Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z.Tagowski, V2009, slide 1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071- 776 -93-56) ZENON TAGOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z.Tagowski, V2009, slide 1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071- 776 -93-56) ZENON TAGOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 Z.Tagowski, V2009, slide 1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071- 776 -93-56) ZENON TAGOWSKI Koordynator europejskich programów edukacyjnych Pracownia przyrodnicza w każdej gminie projekt edukacyjny wnoszony na indykatywną listę projektów kluczowych RPOWD Wrocław, 28 maja 2009 r.

2 Z.Tagowski, V2009, slide 2 Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2009 r.

3 Z.Tagowski, V2009, slide 3

4 Z.Tagowski, V2009, slide 4

5 Z.Tagowski, V2009, slide 5 Znaczenie strategiczne projektu Zgodność z celami Wspólnotowej strategii edukacyjnej: Poprawa jakości edukacji i szkolenia nauczycieli Rozwijanie umiejętności dla społeczeństwa wiedzy Zwiększanie rekrutacji na studia w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych Uatrakcyjnienie procesu kształcenia Zgodność z celami Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego: Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia, promowanie aktywizujących metod edukacji. Zwiększenie liczby studiujących na kierunkach matematyczno- przyrodniczych i technicznych Zgodność z celami Strategii rozwoju edukacji 2007-2013: Rozwój infrastruktury edukacyjnej w dziedzinach priorytetowych (nauki techniczne, ścisłe i przyrodnicze, nowe technologie).

6 Z.Tagowski, V2009, slide 6 Pilność projektu Polscy uczniowie w badaniach OECD-PISA2006 uzyskali w zakresie umiejętności przyrodniczych znacznie słabsze wyniki niż ich koledzy z większości krajów UE, zwłaszcza w zakresie tzw. rozpoznawania zagadnień naukowych; dolnośląscy uczniowie szkół podstawowych uzyskują słabsze wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego, niż uczniowie z innych województw (podobnie jest w przypadku egzaminu gimnazjalnego i matury); uczniowie z obszarów wiejskich oraz małych miast uzyskują znacząco niższe wyniki na zewnętrznym sprawdzianie, niż ich koledzy z większych miast, przy czym trend ten narasta; przygotowana reforma programowa kładzie główny nacisk na aktywizujące metody nauczania, z częstym wykorzystaniem eksperymentu; jedynie uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów przyrodniczych może przynieść wzrost zainteresowania kontynuowaniem nauki na kierunkach science.

7 Z.Tagowski, V2009, slide 7 Średnie wyniki uczniów (w punktach) z umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych na ogólnej skali umiejętności

8 Z.Tagowski, V2009, slide 8

9 Z.Tagowski, V2009, slide 9 Międzyszkolne zróżnicowanie wyników sprawdzianów w latach 2002-2008 w skali ogólnej i z uwzględnieniem lokalizacji szkoły

10 Z.Tagowski, V2009, slide 10 Lokalizacja szkoły podstawowej a wyniki sprawdzianu w latach 2002-2008

11 Z.Tagowski, V2009, slide 11 Odsetek najwyższych wyników na sprawdzianie w zależności od lokalizacji szkoły podstawowej

12 Z.Tagowski, V2009, slide 12 Założenia i geneza projektu Pracownia przyrodnicza w każdej gminie w kontekście komplementarności z projektami w ramach POKL założenia projektu przedstawiono zainteresowanym gminom na konferencji otwarcia w dniu 29 października 2007 r. w Obornikach Śląskich; uruchomiono witrynę projektu zawierającą w szczególności formularz zgłoszeniowy; zainteresowane gminy zobowiązały się do przygotowania (wyremontowania) odpowiedniego pomieszczenia (odpowiednie sieci, meble, multimedia) oraz oddelegowania nauczyciela przyjmującego rolę lokalnego doradcy metodycznego; wyposażenie jednej szkoły podstawowej w każdej gminie, przystępującej do projektu, w nowoczesną pracownię przyrodniczą umożliwiającą realizację zajęć ćwiczeniowych przewidzianych w programach nauczania przedmiotu przyroda w klasach IV-VI, dla uczniów z kilku najbliżej położonych szkół; utworzenie na bazie pracowni sieci przyrodniczych ośrodków metodycznych, po gruntownym przygotowaniu nauczycieli, uwzględnionym w ponadnarodowym projekcie systemowym w ramach działania 9.4 POKL; wdrożenie programów rozwojowych szkół w zakresie przedmiotów przyrodniczych, w ramach projektu systemowego przygotowano w działaniu 9.1.2 POKL.

13 Z.Tagowski, V2009, slide 13 Tak rozmieszczona sieć pracowni przyrodniczych zapewnia efektywne ich wykorzystanie, gdyż w cyklu kształcenia na przedmiot przyroda przewidziano 9 godz./tydz, co oznacza, przy co drugiej lekcji ćwiczeniowej, możliwość obsłużenia 24 klas przez 1 pracownię przyrodniczą.

14 Z.Tagowski, V2009, slide 14 Dostawa wyposażenia RPO WD Priorytet VII PO-KL Priorytet IX Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Działanie 9.1.2 Programy rozwojowe szkół Komplementarność projektu Pracownia przyrodnicza w każdej gminie studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania; 13 2 Planowane projekty VIII IX X XI XII I2010 II2010 III2010 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia w Getyndze Programy rozwojowe szkół w zakresie przedmiotów przyrodniczych

15 Z.Tagowski, V2009, slide 15 Pracownia przyrodnicza obejmuje 6 stanowisk ćwiczeniowych (4-5 uczniów), każde wyposażone w odpowiedni sprzęt do wykonywania doświadczeń przewidzianych w programach nauczania przyrody (możliwość wykonywania ponad 80 doświadczeń). Każde stanowisko posiada przenośny komputer niezbędny do wykonywania większości doświadczeń. Pracownia powinna być wyposażona w tablicę interaktywną z projektorem, na której demonstrowane będą wyniki pomiarów oraz różnorodne schematy, modele (kiedyś prezentowane na wiszących planszach) Koszty remontu pomieszczenia, z doprowadzeniem niezbędnych mediów, wykonaniem instalacji oraz umeblowaniem leżą po stronie gminy i wynoszą szacunkowo 50 tys. zł.

16 Z.Tagowski, V2009, slide 16

17 Z.Tagowski, V2009, slide 17

18 Z.Tagowski, V2009, slide 18

19 Z.Tagowski, V2009, slide 19

20 Z.Tagowski, V2009, slide 20

21 Z.Tagowski, V2009, slide 21

22 Z.Tagowski, V2009, slide 22

23 Z.Tagowski, V2009, slide 23

24 Z.Tagowski, V2009, slide 24

25 Z.Tagowski, V2009, slide 25

26 Z.Tagowski, V2009, slide 26

27 Z.Tagowski, V2009, slide 27

28 Z.Tagowski, V2009, slide 28

29 Z.Tagowski, V2009, slide 29

30 Z.Tagowski, V2009, slide 30 Cenę jednostkową skalkulowano w odniesieniu do analogicznych zakupów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2006. Zastosowano kurs EURO na poziomie 4,4 zł.

31 Z.Tagowski, V2009, slide 31


Pobierz ppt "Z.Tagowski, V2009, slide 1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071- 776 -93-56) ZENON TAGOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google