31.08.2011 r.
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów CZAS TRWANIA PROJEKTU od r. do r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

8 Zarządzanie projektem: kierownik projektu koordynator projektu
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Zarządzanie projektem: kierownik projektu koordynator projektu pracownik administracyjno-biurowy specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu specjalista ds. szkoleń i ewaluacji specjalista ds. promocji 2. specjalistów ds. finansowych administrator strony WWW Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

9 mobilne zestawy interaktywne (tablica, projektor)
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów W celu prawidłowej realizacji szkoleń zakupiono 4. mobilne piętnastostanowiskowe pracownie komputerowe w skład których weszły: komputery przenośne mobilne zestawy interaktywne (tablica, projektor) szafy komputerowe z routerem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

10 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Główny cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych 1020 nauczycieli z 277 szkół/placówek z terenu Dolnego Śląska w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych TI, w tym otwartej platformy e-learningowej umożliwiającej indywidualizację procesu nauczania, w szczególności poprzez wdrożenie metod i narzędzi efektywnego uczenia się. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

11 Cele projektu korespondowały z kierunkami
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Cele projektu korespondowały z kierunkami i obszarami działań zapisanych w Strategii Lizbońskiej: „Promocją innowacji, technologii ICT i pośrodowiskowego wykorzystywania zasobów” „Inwestowaniem w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i umiejętności” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

12 Główny cel projektu został osiągnięty poprzez:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Główny cel projektu został osiągnięty poprzez: przygotowanie nauczycieli do: korzystania z e-learningu i platformy edukacyjnej stosowania aktywizujących metod nauczania w pracowni przyrodniczej tworzenia programów rozwojowych dla szkół wdrażania najlepszych rozwiązań i doświadczeń w zakresie stosowania eksperymentu w nauczaniu przyrody Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

13 doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie: wsparcia psychologiczno-pedagogicznego tutoringu stymulowania aktywności fizycznej zapoznanie kadry zarządzającej oświatą z nowoczesnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie nauk przyrodniczych podczas wizyty studyjnej na Georg-August Uniwersitat w Getyndze Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

14 Projekt został zrealizowany w formie:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt został zrealizowany w formie: KURSÓW DOSKONALĄCYCH WARSZTATÓW LABORATORIUM SEMINARIUM KONFERENCJI WIZYTY STUDYJNEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

15 Miejsca realizacji szkoleń:
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Miejsca realizacji szkoleń: szkolenia były realizowane przede wszystkim w ośrodkach DODN we Wrocławiu oraz w filiach DODN: Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu DODN został wyposażony w 4. mobilne pracownie zakupione w ramach projektu; pracownie te zostały wykorzystane do realizacji kursów doskonalących „Lider e-szkoły”, „Nauczyciel e-szkoły”, laboratorium „Praktyczne wykorzystanie TI w szkole” oraz 6. konferencji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

16 nauczania” oraz warsztaty „Praktyczne
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów kurs doskonalący „Eksperyment w procesie nauczania” oraz warsztaty „Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej” zostały zrealizowane z wykorzystaniem pracowni przyrodniczych (zakupionych w ramach RPO WD „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”) w wytypowanych 4. szkołach podstawowych: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

17 Szkole Podstawowej Nr 118 im. płk. pil.
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Szkole Podstawowej Nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Gustawa Morcinka 31 w Jeleniej Górze Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Marynarskiej 31 w Legnicy Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 26 przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

18 warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody zostały przeprowadzone z wykorzystaniem pracowni przyrodniczych w 6. szkołach podstawowych: Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego przy ul. Bolka 8C w Bolkowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

19 Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie Zdrój Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Świdnickiej 20 w Sobótce Miejskiej Szkole Podstawowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 w Szczawnie Zdrój Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Świeradowie Zdrój Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

20 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody w Sobótce 27-30.06.2011
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody w Sobótce Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

21 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
PROJEKT W LICZBACH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

22 Nazwa kursu 1 Lider e-szkoły 134 2 Nauczyciel e-szkoły 326 3
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów KURSY DOSKONALĄCE Lp. Nazwa kursu Liczba nauczycieli uczestnicząca w kursie 1 Lider e-szkoły 134 2 Nauczyciel e-szkoły 326 3 Eksperyment w procesie nauczania 120 4 Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 5 Rola i zadania tutora 250 6 Aktywność fizyczna jako element budowania kompetencji kluczowych 50 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

23 Nazwa formy doskonalenia
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Lp. Nazwa formy doskonalenia Liczba nauczycieli uczestnicząca w formie doskonalenia WARSZTATY 1 Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej 120 2 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody SEMINARIUM Seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych LABORATORIUM Praktyczne wykorzystanie TI w szkole 600 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

24 Nazwa formy doskonalenia
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Ilość Nazwa formy doskonalenia Liczba uczestników KONFERENCJE 1 Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody – w ramach współpracy ponadnarodowej 150 4 1-dniowe 300 6 2-dniowych 720 2 Otwarcia projektu 540 Podsumowująca projekt 400 WIZYTA STUDYJNA Wizyta studyjna – w ramach współpracy ponadnarodowej 11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

25 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

26 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

27 Podczas realizacji form doskonalenia
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Podczas realizacji form doskonalenia w 160 grupach zrealizowano 2743 godzin dydaktycznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

28 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Ewaluacja projektu oddano 2395 arkuszy ewaluacyjnych opracowano 140 raportów sumujących opracowano 94 raportów formalnych powstały analizy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

29 Diagnoza wzrostu umiejętności w komponentach 4 opracowania
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Diagnoza wzrostu umiejętności w komponentach opracowania przyrodniczym e-szkoły tutoringu aktywności fizycznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

30 w ramach ewaluacji projektu został przeprowadzony w 6. grupach wywiad
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w ramach ewaluacji projektu został przeprowadzony w 6. grupach wywiad fokusowy na zakończenie zajęć zostało wydanych: zaświadczeń – 1132 certyfikatów – 2995 na wszystkich zajęciach uczestnicy otrzymali materiały promocyjne i szkoleniowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

31 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

32 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

33 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

34 UZYSKANE REZULTATY UZYSKANE REZULTATY
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów UZYSKANE REZULTATY UZYSKANE REZULTATY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

35 przeszkolenie 1020. nauczycieli w różnych
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przeszkolenie nauczycieli w różnych formach doskonalenia (w 160. grupach) opracowanie 6. programów kursów doskonalących zrealizowanie 6. kursów doskonalących dla 880. nauczycieli, w tym: zrealizowanie 2. kursów w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego dla 460. nauczycieli w tym 132. z obszarów wiejskich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

36 zrealizowanie 40. zajęć laboratoryjnych dla 600. nauczycieli
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów zrealizowanie 40. zajęć laboratoryjnych dla 600. nauczycieli zrealizowanie 6. warsztatów dla 120. nauczycieli ze szkół objętych projektem zrealizowanie 6. warsztatów 20. godzinnych dla 120. uczestników w szkołach wyposażonych w pracownie przyrodnicze zakupione w ramach RPO WD zrealizowanie 3-dniowego seminarium dla 120. uczestników Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

37 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Szklarskiej Porębie r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

38 zrealizowanie 10. konferencji dla 1020. uczestników
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów zrealizowanie 10. konferencji dla 1020. uczestników zrealizowanie 2. konferencji otwarcia dla 540. osób zrealizowanie 1. konferencji podsumowującej dla 400. uczestników uruchomienie witryny www projektu; kontynuacja po zakończeniu projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

39 Konferencja „Przygotowanie zasobów edukacyjnych nauczyciela przyrody”
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Konferencja „Przygotowanie zasobów edukacyjnych nauczyciela przyrody” r. Kudowa Zdrój Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

40 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Konferencja „Przygotowanie zasobów edukacyjnych na potrzeby e-learningu” r. Kudowa Zdrój Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

41 wdrożenie w 94. szkołach najlepszych
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów wdrożenie w 94. szkołach najlepszych rozwiązań i doświadczeń w zakresie stosowania eksperymentu w nauczaniu przyrody w oparciu o dolnośląskie koncepcje stosowania eksperymentu dostosowane do szkolnych uwarunkowań nastąpił wzrost umiejętności w zakresie: wykorzystywania platform e-learnigowych w procesie nauczania i uczenia się tworzenia kontentu edukacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

42 planowania i stosowania eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów planowania i stosowania eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych rozwijania kompetencji kluczowych została podniesiona jakość procesu kształcenia w dolnośląskich szkołach nastąpił wzrost kwalifikacji nauczycieli dolnośląskich szkół w obszarach nauk przyrodniczych i matematycznych w zakresie wykorzystania ICT dla potrzeb edukacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

43 Współpraca ponadnarodowa: zrealizowanie 1. konferencji dla 150. osób
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Współpraca ponadnarodowa: zrealizowanie 1. konferencji dla 150. osób „Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody” zrealizowanie 1. wizyty studyjnej z udziałem 11. osób zajmujących się finansowaniem, organizacją i prowadzeniem doskonalenia i doradztwa dla nauczycieli przyrody Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

44 Wizyta studyjna w Georg August Universität w Getyndze 15-17.12.2010 r.
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Wizyta studyjna w Georg August Universität w Getyndze r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

45 Opracowanie: Idalia Gałczyńska Sławomir Matuch
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Opracowanie: Idalia Gałczyńska Sławomir Matuch Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,


Pobierz ppt "IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google