Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 Departament Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 Departament Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet II - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekty typu I – Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Projekty typu II – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów

3 Stan wdrażania Działania 2.2 na dzień 20 sierpnia 2007 roku

4 Ilość podpisanych umów o dofinansowanie W ramach 3 edycji konkursowych zawartych zostało łącznie w latach 2004-2006: 95 umów o dofinansowanie projektu Typ I – 53 Typ II - 42

5 środki zakontraktowane (BP + EFS) PLN 13 806 403,38 zł ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 2.2 rok 2004/2005rok 2005/2006 22 281 349,72 zł 62 447 206,29 zł rok 2006/2007 26 359 453,19

6 Środki zakontraktowane w stosunku do alokacji w ramach Działania 2.2 ZPORR ( od początku realizacji, w PLN) Wartość Alokacja (EFS) Środki zakontraktowane (EFS) % alokacji* Działanie 2.2 42 666 72443 908 910,53102,91 TYP I27 520 03728 428 800,71103,30 TYP II15 146 68715 480 109,82102,20 * Wysokość alokacji zgodnie z zatwierdzoną przez Instytucje Zarządzającą informacją o jej wysokości, obliczoną wg określonego algorytmu (SIMIK)

7 Stan realizacji projektów PROJEKTY ZREALIZOWANE Typ I – 8 projektów Typ II – 9 projektów PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Typ I – 45 projektów Typ II – 33 projektów

8 Ilość osób korzystających ze stypendium w ramach Działania 2.2 ZPORR Typ I48 293Kobiety 27 472 Mężczyźni 20 821 Typ II9 942Kobiety 6712 Mężczyźni 3280

9 Średnia miesięczna wysokość stypendium Typ I 111 zł Typ II 197 zł

10 Refundacja z konta programowego EFS Wartość środków EFS – z podpisanych umów o dofinansowanie Wartość wniosków o refundację z konta programowego EFS złożonych przez IW do IP w trakcie weryfikacji Wartość wniosków zrefundowanych z konta programowego EFS % zrefundowanych środków w stosunku do podpisanych umów o dofinansowanie typ I28 428 800,713 663 812,7612 706 674,8757,59% typ II15 480 109,822 778 239,185 480 224,0953,35%

11 MOCNE STRONY WDRAŻANIA Przygotowanie merytoryczne zespołu pracowników i ich duże zaangażowanie. Wsparcie najuboższych dzieci w dostępie do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym. Wszystkie zgłaszane projekty były odpowiedzią na ogłaszane konkursy w ramach Działania 2.2 ZPORR. Dobra współpraca samorządów powiatowych, gminnych i województwa zaowocowała: - jednolitą wysokością stypendiów dla Regionu, - jednolitymi kryteriami dostępu do stypendiów w Regionie, - w większości jednolitymi wnioskami o przyznanie stypendium, - całe województwo zostało objęte pomocą stypendialną. Radykalne uproszczenie wypłat stypendiów uczniowskich - od września 2006 r. umożliwiło znacznie sprawniejszą, finansową formę wypłaty stypendiów. Dzięki realokacji ok. 2,7 mln. Euro z Działania 2.4 ZPORR na Działanie 2.2 ZPORR – na projekty Typu II w roku akademickim 2006/2007 łącznie wypłacono studentom pięciokrotnie więcej środków finansowych niż w roku poprzednim.

12 WSKAZÓWKI NA PRZYSZŁOŚĆ * systematyczne monitorowanie i analiza wskaźników w projekcie, * przeprowadzenie analizy ryzyka na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego, * wnioski aplikacyjne, sprawozdania, wnioski o płatność należy sporządzać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, * realizowanie projektu zgodnie z obowiązującym harmonogramem, * rozważne planowanie wydatków, tak aby wykorzystać w 100 % przyznane dofinansowanie, * w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projektach, apelujemy o ścisłą współpracę zarówno z organami ścigania (jeśli zaistnieje taka konieczność), jak i Instytucją Wdrażającą, celem sprawnego usunięcia nieprawidłowości, a tym samym rozliczenia projektu.

13 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 Departament Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google