Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie: 1.5 a w ramach SPO RZL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie: 1.5 a w ramach SPO RZL"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona w Centrum Integracji Społecznej

2 Działanie: 1.5 a w ramach SPO RZL
Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat a Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

3 Beneficjent: 20 osób wykluczonych społecznie z tytułu
długotrwałego bezrobocia (>36 miesięcy)

4 Czas trwania projektu:
rekrutacja miesiące uczestnictwo beneficjentów 12 miesięcy zamknięcie, sprawozdawczość 1 miesiąc 15 miesięcy

5 Obszar realizacji: Gmina Miasta Toruń

6 osoby dotknięte bądź zagrożone wykluczeniem społecznym
Grupa docelowa: osoby dotknięte bądź zagrożone wykluczeniem społecznym osoby długotrwale bezrobotne osoby bezdomne osoby po terapii alkoholowej osoby zwolnione z zakładu karnego

7 Najważniejsze działania w projekcie:
rekrutacja pracowników i beneficjentów reintegracja zawodowa (szkolenia teoretyczne i praktyka zawodowa) reintegracja społeczna (zajęcia psychoedukacyjne, doradztwo zawodowe, poradnictwo, terapia) promocja projektu obsługa administracyjna

8 Harmonogram realizacji projektu:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 rekrutacja pracowników rekrutacja beneficjentów szkolenie zawodowe praktyka zawodowa szkolenia psychoedukac. doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy terapia specjalist. poradnictwo promocja projektu ewal., monit., sprawozd. obsługa administracyjna

9 Promocja projektu: konferencja prasowa (1 miesiąc)
spotkania z instytucjami współpracującymi (1-3 miesiąc) uczestnictwo w konferencjach, seminariach, prezentacjach (1-15 miesiąc) realizacja materiałów promocyjnych i strony www (5 miesiąc) seminarium dla pracodawców (14 miesiąc) konferencja kończąca (15 miesiąc)

10 kierownik projektu 80 000 koordynatorzy reintegracji społecznej i zawodowej pracownicy administracji instruktorzy pracownicy reintegracji społecznej personel dodatkowy 60 000 przejazdy personelu 20 000 szkolenia dla pracowników przejazdy uczestników 57 000 wyposażenie grup wyżywienie uczestników 81 000 świadczenie integracyjne opieka nad osobami zależnymi 9 000 artykuły zużywalne 30 000 wydatki związane z użytkowanie lokalu promocja zakup mebli i komputerów 85 000 audyt 15 000 RAZEM


Pobierz ppt "Działanie: 1.5 a w ramach SPO RZL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google