Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa Działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu: Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl REALIZATORZY PROJEKTU Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Wydział Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - (Beneficjent Systemowy) Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 2

3 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl PARTNER PROJEKTU Georg August Universität Göttingen 3

4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 4

5 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 5 PROJEKT BYŁ KOMPLEMENTARNY z projektami realizowanymi w programie RPO WD Dolnośląska e-szkoła Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

6 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 6 PROJEKT BYŁ KOMPLEMENTARNY z projektami realizowanymi systemowo na Dolnym Śląsku Dolnośląska szkoła liderem projakościowym zmian w polskim systemie edukacji PO KL Poddziałanie 9.1.2 Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku PO KL Działanie 9.2

7 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 7

8 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 8 Zarządzanie projektem: kierownik projektu koordynator projektu pracownik administracyjno-biurowy specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu specjalista ds. szkoleń i ewaluacji specjalista ds. promocji 2. specjalistów ds. finansowych administrator strony WWW

9 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 9 W celu prawidłowej realizacji szkoleń zakupiono 4. mobilne piętnastostanowiskowe pracownie komputerowe w skład których weszły: komputery przenośne mobilne zestawy interaktywne (tablica, projektor) szafy komputerowe z routerem

10 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Główny cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych 1020 nauczycieli z 277 szkół/placówek z terenu Dolnego Śląska w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych TI, w tym otwartej platformy e-learningowej umożliwiającej indywidualizację procesu nauczania, w szczególności poprzez wdrożenie metod i narzędzi efektywnego uczenia się. 10

11 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Cele projektu korespondowały z kierunkami i obszarami działań zapisanych w Strategii Lizbońskiej: Promocją innowacji, technologii ICT i pośrodowiskowego wykorzystywania zasobów Inwestowaniem w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i umiejętności 11

12 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Główny cel projektu został osiągnięty poprzez: przygotowanie nauczycieli do: korzystania z e-learningu i platformy edukacyjnej stosowania aktywizujących metod nauczania w pracowni przyrodniczej tworzenia programów rozwojowych dla szkół wdrażania najlepszych rozwiązań i doświadczeń w zakresie stosowania eksperymentu w nauczaniu przyrody 12

13 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie: wsparcia psychologiczno-pedagogicznego tutoringu stymulowania aktywności fizycznej zapoznanie kadry zarządzającej oświatą z nowoczesnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie nauk przyrodniczych podczas wizyty studyjnej na Georg-August Uniwersitat w Getyndze 13

14 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 14 Projekt został zrealizowany w formie: KURSÓW DOSKONALĄCYCH WARSZTATÓWLABORATORIUMSEMINARIUMKONFERENCJI WIZYTY STUDYJNEJ

15 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Miejsca realizacji szkoleń: szkolenia były realizowane przede wszystkim w ośrodkach DODN we Wrocławiu oraz w filiach DODN: Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu DODN został wyposażony w 4. mobilne pracownie zakupione w ramach projektu; pracownie te zostały wykorzystane do realizacji kursów doskonalących Lider e-szkoły, Nauczyciel e-szkoły, laboratorium Praktyczne wykorzystanie TI w szkole oraz 6. konferencji 15

16 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl kurs doskonalący Eksperyment w procesie nauczania oraz warsztaty Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej zostały zrealizowane z wykorzystaniem pracowni przyrodniczych (zakupionych w ramach RPO WD Pracownia przyrodnicza w każdej gminie) w wytypowanych 4. szkołach podstawowych: 16

17 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Szkole Podstawowej Nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Gustawa Morcinka 31 w Jeleniej Górze Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Marynarskiej 31 w Legnicy Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 26 przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu 17

18 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody zostały przeprowadzone z wykorzystaniem pracowni przyrodniczych w 6. szkołach podstawowych: Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego przy ul. Bolka 8C w Bolkowie 18

19 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie Zdrój Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Świdnickiej 20 w Sobótce Miejskiej Szkole Podstawowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 w Szczawnie Zdrój Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Świeradowie Zdrój 19

20 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 20 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody w Sobótce 27-30.06.2011

21 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl PROJEKT W LICZBACH 21

22 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl KURSY DOSKONALĄCE Lp. Nazwa kursu Liczba nauczycieli uczestnicząca w kursie 1Lider e-szkoły134 2Nauczyciel e-szkoły326 3Eksperyment w procesie nauczania120 4 Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 120 5Rola i zadania tutora250 6 Aktywność fizyczna jako element budowania kompetencji kluczowych 50 22

23 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Lp. Nazwa formy doskonalenia Liczba nauczycieli uczestnicząca w formie doskonalenia WARSZTATY 1Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej120 2Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody120 SEMINARIUM 1 Seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 120 LABORATORIUM 1Praktyczne wykorzystanie TI w szkole 600 23

24 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Ilość Nazwa formy doskonalenia Liczba uczestników KONFERENCJE 1 Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody – w ramach współpracy ponadnarodowej 150 41-dniowe300 62-dniowych720 2Otwarcia projektu540 1Podsumowująca projekt400 WIZYTA STUDYJNA 1Wizyta studyjna – w ramach współpracy ponadnarodowej 11 24

25 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 25

26 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 26

27 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Podczas realizacji form doskonalenia w 160 grupach zrealizowano 2743 godzin dydaktycznych 27

28 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl oddano 2395 arkuszy ewaluacyjnych opracowano 140 raportów sumujących opracowano 94 raportów formalnych powstały 22. analizy Ewaluacja projektu 28

29 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl przyrodniczyme-szkoły tutoringu aktywności fizycznej Diagnoza wzrostu umiejętności w komponentach 4 opracowania 29

30 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl w ramach ewaluacji projektu został przeprowadzony w 6. grupach wywiad fokusowy na zakończenie zajęć zostało wydanych: zaświadczeń – 1132 certyfikatów – 2995 na wszystkich zajęciach uczestnicy otrzymali materiały promocyjne i szkoleniowe 30

31 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 31

32 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 32

33 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 33

34 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 34

35 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl przeszkolenie 1020. nauczycieli w różnych formach doskonalenia (w 160. grupach) opracowanie 6. programów kursów doskonalących zrealizowanie 6. kursów doskonalących dla 880. nauczycieli, w tym: zrealizowanie 2. kursów w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego dla 460. nauczycieli w tym 132. z obszarów wiejskich 35

36 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl zrealizowanie 40. zajęć laboratoryjnych dla 600. nauczycieli zrealizowanie 6. warsztatów dla 120. nauczycieli ze szkół objętych projektem zrealizowanie 6. warsztatów 20. godzinnych dla 120. uczestników w szkołach wyposażonych w pracownie przyrodnicze zakupione w ramach RPO WD zrealizowanie 3-dniowego seminarium dla 120. uczestników 36

37 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 37 Seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Szklarskiej Porębie 25-27.05.2011 r.

38 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl zrealizowanie 10. konferencji dla 1020. uczestników zrealizowanie 2. konferencji otwarcia dla 540. osób zrealizowanie 1. konferencji podsumowującej dla 400. uczestników uruchomienie witryny www projektu; kontynuacja po zakończeniu projektu 38

39 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 39 KonferencjaPrzygotowanie zasobów edukacyjnych nauczyciela przyrody 16-17.05.2011 r. Kudowa Zdrój

40 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 40 Konferencja Przygotowanie zasobów edukacyjnych na potrzeby e-learningu 10-11.05.2011 r. Kudowa Zdrój

41 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 41 wdrożenie w 94. szkołach najlepszych rozwiązań i doświadczeń w zakresie stosowania eksperymentu w nauczaniu przyrody w oparciu o dolnośląskie koncepcje stosowania eksperymentu dostosowane do szkolnych uwarunkowań nastąpił wzrost umiejętności w zakresie: wykorzystywania platform e-learnigowych w procesie nauczania i uczenia się tworzenia kontentu edukacyjnego

42 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl planowania i stosowania eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych rozwijania kompetencji kluczowych została podniesiona jakość procesu kształcenia w dolnośląskich szkołach nastąpił wzrost kwalifikacji nauczycieli dolnośląskich szkół w obszarach nauk przyrodniczych i matematycznych w zakresie wykorzystania ICT dla potrzeb edukacji 42

43 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Współpraca ponadnarodowa: zrealizowanie 1. konferencji dla 150. osób Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody zrealizowanie 1. wizyty studyjnej z udziałem 11. osób zajmujących się finansowaniem, organizacją i prowadzeniem doskonalenia i doradztwa dla nauczycieli przyrody 43

44 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl 44 Wizyta studyjna w Georg August Universität w Getyndze 15-17.12.2010 r.

45 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław tel./fax 71 338 66 17, biuro@szkolenienauczycieli.pl Opracowanie: Idalia Gałczyńska Sławomir Matuch 45


Pobierz ppt "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul."

Podobne prezentacje


Reklamy Google