Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POKL.09.04.00-24-002/12. GRUPA DOCELOWA Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POKL.09.04.00-24-002/12. GRUPA DOCELOWA Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie."— Zapis prezentacji:

1 POKL.09.04.00-24-002/12

2 GRUPA DOCELOWA Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa śląskiego: nauczycieli przedmiotów zawodowych – nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów praktycznej nauki zawodu;

3 SZKOLENIA W MODULE I MODUŁ I – 40 h - dla wszystkich uczestników projektu: metodologia tworzenia i ewaluacja programów nauczania w zawodzie w zakresie analizy podstawy programowej w aspekcie kwalifikacji wspólnych, wyboru modelu programu nauczania, opracowania lub modyfikacji programu nauczania dla zawodu, poprawności merytorycznej i dydaktycznej programu nauczania, ewaluacji programu nauczania – wprowadzenia teoretycznego i definicji, zasad oceny programu, opracowania projektu ewaluacji oraz analizy przykładowych narzędzi badawczych; praca metodą projektu;

4 SZKOLENIA W MODULE I realizacja Rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tworzenia IPET w zakresie: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych dotyczących uczniów w zakresie internetu, cyberprzemocy, stalkingu (telefony, poczta elektroniczna, smsy), gier i hazardu, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych; procedury postępowania oraz prawo oświatowe m.in. w zakresie zatrudniania młodocianego pracownika (podstawa prawna), zasady postępowania wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi, nierealizowanie obowiązku nauki itd.

5 SZKOLENIA W MODULE II Kurs doskonalący w zakresie udzielania pierwszej pomocy przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. ORGANIZACJA: 35 h ( w tym moduł wyjazdowy 20h – jeden weekend), wszyscy uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne, w tym fantomy do prowadzenia zajęć.

6 SZKOLENIA W MODULE II Kurs kierowników wycieczek 10 h - dający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki; Kurs języka migowego – 30 h;

7 SZKOLENIA DODATKOWE Bezpłatne szkolenie - kierowane do DYREKTORÓW szkół i placówek biorących udział w projekcie: TWORZENIE WIZERUNKU SZKOŁY – 20h. ZAKRES SZKOLENIA: Sztuka pisania i redagowania materiałów dla dziennikarzy; Współpraca z mediami; Doskonalenie sztuki występów przed kamerą;

8 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE certyfikowane kursy dodatkowe; pakiet szkoleniowy w tym zestaw książek oraz certyfikowane fantomy; wyższa jakość programów nauczania; większa świadomość zagrożeń cywilizacyjnych; lepsze wykorzystanie pracy metodą projektu w kształceniu zawodowym; efektywniejsza promocja szkoły; skuteczniejsza wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym; praktyczna wiedza na temat zastosowania prawa w szkole;

9 REKRUTACJA Szkolenia w ramach projektu organizowane będą w miarę możliwości jak najbliżej szkół zgłoszonych do udziału w szkoleniach. Będziemy starali się również dopasować terminy szkoleń do Państwa możliwości Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc Informację o rekrutacji oraz karty zgłoszeń znajdą Państwo na stronie projektu: www.impet.metis.pl UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

10 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 – Wysoko wykwalikowane kadry oświaty. POKL.09.04.00-24-002/12


Pobierz ppt "POKL.09.04.00-24-002/12. GRUPA DOCELOWA Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google