Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona w Centrum Integracji Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona w Centrum Integracji Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona w Centrum Integracji Społecznej

2 Działanie: 1.5 a w ramach SPO RZL Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat a Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

3 Beneficjent: 20 osób wykluczonych społecznie z tytułu długotrwałego bezrobocia (>36 miesięcy)

4 Czas trwania projektu: rekrutacja 2 miesiące uczestnictwo beneficjentów12 miesięcy zamknięcie, sprawozdawczość 1 miesiąc 15 miesięcy

5 Obszar realizacji: Gmina Miasta Toruń

6 Grupa docelowa: osoby dotknięte bądź zagrożone wykluczeniem społecznym osoby długotrwale bezrobotne osoby bezdomne osoby po terapii alkoholowej osoby zwolnione z zakładu karnego

7 Najważniejsze działania w projekcie: rekrutacja pracowników i beneficjentów reintegracja zawodowa (szkolenia teoretyczne i praktyka zawodowa) reintegracja społeczna (zajęcia psychoedukacyjne, doradztwo zawodowe, poradnictwo, terapia) promocja projektu obsługa administracyjna

8 Harmonogram realizacji projektu: rekrutacja pracowników rekrutacja beneficjentów szkolenie zawodowe praktyka zawodowa szkolenia psychoedukac. doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy terapia specjalist. poradnictwo promocja projektu ewal., monit., sprawozd. obsługa administracyjna

9 Promocja projektu: konferencja prasowa (1 miesiąc) spotkania z instytucjami współpracującymi (1-3 miesiąc) uczestnictwo w konferencjach, seminariach, prezentacjach (1-15 miesiąc) realizacja materiałów promocyjnych i strony www (5 miesiąc) seminarium dla pracodawców (14 miesiąc) konferencja kończąca (15 miesiąc)

10 kierownik projektu koordynatorzy reintegracji społecznej i zawodowej pracownicy administracji instruktorzy pracownicy reintegracji społecznej personel dodatkowy przejazdy personelu szkolenia dla pracowników przejazdy uczestników wyposażenie grup wyżywienie uczestników świadczenie integracyjne opieka nad osobami zależnymi9 000 artykuły zużywalne wydatki związane z użytkowanie lokalu promocja zakup mebli i komputerów audyt RAZEM


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona w Centrum Integracji Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google