Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Włodzimierz Salejda (WPPT) Współpraca: Jędrzej Wierzejewski (IMiI), Przemysław Kajetanowicz (IMiI),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Włodzimierz Salejda (WPPT) Współpraca: Jędrzej Wierzejewski (IMiI), Przemysław Kajetanowicz (IMiI),"— Zapis prezentacji:

1 E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Włodzimierz Salejda (WPPT) Współpraca: Jędrzej Wierzejewski (IMiI), Przemysław Kajetanowicz (IMiI), Marcin Puch (SJO), Lesław Sieniawski (Dział Informatyzacji) Seminarium wyjazdowe kierownictwa Uczelni — Szklarska Poręba, XI 2006

2 E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Plan wystąpienia
Uczelniana komisja ds. kształcenia na odległość E-projekty i ich realizacja E-kurs pt. Algebra z geometrią analityczną 1 Prace rozwojowe w zakresie e-learningu; plany na przyszłość

3 Działa przy Prorektorze ds. Nauczania PWr
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Komisja ds. kształcenia na odległość Komisja powołana została, z inicjatywy władz Uczelni, w r. ak. 2005/06 Działa przy Prorektorze ds. Nauczania PWr Skład: przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz zastępcy dyrektorów ds. dydaktyki IF i IMiI WPPT Prof. J. Szafran zaproponował na przewodniczącego autora prezentacji (W.S.), a na wiceprzewodniczącego dra hab. inż. Janusza Martana, prof. PWr

4 Komisja jest zespołem doradczym Prorektora ds. Nauczania
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Komisja ds. kształcenia na odległość Komisja jest zespołem doradczym Prorektora ds. Nauczania Cel istnienia komisji: Wypracowanie propozycji w zakresie kształcenia na odległość na PWr Komisja, po dyskusjach, określiła sposób realizacji e-kursów na PWr Podstawowa zasada: E-kurs powinien być prowadzony przez nauczyciela akademickiego w celu zapewnienia dużej efektywności nauczania.

5 Prorektorowi ds. Nauczania realizację e-kursów oraz ich wykonawców:
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Propozycje projektów e-kursów Komisja, po dyskusjach na posiedzeniach, zaproponowała Prorektorowi ds. Nauczania realizację e-kursów oraz ich wykonawców: Algebra z geometrią analityczną I; dr Jędrzej Wierzejewski i dr Przemysław Kajetanowicz z IMiI PWr. Analiza matematyczna I; część I kursu; dr Jędrzej Wierzejewski i dr Przemysław Kajetanowicz z IMiI PWr. J. angielskiego na poziomie B1E; zespół pracowników SJO. J. niemieckiego na poziomie B1E; zespół pracowników SJO. Wybranego przedmiotu kierunkowego (specjalistycznego); pracownicy wydziału. Opracowano harmonogramy i kosztorysy wykonania e-kursów 1-4. Prorektor ds. Nauczania podjął decyzję o finansowaniu projektów 1-4 rekomendowanych przez komisję. E-kursy matematyki wyższej współfinansują WPPT i IMiI.

6 Algebra z geometrią analityczną I.
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Realizacja e-projektów Dr J. Wierzejewski i dr P. Kajetanowicz, we wrześniu tego roku, ukończyli i złożyli opracowany e-kurs pt. Algebra z geometrią analityczną I. Jest on obecnie recenzowany przez dr hab. Krystynę Ziętak, prof. PWr, z IMiI PWr oraz dr hab. Jerzego Toppa, prof. PGd, z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej Wykonany e-kurs (2 lata pracy autorów) to zbiór materiałów dydaktycznych, na który składają się: (1) e-wykłady, (2) interaktywne e-zadania, z automatyczną oceną i prezentacją prawidłowego rozwiązania, (3) automatycznie oceniane e-sprawdziany (kolokwia, egzaminy) z losowo generowanymi zadaniami. Sprawdziany mogą być wykorzystane jako: (a) zadania domowe, (b) „prawdziwe” egzaminy przeprowadzane pod kontrolą.

7 Obecnie wykonywane e-projekty
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Realizowane e-projekty Obecnie wykonywane e-projekty I. Dr dr J. Wierzejewski i P. Kajetanowicz przygotowują: część pierwszą e-kursu pt. Analiza matematyczna I, będzie oparty o oprogramowanie webMathematica zakupione przez IMiI; termin zakończenia: 31 XII 2006, e-kurs pt. Algebra liniowa 2. II. Zespół 40 osób: lektorzy i wykładowcy SJO, specjalista od dźwięku, informatycy i graficy pod kierunkiem mgr Małgorzaty Stawskiej i mgr Joanny Wasilewskiej przygotowują e-kursy j. ang. oraz j. niem. Przewidywana objętość materiału — prawie 1100 stron plus grafika i nagrania, finalizowany jest etap przygotowania części merytorycznej; w grudniu przystąpi do pracy grupa informatyków i grafików; przewidywane zakończenie prac — czerwiec/lipiec 2007 r.

8 E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Opis e-kursu Algebra z geometrią analityczną
Umożliwia sprostanie obecnym potrzebom i wymaganiom stawianym procesowi dydaktycznemu w wyższej uczelni technicznej typu uniwersytetu technicznego (w szczególności nauczaniu matematyki): E-kurs to materiał dydaktyczny do pracy własnej studentów; proces boloński, standardy ministerialne, ZW 29/2006 charakteryzuje zmniejszenie liczby godzin zajęć zorganizowanych na uczelni na rzecz prac własnych studentów, tj. samodzielnego studiowania; także zwiększenie godzin konsultacji. Kształcenie dobrych kandydatów na inżynierów za pomocą e-kursów (cel podstawowy). Implementacja technologii informacyjnych w dydaktyce wyższej uczelni technicznej. Niższy średni poziom wiedzy matematycznej kandydatów i studentów przyjętych na uczelnię. Zainteresowanie/zachęcenie absolwentów liceów studiami na PWr.

9 Unikalność/oryginalność kursu.
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Opis e-kursu Algebra z geometrią analityczną (c.d.) Umożliwia sprostanie obecnym potrzebom i wymaganiom stawianym procesowi dydaktycznemu w wyższej uczelni technicznej typu uniwersytetu technicznego (w szczególności nauczaniu matematyki): Unikalność/oryginalność kursu. Programy używane do tworzenia e-kursów są w 100% legalne: Oparte o technologię Java (J2SE i J2EE firmy Sun); brak jakichkolwiek kosztów związanych z opłatami licencyjnymi. Mathematica5 firmy WolframResearch jest jedynym komercyjnym produktem wykorzystywanym do opracowywania kursu. E-kurs jest pakietem SCORM (standard światowy), co zapewnia niezależność od zastosowanej platformy e-learningowej. Jest próbą określenia standardu nauczania matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

10 Różne warianty korzystania z e-kursu przez wykładowców:
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Wykorzystanie e-kursu Algebra z geometrią analityczną W semestrze zimowym r. ak. 2006/2007 uruchomiono dla około 1200 studentów 11 kursów Alg. z Geom. Analit. wspomaganych opracowanym e-kursem na Wydziałach: BLiW, Chemicznym, IiZ oraz SKP. Różne warianty korzystania z e-kursu przez wykładowców: e-kurs jest dodatkową pomocą dydaktyczną, studenci zaliczają e-sprawdziany i pisemny egzamin końcowy, studenci zaliczają e-sprawdziany i elektroniczny egzamin końcowy, wariant mieszany – zaliczenie e-kursu pozwala otrzymać tylko ocenę dostateczną; na wyższą ocenę studenci zdają egzamin pisemny. Różne platformy e-learningowe wykorzystywane do pracy z e-kursem: WebCT (dr dr J. Wierzejewski, P. Kajetanowicz – darmowe korzystanie z serwera przez 4 semestry). Uniwirt – Moodle na WBLiW;(dr inż. Andrzej Janczura, MS-Class Server na WIiZ; (dr inż. Lech Tuzinkiewicz). Moodle w SJO; (mgr inż. Marcin Puch). Neuron (platforma e-learningowa autorstwa pracowników IMiI: mgr.inż. P. Biecka, dr. A. Suchwałko i dr. A. Zagdańskiego).

11 E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Wykorzystanie e-kursu Algebra z geometrią analityczną Bardzo dobre przyjęcie tej formy prowadzenia zajęć przez zdecydowaną większość studentów. Bardzo dobre efekty dydaktyczne: Obiektywne (wymierne): lepsza zdawalność, lepsze wyniki w porównaniu z tradycyjnymi kursami. Subiektywne (niewymierne): lepsze zrozumienie treści kursów przez studentów, ciekawsze ćwiczenia. Pozytywna opinia wydziałów, na których używano e-kursu – wystąpienia na seminariach wydziałów Chemicznego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytutu Informatyki Stosowanej . Bardzo dobre przyjęcie (nagrody, wyróżnienia) na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących nauczania na odległość; co ilustruje następny slajd.

12 E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Wykorzystanie e-kursu Algebra z geometrią analityczną II Sympozjum Kształcenie na odległość ― metody i narzędzia, Gdynia, października 2004 5th International Conference Virtual University, Bratislava, 16-17, grudnia 2004 Seminarium pt. „Nowe media w edukacji”, Politechnika Wrocławska, 28 stycznia 2005 V Konferencja Uniwersytet Wirtualny, VU'2005 Politechnika Warszawska, 2-4 czerwca 2005 XI Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna PTM, Chełm, 30 czerwca – 2 lipca 2005 XIX Szkoła Dydaktyki Matematyki PTM, Wrocław, 6 – 9 września 2005 6th International Conference Virtual University, Bratislava, grudnia 2005 (główna nagroda) 2006 5th Annual WebCT Eurpoean User Conference, Edynburg, 27 luty marzec 2006 XII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, Puck, października 2006

13 Propozycja wydania podręcznika przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Referat autorów e-kursu Algebry z geometrią analityczną na XII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych w Pucku ( ) Dr J. Wierzejewski i dr P. Kajetanowicz przedstawili referat pt. Jak automatyzować sprawdziany wiedzy z matematyki? Bardzo dobre przyjęcie przez uczestników prezentowanego na Konferencji referatu i e-kursu. Propozycja wydania podręcznika przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Propozycja organizacji XIII Konferencji na PWr w uznaniu dotychczasowych osiągnięć IMiI.

14 Prace w Dziale Informatyzacji PWr
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Prace rozwojowe, plany na przyszłość Ogólnouczelniany portal edukacyjny Prace w Dziale Informatyzacji PWr ePORTAL — istnieje od grudnia 2003 (obecnie 69 kursów), oprogramowanie Moodle, baza sprzętowa przestarzała, testPORTAL — do prób i testów, dostęp celowo ograniczony. Rozwój portalu ogólnouczelnianego Nowoczesny, wydajny sprzęt serwerowy jakości enterprise (podwójne zasilanie, zdalne zarządzanie, lokalna macierz dyskowa, dyski SAS 10k obr./min). Skalowalna konfiguracja o wysokiej wydajności i dostępności (klaster HP+HA), obsługiwana liczba kont — wg potrzeb Dane masowe w macierzy dyskowej SAN, interfejs FC Stan prac: instalacja próbna w małej skali, w obecnym miejscu brak możliwości pełnego uruchomienia: problem miejsca i zasilania, pełne uruchomienie w serwerowni w bud. D-20, po zakończeniu prac przystosowawczych.

15 Koncepcja organizacji nauczania zdalnego w Politechnice Wrocławskiej,
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Prace rozwojowe, plany na przyszłość Organizacja kształcenia na odległość dr L. Sieniawski w marcu 2005 r. opracował dokument pt. Koncepcja organizacji nauczania zdalnego w Politechnice Wrocławskiej, który został zaakceptowany w kwietniu 2005 r. przez Uczelnianą Radę Akredytacyjną, nowy stan prawny: a) Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”, b) projekt Rozporządzenia MNiSzW w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, c) Statut PWr, d) ZW 29/2006, nowe struktury organizacyjne Uczelni  wymóg i potrzeba przeredagowania ww. dokumentu; dr L. Sieniawski ma ukończyć prace w listopadzie br.

16 E-kursów: Analizy matematycznej I i II, Algebry 2.
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Prace rozwojowe, plany na przyszłość Prace w zakresie tworzenia nowych e-kursów; opracowanie: Internetowych e-kursów przygotowawczych z matematyki i fizyki dedykowanych kandydatom na studia w PWr E-kursów: Analizy matematycznej I i II, Algebry 2. E-testów dla doktorantów PWr (grudzień 2006); pracownicy SJO. Prace w zakresie tworzenia platform dla e-kursów SJO prowadzi prace rozwojowe dotyczące platformy sprzętowej i programowej: Uruchomiono portal Opracowano i wdrożono system jednolitej autoryzacji studentów i wykładowców. Zalety jednolitego systemu autoryzacji: brak konieczności pomnażania haseł i użytkowników, brak konieczności ręcznego zakładania setek kont studentom i przypisywania ich do kursów, automatyczna funkcja nadawania uprawnień tworzenia nowych kursów każdemu nauczycielowi akademickiemu PWr.

17 Prace w zakresie tworzenia platform dla e-kursów (c.d.)
E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Prace rozwojowe, plany na przyszłość Prace w zakresie tworzenia platform dla e-kursów (c.d.) Instytut Informatyki Stosowanej prowadzi prace rozwojowe dotyczące platformy sprzętowej i programowej dla MS-Class Servera. W SJO został opracowany model klastra, zdolnego obsłużyć na platformie e-PWr jednocześnie 8000 studentów; cena sprzętu komputerowego potrzebna do jego budowy to zł netto. W SJO trwają prace nad: rozbudowaniem klastra do obsługi jednocześnie studentów, uruchomieniem na platformie automatycznego dowiązywania nauczycieli akademickich do kursów przez nich prowadzonych; zalety takiego rozwiązania: wykładowca po zalogowaniu się na platformę nie będzie musiał zakładać ręcznie tych kursów a jedynie już tylko uzupełniać w nich materiały dydaktyczne — kursy te będą zakładane automatycznie. logowaniem się do portali e-learning za pomocą Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która po wydziałach W-1 i W-11, będzie już wkrótce wydana studentom W-8 i SKP.

18 E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Prace rozwojowe, plany na przyszłość
Prace w zakresie tworzenia nowych e-kursów prowadzone są na; Wydziale Chemicznym, Wydziale Elektrycznym. Organizacja II Seminarium pt. Nowe Media w Edukacji Wyższej Szkoły Technicznej Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość ?


Pobierz ppt "E-learning  nauczanie wspomagane informatycznie Włodzimierz Salejda (WPPT) Współpraca: Jędrzej Wierzejewski (IMiI), Przemysław Kajetanowicz (IMiI),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google