Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne metody wsparcia rozwoju studentów w zakresie nauk ścisłych w praktyce Studium Kształcenia Podstawowego Politechniki Wrocławskiej dr inż. Krzysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne metody wsparcia rozwoju studentów w zakresie nauk ścisłych w praktyce Studium Kształcenia Podstawowego Politechniki Wrocławskiej dr inż. Krzysztof."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne metody wsparcia rozwoju studentów w zakresie nauk ścisłych w praktyce Studium Kształcenia Podstawowego Politechniki Wrocławskiej dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziński dyrektor SKP PWr. V Regionalna Konferencja Matematyka, fizyka i chemia w szkole i na studiach 10.10.2008

2 Plan prezentacji 1.Kilka słów wprowadzenia o SKP 2.Formy nauczania przedmiotów podstawowych 3.e-wspomaganie nauczania 4.Podsumowanie i wnioski

3 Zasady studiowania w SKP Rekrutacja na PWr(od utworzenia SKP w r. 2006)

4 SKP – liczby Na SKP studia zapisało się: 2006/2007 - 300 osób 2007/2008 - 580 osób 2008/2009 - ~1000 osób

5 Kto podejmuje studia w SKP? I grupa – już dokonali wyboru kierunku studiów – 30,3 % II grupa – chcą studiować na studiach podstawowych, technicznych, PWr… – 48,6 % III grupa – przypadek lub zostali namówieni – 21,1 %

6

7 SKP - ankieta Prowadzenie zajęć na różnych poziomach uważam za: 1) bardzo potrzebne: 52,5 % 2) potrzebne: 39,0 % 3) niezbyt potrzebne: 5,1 % 4) niepotrzebne: 1,7 % 5) brak odpowiedzi: 1,7 %

8 SKP

9

10 Wykład (dwie intensywności) Wykład (dwie intensywności) e-zadania ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia audytoryjne laboratorium e-wykład konsultacje Formy nauczania w SKP e-egzamin e- repetytorium ankiety i opinie studentów e- sprawdziany

11 Rozwiązania wspomagające nauczanie p.p. (1) Dodatkowa godzina zajęć (fakultatywnie), dla SKP: 1.Algebra liniowa z geometrią analityczną 2.Analiza matematyczna 1 3.Fizyka 1

12 Rozwiązania wspomagające nauczanie p.p. (2) Konsultacje (dla wszystkich studentów PWr.): poniedziałek - piątek, godz. 9 - godz. 17 Przedmioty: 1.Algebra z geometrią analityczną 2.Analiza matematyczna 1 3.Fizyka 1

13 Rozwiązania wspomagające nauczanie p.p. (3) Dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e- learningowej: http://eportal-skp.wroc.pl (ePortal SKP)http://eportal-skp.wroc.pl e-kurs Algebra liniowa z geometrią analityczną (J.Wierzejewski, P.Kajetanowicz): –wykłady (teoria + przykłady) –interaktywne ćwiczenia i próbne e-sprawdziany (rozwiązania oceniane automatycznie + wzorcowe rozwiązania) materiały pomocnicze do kursu Fizyka 1 –przykładowe zadania przygotowujące do pisemnych testów e-kurs: Repetytorium z matematyki z zakresu szkoły średniej

14 Rozwiązania wspomagające nauczanie p.p. (4) System sprawdzianów dla SKP: –komputerowych (ALzGA1) (e-sprawdziany) –testów drukowanych (F1) (do czytników optycznych)

15 Aktualnie stosowane w SKP formy nauczania przedmiotów podstawowych Przedmiot Analiza matem. 1 Algebra 1 Fizyka 1 Analiza matem. 2 Algebra 2 Fizyka 2 Forma nauczania Klasyczna Wykład A2h 3h2h Ćwiczenia A2h1h2h 2h2h1h Wykład B3h2h3h--- Ćwiczenia B2h --- Laboratorium-----2h KonsultacjePn-Pt Wspomagana ICT e-repetytoriumTak -- e-wykładczęściowoTak--w przyg- e-zadaniaczęściowoTak--w przyg- e-sprawdziany2 / pilot.55-w przyg- e-egzamin-Tak -w przygTak

16 Wykorzystanie zasobów ePortalu SKP Użytkowników ePortalu SKP : 672, uczestników kursu AzGA: 548 Liczba odsłon kursu AzGA: ok. 115 000 (do połowy 01.2008) Liczba odsłon kursu (w tys.) w dniach 30.XII.07 – 11.I.08

17 Wykorzystanie zasobów ePortalu SKP Losowo wybrany student: ALzGE, około 500 odsłon

18 Technologia e-sprawdzianów AzGE w semestrze 5 e-sprawdzianów, po 45-minut miejsce: 4 pracownie w bud.C-13 (120 stanowisk pracy) pod kontrolą pracowników z Zespołu ds. e-Nauczania terminy: według harmonogramu weryfikacja tożsamości studenta na podstawie dokumentu tożsamości cząstkowe zaliczanie semestru

19 Technologia e-sprawdzianów AzGE zadania indywidualne – dane liczbowe wybierane losowo pracownia odcięta od wszelkich innych zasobów systemowych i internetowych natychmiast po e-sprawdzianie: –ocena pracy – liczba uzyskanych punktów –możliwość porównania z rozwiązaniami wzorcowymi. przed e-sprawdzianami: sprawdzian diagnostyczny (samoocena) z zakresu matematyki szkoły średniej, przez internet (z dowolnego miejsca: dom, uczelnia, kawiarenka internetowa).

20 Porównanie ocen z Algebry i e-Algebry w grupach studentów o podobnym poziomie

21 Podsumowanie i wnioski e-wspomaganie nauczania zwiększa efektywność kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych: o średnia ocena: Algebra: 2,86 e-Algebra: 3,39 o odsetek niezaliczeń Algebra: 44,4 %, e-Algebra: 25,6 %

22 Podsumowanie i wnioski Przyczyny poprawy efektywności: –dostępność materiałów dydaktycznych –przyjazne konsultacje: dostępność, terminy –ułatwienie pracy samodzielnej –stymulowanie systematyczności w nauce –usuwanie przyczyn bezradności –ułatwienie wyrównywanie zaległości –szybkie sprzężenie zwrotne –możliwość samooceny –motywacja poprzez wzmocnienie wiary we własne siły –…

23 Podsumowanie i wnioski Należy upowszechniać system e-wspomagania nauczania przedmiotów podstawowych Należy rozszerzyć zakres przedmiotów w pełni objętych systemem: –Analiza matematyczna 1 i 2, Fizyka 1 i 2 –Masowe przedmioty progowe na kierunkach studiów

24 Podsumowanie i wnioski Zasadnicze ograniczenia w rozwoju systemu: brak e-materiałów dydaktycznych brak kadry do opracowywania i wykonywania e-materiałów przepustowość pracowni e-sprawdzianów skala systemu: kilka tysięcy studentów zróżnicowanie programów kursów tego samego przedmiotu

25 KONIEC Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowoczesne metody wsparcia rozwoju studentów w zakresie nauk ścisłych w praktyce Studium Kształcenia Podstawowego Politechniki Wrocławskiej dr inż. Krzysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google