Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna 14.04.2011 r. Urząd Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica www.rokietnica.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna 14.04.2011 r. Urząd Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica www.rokietnica.pl."— Zapis prezentacji:

1 GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna 14.04.2011 r. Urząd Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica www.rokietnica.pl

2 Położenie w aglomeracji -Powierzchnia: 79,31 km 2 -Liczba ludności: 11 909 osób -Średnia gęstość zaludnienia: 150 osób / km 2 -10 sołectw (Bytkowo-Sobota, Kiekrz-Pawłowice, Kobylniki, Krzyszkowo, Mrowino-Cerekwica, Napachanie-Dalekie, Przybroda, Rogierówko-Starzyny, Rokietnica, Żydowo-Rostworowo) -Liczba podmiotów gospodarczych: 1580

3 Podstawowe funkcje: -mieszkaniowa -usługi podstawowe -rolnicza -działalność gospodarcza

4 DEMOGRAFIA zmiany zaludnienia w gminie Rokietnica w latach 2006-2010 Lata 20062007200820092010 liczba mieszkańców91949793104281102111 909 Dynamika wzrostu liczby mieszkańców: 1999 r. – 7 657 2010 r. – 11 909 Przyrost 55 %

5 Największy przyrost ludności: - Rokietnica - Kiekrz - Mrowino - Krzyszkowo Liczba mieszkańców w latach 2000-2010

6 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w latach 2000-2010

7 Budżet gminy Rokietnica w latach 2006-2011

8 Działalność gospodarcza w gminie w latach 2000-2010

9 Relacje przestrzenno-funkcjonalne z Poznaniem i innymi gminami aglomeracji PRZESTRZENNE -Droga wojewódzka nr 184; -Drogi powiatowe; -Zachodnia Obwodnica Miasta Poznania S11; -Magistrala kolejowa E 59 (Wrocław - Poznań - Szczecin); -Trasy rowerowe: Poznań-Międzychód (Kiekrz-Sobota-Rostworowo-Żydowo-Pamiątkowo), Fragment Rowerowego Pierścienia Powiatu Poznańskiego (Lusówko- Pawłowice-Złotniki); -Obszar Natura 2000; FUNKCJONALNE -2008 r. powołanie do życia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy (powstało w celu wykorzystania możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach unijnego programu LEADER) -2010 r. przystąpienie do inicjatywy ZACHODNIAOBWODNICA.PL -2010 r. przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Poznań -Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski -Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S 11

10 Relacje funkcjonalno- przestrzenne z gminami spoza aglomeracji 2003 r. podpisanie umowy współpracy pomiędzy Miastem Viitasaari i Gminą Rokietnica. Współpraca z fińskim miastem Viitasaari na poziomie gospodarczym, edukacyjnym, zdrowia, sportu, turystyki, kultury a w szczególności w zakresie ochrony środowiska. Pomoc powodzianom: -Gmina Gąbin -Gmina Cisek

11 Środowisko przyrodnicze Obszary objęte chronionymi formami przyrody: -Obszar Natura 2000 – 805 ha dyrektywa Ptasia (79/409/EWG) 19 lęgowych gatunków ptaków ostoja bączka z rodziny czaplowatych jest jedną z dziesięciu najważniejszych w Polsce -Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej – 1150 ha (Uchwała Nr XXIII/232/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 maja 2000 roku) -Pomniki Przyrody: pojedynczy dąb szypułkowy w okolicach Soboty grupa dębów szypułkowych w Przybrodzie

12 Problemy ekologiczne: - rozprzestrzeniająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie doliny Samicy Pamiątkowskiej i Kierskiej; - zasypywanie rowów melioracyjnych, stawów; - wzrost natężenia hałasu wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych. Środowisko przyrodnicze Próby rozwiązania problemów: - opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zakazem zabudowy; - odtwarzanie rowów melioracyjnych, stawów; - projektowana droga strategiczna (Mrowino-Cerekwica)

13 Tereny rolne i leśne Lasy – 8 % Użytki rolne – 82 % Główne kompleksy leśne zlokalizowane są w dolinach: -Samicy Kierskiej (okolice Małego Jeziora Kierskiego oraz na wschód od Rostworowa); -Samicy Pamiątkowskiej (pomiędzy Kobylnikami a Napachaniem, na północ od Mrowina i na północ od Napachania).

14 Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych 19 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków, w tym: 3 stanowiska archeologiczne 16 pojedynczych obiektów kubaturowych lub ich zespołów (kościoły, zespoły pałacowo-parkowe, zespół dworski, wiatrak) Obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej, nie figurujące w spisie zabytków (zespoły szkolne, zespoły dworsko folwarczne, domy, budynki gospodarcze) Kościół w Sobocie Dwór w Żydowie Pałac w Napachaniu Wiatrak w Rogierówku

15 Układ komunikacyjny i planowane zmiany -Droga wojewódzka nr 184 (Poznań-Szamotuły) – 8,18 km -Drogi powiatowe – 27 km: 1859P Pamiątkowo – Żydowo 1865P Kaźmierz – Mrowino 2400P Napachanie – Złotkowo 2404P Tarnowo Podgórne – Napachanie 2421P Kiekrz – Sady 2422P Przybroda – Góra 2423P Mrowino – Rokietnica 2424P Rokietnica – Kiekrz 2425P Żydowo – Rokietnica 2426P Sobota – Kiekrz 2427P Żydowo – Chludowo 2428P Golęczewo – Sobota -Drogi gminne – 173 km -Drogi prywatne – 110 km -Linia kolejowa E 59 (Wrocław – Poznań – Szczecin) – 8,5 km -Zachodnia Obwodnica Miasta Poznania z planowanymi węzłami drogowymi Rokietnica i Kobylniki (w budowie) - 9,27 km

16 Układ komunikacyjny i planowane zmiany Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 Budowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy i Kiekrzu Budowa ulicy Polnej, Spokojnej i Okrężnej w Kiekrzu Budowa drogi zbiorczej wzdłuż obwodnicy S11 do terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

17 Układ komunikacyjny i planowane zmiany Budowa Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania

18 Układ komunikacyjny i planowane zmiany Projektowana droga strategiczna (Mrowino-Cerekwica) Projektowana droga strategiczna (Kiekrz-Rokietnica-Krzyszkowo) Projektowana droga o przebiegu obligatoryjnym (Rokietnica-Bytkowo-Rostworowo)

19 Układ komunikacyjny i planowane zmiany Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 Budowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy i Kiekrzu Budowa ulicy Polnej, Spokojnej i Okrężnej w Kiekrzu Budowa drogi zbiorczej wzdłuż obwodnicy S11 do terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

20 Układ komunikacyjny i planowane zmiany Droga zbiorcza wzdłuż obwodnicy S-11

21 Układ komunikacyjny i planowane zmiany Budowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy i Kiekrzu Budowa ulicy Polnej, Okrężnej i Spokojnej w Kiekrzu

22 Układ osadniczy 16 miejscowości: -Bytkowo -Cerekwica -Dalekie -Kiekrz -Kobylniki -Krzyszkowo -Mrowino -Napachanie -Pawłowice -Przybroda -Rogierówko -Rokietnica -Rostworowo -Sobota -Starzyny -Żydowo Strefa urbanizacji: Kobylniki, Napachanie, Rokietnica, Bytkowo, Starzyny, Rogierówko, Kiekrz Strefa Wschodniej Otuliny Samicy Kierskiej: Pawłowice, Sobota Strefa Krajobrazu Otwartego: Krzyszkowo, Rostworowo, Żydowo Strefa Krajobrazu Rolniczego: Dalekie, Mrowino, Cerekwica, Przybroda Kompleksy przestrzenne:

23 Tereny mieszkaniowe i ich rozwój Rodzaje zabudowy: -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa -zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

24 Tereny inwestycyjne


Pobierz ppt "GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna 14.04.2011 r. Urząd Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica www.rokietnica.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google