Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydajemy jednodniówkę czyli praca redakcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydajemy jednodniówkę czyli praca redakcji"— Zapis prezentacji:

1 Wydajemy jednodniówkę czyli praca redakcji
oprac. Danuta Binkiewicz-Kołodziej

2 Jednodniówka Jednodniówka to wydawnictwo okolicznościowe opublikowane przez zespół osób dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia. Czasem szereg jednodniówek wydanych pod różnymi tytułami przez ten sam zespół zapoczątkuje czasopismo lub je zastępuje.

3 Okazją jest: Rocznica (szkoły, urodzin czy śmierci pisarza, podkreślenia rangi wydarzenia itp.) Zintegrowanie ( klasy, zespołu nieformalnego, koła przyjaciół itp.) Adaptacja (uczniów klas pierwszych w nowym środowisku oraz zintegrowanie ich z uczniami i nauczycielami). Stworzenie redakcji (wydanie kolejnych jednodniówek może być początkiem stworzenia zespołu redakcyjnego )

4 Prasa Czasopismo – wydawnictwo ukazujące się z określoną częstotliwością, zawierające materiały o określonej tematyce i adresowane do odpowiednich odbiorców. Gazeta - ukazuje się częściej niż raz w tygodniu Zawiera informacje o różnorodnej tematyce Adresowane do czytelników w różnym wieku Strukturę czasopisma przypominamy stosując mapę pamięci.

5

6

7 Etapy pracy 1. Spotkanie z zespołem redakcyjnym:
wybór redaktora naczelnego wybór sekretarza numeru  wybór redaktorów działowych organizacja pracy (przydział tematów, ustalenie terminów)              

8 Etapy pracy 2. Tworzenie tekstów:
ustalenie tematyk (temat wiodący, tematy uzupełniające) redagowanie tekstów (dobór gatunków dziennikarskich do tematyki i rodzaju tekstu) korekta językowa przepisywanie ( rodzaj czcionki, śródtytułów, tytułów, itp.)

9 Etapy pracy 3. Makietowanie numeru:
ustalenie miejsca dla poszczególnych tekstów wycinanie i wyklejanie tekstów na makietę numeru oprawa graficzna (tytuły, zdjęcia, rysunki)

10 Etapy pisania artykułu
Określenie tematu Wybór gatunku dziennikarskiego przekazu Elementy graficzne i układ tekstu Kolumny jedno i wielołamowe Śródtytuły Akapity Fotografie, ilustracje itp.

11 Elementy strony tytułowej
Strona tytułowa : tytuł z podaniem okoliczności wydania jednodniówki, numer, data artykuł wstępny, w którym powinna znaleźć się informacja dlaczego wydajemy jednodniówkę szata graficzna (czcionka, kolorystyka, fotografie itp.)

12 Gatunki dziennikarskie
Publicystyczne służą wyjaśnianiu rzeczywistości. Pozwalają pogłębiać już posiadaną wiedzę oraz wywoływać intelektualne i emocjonalne reakcje na przedstawiane fakty. Informacyjne pełnią przede wszystkim funkcję powiadamiania. Pozwalają tekstom przekazywać wiadomości w sposób najbardziej zwarty i rzeczowy oraz możliwie najbliższy faktom, zjawiskom czy wydarzeniom. Dają możliwość rozszerzenia wiedzy odbiorcy o świecie.

13 Gatunki informacyjne wzmianka - najmniejszy gatunek informacyjny. Zawiera powiadomienie o pojedynczym fakcie lub wydarzeniu. notatka - jest odmianą wzmianki wzbogaconej o dodatkowe fakty szczegółowe. Cechą charakterystyczną notatki jest statystyczne wyliczanie tych faktów. sprawozdanie - prezentacja zdarzeń, które już się zakończyły i mają swój finał. Fakty przedstawiane są w sposób dynamiczny oraz w porządku czasowym. relacja - równoległa prezentacja zdarzeń, które trwają. Przekaz barwny, emocjonalny. życiorys - chronologiczne przedstawianie wydarzeń z życia postaci. Obowiązuje ograniczenie do istotnych dat i faktów. sylwetka - sposób prezentacji osób przez opis ich osobowości, a także wyglądu zewnętrznego, sposobu bycia, upodobań itd. kalendarium - uporządkowane chronologicznie wzmianki lub notatki przekazujące informacje o zdarzeniach, jakie miały miejsce w ściśle określonym przedziale czasowym (tydzień, miesiąc, rok itd.). przegląd prasy - seria cytatów z najciekawszych materiałów zamieszczonych w innych mediach. reportaż - sprawozdanie dziennikarskie z prawdziwych wydarzeń, wzbogacone o dokładny opis środowiska, charakterystykę postaci oraz o wrażenia reportera. wywiad - rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza z budzącą zainteresowanie osobą. Składa się z celowo formułowanych pytań i odpowiedzi.

14 Gatunki publicystyczne
komentarz - wypowiedź publicystyczna o najwyższym stopniu aktualności i silnie zarysowanym stanowisku autora (autorów). artykuł - wypowiedź na aktualne w danym momencie tematy, w której wywód podporządkowany jest wyraźnie sformułowanym tezom. esej - obszerny utwór, swobodnie rozwijający i interpretujący jakieś zjawisko lub dociekający problemu. Charakteryzuje go niekonsekwentna erudycja, brak linearności, skojarzenia poetyckie, zaskakujące sformułowania, paradoksy oraz narracja liryczno-refleksyjna. recenzja - omówienie lub ocena jakiegoś faktu kulturalnego (wydania książki, wystawy, koncertu, spektaklu, filmu). Powinna zawierać skrótowe przedstawienie treści omawianego utworu. felieton - krótki utwór publicystyczny w lekkiej i dowcipnej formie, poruszający aktualne sprawy, także trudne i bulwersujące. Jest cykliczny i ma stałą pozycję w czasopismach i mediach elektronicznych.

15 Programy do edycji Microsoft Publisher 2003
to program do cyfrowego składu niezbyt zaawansowanych publikacji. Doskonale sprawdza się na potrzeby biuletynów, gazetek jest nie tylko prosty w obsłudze, ale również wykorzystuje możliwości pracy grupowej

16 Dzwonek

17 Danuta Binkiewicz-Kołodziej
Przygotowała: Danuta Binkiewicz-Kołodziej Nauczyciel –bibliotekarz Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej Wykorzystując : Dziennikarstwo i świat mediów. Pod. red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 3 zmienione i rozszerzone. Kraków: Universitas, ISBN Gryszko Elżbieta, Krychniak Ewa - nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, Konspekt zajęć: Wielkanoc w tradycji polskiej - wydajemy jednodniówkę. 3. Dzwonek – Gazeta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 4. 5. Materiały własne autorki Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: Łęczna Marzec 2012 rok


Pobierz ppt "Wydajemy jednodniówkę czyli praca redakcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google