Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma zdalnej edukacji, a tradycyjne formy kształcenia na kierunkach inżynierskich Wydziału Elektrycznego PWr Doc. Dr inż. Jarosław Szymańda Wydziałowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma zdalnej edukacji, a tradycyjne formy kształcenia na kierunkach inżynierskich Wydziału Elektrycznego PWr Doc. Dr inż. Jarosław Szymańda Wydziałowy."— Zapis prezentacji:

1 Platforma zdalnej edukacji, a tradycyjne formy kształcenia na kierunkach inżynierskich Wydziału Elektrycznego PWr Doc. Dr inż. Jarosław Szymańda Wydziałowy Koordynator ds. Kształcenia na Odległość Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny 50 - 370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, E-mail: jaroslaw.szymanda@pwr.wroc.pl V Konferencja Regionalna Matematyka, fizyka i chemia w szkole i na studiach

2 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Jakość kształcenia DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zatwierdzająca wieloletni program na rzecz efektywnego wprowadzania technologii informacyjno- komunikacyjnych w systemach edukacji w Europie (Program eLearning – kształcenie za pomocą mediów elektronicznych) Unia Europejska powinna zwrócić szczególną uwagę na efektywne promowanie wirtualnych campusów w uczelniach, aby w ten sposób uzupełnić działania realizowane w programach obejmujących mobilność w obrębie Unii Europejskiej i z udziałem krajów trzecich należy wzmocnić i uzupełnić istniejące instrumenty oraz rozważyć rolę e-edukacji także w kontekście przygotowywania nowych technologii dla potrzeb kształcenia

3 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Jakość kształcenia poziom skuteczności osiągania celów dydaktycznych jest jednym z najważniejszych elementów wszystkich ośrodków edukacyjnych podstawowy wyznacznik procesu bolońskiego: wysoka jakość kształcenia jest istotą europejskiego systemu edukacyjnego; przy czym za zapewnienie tej jakości odpowiadają przede wszystkim poszczególne ośrodki edukacyjne (szkoły, uczelnie) podejmowane próby stanowią w wielu przypadkach działania o trudnym do przewidzenia ryzyku i stopniu powodzenia

4 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Przestrzenie e-edukacji LCMS -zarządzanie treścią edukacyjną LMS - zarządzanie kompetencjami i umiejętnościami LCS - zarządzanie zdalną wspólpracą

5 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Formy kształcenia Opracowanie na podstawie danych Corporate E-learning, raport firmy WR Hambrecht and Co

6 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Kształcenie na odległość pod pojęciem kształcenia na odległość (e-learning) przyjmuje się wszelkie działania wspierające proces szkoleń i edukacji, wykorzystujące technologie teleinformatyczne, komunikacyjne oraz multimedialne Wyraźne odwoływanie się do technologii infor- matycznych nie uzasadnia jednak utożsamiania tego obszaru nauczania z technikami infor- matycznymi.

7 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Czy ważny jest wybór technologii e-edukacji ? Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji środo- wiska akademickiego, postulujemy nabywanie umieję- tności projektowania kursów komplementarnych z wykorzystaniem zasady "prostych kroków" Często w publikacjach "zachęcających" nauczycieli do nowego spojrzenia na swoje "stare i sprawdzone przez lata" opracowania zajęć dydaktycznych, nie proponuje się konkretnych działań i rozwiązań technologicznych Efektem, skądinąd dobrych intencji, są wyjątkowo nieliczenie akceptacje doświadczonych dydaktyków

8 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Czy ważny jest wybór technologii e-edukacji ? Podaż zbyt dużej liczby poziomów swobody realizacji (lub modyfikacji) kursu nie odnosi sukcesów, a wręcz odsuwa te działania do bliżej nieokreślonej przyszłości. Doświadczony dydaktyk jako początkujący autor kursu komplementarnego lub zdalnego, przeglądając materia- ły oraz konspekty, pozostaje najczęściej sam ze swoim retorycznym pytaniem: od czego właściwie mam zacząć ? Odpowiadamy twierdząco na postawione pytanie i opowiadamy się za przyjmowaniem konkretnych technologii edukacyjnych – nabywając krok po kroku doświadczenie zmierzające w kierunku standardów uogólniających

9 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Projekcja zasobów tradycyjnych W przypadku kursu komplementarnego znaczącej modyfikacji i rozwinięciu podlegają przede wszystkim te elementy, które stanowią istotę kształcenia interaktywnego, uwzględniającego już w projekcie kursu dynamikę planowanych interakcji nie tylko w relacjach nauczyciel- student-nauczyciel, ale również student- student.

10 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Zespoły wirtualne *) projektowanie wirtualne w ramach kursu komplementarnego nabycie umiejętności umożliwiających naukowo umotywowanej diagnozy problemu wykazanie innowacyjności propozycji jego rozwiązania adaptowanie projektów prowadzących do rozwiązania postawionego problemu akceptacja przydziału ról (zadań) w zespole przez każdego członka grupy projektowej _____________________________ *)Szymańda J.M.: Dydaktyczne aspekty projektowania wirtualnego w kształceniu na odległość:XIII ZKwE08 Poznań, Kwiecień 14-16, 2008 strony: 361-362

11 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Projekcja zasobów tradycyjnych Jednym z wypracowanych rezultatów wynikających z uruchomienia i administracji wydziałowej platformy kształcenia na odległość, jest wprowadzenie pojęcia projekcji zasobów kursów tradycyjnych na aktywności kursów komplementarnych. Scenariusz projekcji obejmuje ścisłe określenie relacji i procentowego udziału poszczególnych zasobów i aktywności w całym kursie. Uwzględnia także dynamikę proponowanych form dydaktycznych.

12 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Projekcja zasobów tradycyjnych Projekcja kursu poprzez moduły aktywności platformy CMS Moodle

13 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Projekcja zasobów tradycyjnych Powiększony fragment tabeli z pierwszej strony formularza

14 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Projekcja zasobów tradycyjnych W scenariuszu kursu komplementarnego przyjęto, że część zajęć dotąd realizowanych w salach i laboratoriach dydaktycznych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego, będzie wydzielona i prowadzona w formie sesji zdalnych z wykorzystaniem (wydziałowej, uczelnianej) platformy edukacyjnej W przypadku każdej formy tradycyjnej, czyli zatwierdzonej i zlecanej według siatki zajęć dydaktycznych dla danego semestru, suma procentowego udziału aktywności po projekcji zasobów zawsze przyjmuje wartość 100% Proponowana forma opisu formalnych zgłoszeń obejmuje również istotne elementy, precyzujące opis m.in. w aspekcie komunikacji, statystyki aktywności m-kursów, ogólnych uwarunkowań technicznych

15 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Podsumowanie Przedstawiona propozycja jest szczególnie ważna w przypadku konieczności sporządzania formalnych zleceń dydaktycznych i późniejszego ich rozliczania. Nauczyciele dokładnie określają formę i organizację kursów komplementarnych, a osoby odpowiedzialne (rady wydziału, dziekani, dyrektorzy) udzielają odpowiedniej zgody na ich realizację i finansowanie. Układ i specyfikacja zadań dla poszczególnych aktywności ujęta w scenariuszu może być również elementem konkretyzującym i wspomagającym autorów w pierwszym etapie projektowania kursu metodą krok po kroku.

16 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny

17

18 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji Czy aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie określania warunków merytorycznych, organizacyjnych i prawnych uruchamiania innowacyjnych form dydaktycznych w polskich ośrodkach edukacyjnych są wystarczające ? http://eportal.eny.pwr.wroc.pl Portal edukacyjny Wydziału Elektrycznego PWr


Pobierz ppt "Platforma zdalnej edukacji, a tradycyjne formy kształcenia na kierunkach inżynierskich Wydziału Elektrycznego PWr Doc. Dr inż. Jarosław Szymańda Wydziałowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google