Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem minimalizacji odpadów 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem minimalizacji odpadów 2"— Zapis prezentacji:

1 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 1 Problem minimalizacji odpadów 2

2 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 2 Problem minimalizacji odpadów 2 Sposób realizacji produkcji mało- i bezodpadowej:   Określenie mechanizmu i warunków wpływających na szybkość przemiany i własności produktu metodami analizy chemicznej, kinetycznymi oraz metodami chemii i inżynierii molekularnej, budowa modelu procesu, Optymalizacja każdego procesu jednostkowego metodami chemii i inżynierii procesowej, Optymalizacja systemu czynności jednostkowych w technologiach poszczególnych produktów, Optymalizacja systemu powiązań między technologiami poszczególnych produktów, Optymalizacja technosystemu.

3 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 3 Problem minimalizacji odpadów 2 Zasady projektowania technologii małoodpadowych i wyrobów bezpiecznych dla środowiska. Rozwiązywanie problemów ochrony środowiska na końcu procesu produkcyjnego, jak to się teraz mówi ”na końcu rury”, to już powinna być przeszłość. Właściwy sposób podejścia do sprawy produkcji to zapobieganie niepożądanym skutkom. To zapobieganie musi obejmować cały cykl produkcji i użytkowania od projektowania, poprzez wybór surowców, produkcję, dystrybucję, konsumpcję wyrobu, zbiórkę, przechowywanie, obróbkę odpadów, powtórne wykorzystanie, odzysk surowców, po ostateczne usunięcie pozostałości i odpadów. Ta profilaktyka, czyli opracowywanie i stosowanie technologii małoodpadowych i wyrobów bezpiecznych dla środowiska powinna opierać się na jasnych zasadach. Te zasady, to w kolejności:

4 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 4 Problem minimalizacji odpadów 2 a) gospodarka w cyklu zamkniętym gospodarka taka powinna być stosowana zamiast gromadzenia nadmiernych ilości odpadów na powierzchni ziemi i łączącym się z tym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Stosowanie takiej gospodarki łączy się z pewnymi zasadami, które jednocześnie możemy uznać za korzyści. Są to:   oszczędność energii i surowców i co za tym idzie minimalizacja nakładów;   zwiększenie intensywności przepływów materiałowych ze względu na ich funkcje użytkowe;   zapewnienie optymalnego okresu użytkowania wyrobów;   wielokrotne wykorzystanie wyrobów i ich wzajemna zamienność;  zapobieganie emisjom (i zrzutom) i powstawaniu odpadów;

5 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 5 Problem minimalizacji odpadów 2 b) uzasadniona ewidencja kosztów obejmująca również wszystkie koszty ekologiczne w ogólnej wielkości wydatków w działalności komercyjnej c) stabilne cykle materiałowe stosowanie całościowych bilansów materiałowych w celu maksymalnego zamknięcia cykli materiałowych w jednym łańcuchu jednego produktu. Są to zasady, które mają stymulować opracowywanie i stosowanie technologii małoodpadowych i wyrobów bezpiecznych dla środowiska.

6 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 6 Problem minimalizacji odpadów 2 Zmiany przepisów prawnych, zasady sterowania wyrobem. Najważniejsze zasady sterowania wyrobem to:     pełne uwzględnienie wszystkich rodzajów oddziaływania wyrobu na środowisko;  podział odpowiedzialności między dostawców surowców, producentów, handlowców hurtowych i detalicznych, konsumentów, zakłady recyrkulacji materiałów, przerobu odpadów i organizacje państwowe; Jest to nowy punkt widzenia sprawy ponoszenia odpowiedzialności tych, którzy czerpią korzyści z produkcji i wykorzystania wyrobów. Np. odpowiedzialność za skutki ekologiczne wykorzystania opakorzechodzi z sektora państwowego do prywatnego.

7 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 7 Problem minimalizacji odpadów 2 Zakłada się znaczną reorientację: z podatków lub opłat za odpady materiałowe na system finansowej odpowiedzialności właściciela znaku handlowego, przy czym koszty są przerzucane na konsumentów. W wyniku tego finansowanie oparte jest na rzeczywistych kosztach i poszczególne firmy powinny wspólnie określać zasady podziału odpowiedzialności finansowej. W tym celu poszczególne przedsiębiorstwa przeprowadzają przeglądy ekologiczne, sporządzają bilanse ekologiczne wykorzystują matodologię analizy cyklu użytkowania wyrobu - tzw. analizy cyklu życiowego wyrobu, tworzą bazy danych dotyczących środowiska. Stowarzyszenia i izby handlowe zaczęły opracowywać na poziomie branż analizę strumieni materiałowo-energetycznych w celu szukania możliwości zmniejszania ilości odpadów i zapobiegania ich powstaniu. Na wyższym poziomie niż branże opracowywana jest koncepcja sterowania procesowego uwzględniająca ocenę ekologiczną wyrobu w całym ich cyklu życiowym. Takie podejście często zakłada współdziałanie firm w zakresie wspólnego sterowania wyrobem i współpracy ekologicznej. Idąc jeszcze wyżej, państwo stymuluje wykorzystywanie przedstawionych koncepcji za pomocą instrumentów politycznych, jak akty prawne i normy, narzędzia ekonomiczne i wspieranie działań dobrowolnych, jak umowy i porozumienia partnerskie.

8 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 8 Problem minimalizacji odpadów 2 Ocena oddziaływania na środowiska b) Analiza cyklu życiowego zawiera ocenę problemów ekologicznych związanych z projektowaniem, procesem produkcyjnym i inną działalnością, obejmuje analizę oddziaływania na środowisko konkretnego wyrobu, procesu, materiału, działalności usługowej itp. c) Przegląd technologiczny polega na przeanalizowaniu wzajemnych związków między poszczególnymi technologiami. Najważniejsze kryteria to: stabilność, długoterminowa efektywność ekonomiczna, zgodność z wymogami ochrony środowiska, wolny wybór konsumentów i sprawiedliwość społeczna.

9 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 9 Problem minimalizacji odpadów 2  d) Ekologiczna charakterystyka wyrobu i znakowanie ekologiczne to zestaw informacji o wyrobie i jego cyklu życiowym zawierający jego ogólny opis, dane ekologiczne, dane o technologii produkcji, zasady odzyskiwania surowców i recyrkulacji materiałów, usuwania odpadów. Charakterystyka ekologiczna zaadresowana jest do profesjonalnych użytkowników. Znakowanie ekologiczne zorientowane jest na konsumentów. Wymaga analizy grupy produktów, oceny konkretnego produktu i uproszczonej informacji ekologicznej o produkcie. e) inne metodologie, jak kompleksowa analiza kosztów, analiza kosztów i korzyści, analiza efektywności nakładów, analiza stopnia ryzyka i korzyści i inne nie będą teraz omawiane. Przydatne są nie tylko przy projektowaniu technologii, ale może przede wszystkim przy zarządzaniu.

10 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 10 Problem minimalizacji odpadów 2

11 Problem minimalizacji odpadów 2
Wzorce Technologie mało- i bezodpadowe 11 Problem minimalizacji odpadów 2

12 „Technologie mało- i bezodpadowe” „ Problem minimalizacji odpadów 2”
Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)


Pobierz ppt "Problem minimalizacji odpadów 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google