Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Irena Gadaj, BARR SA Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Irena Gadaj, BARR SA Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Irena Gadaj, BARR SA Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy – możliwości i dotychczasowe doświadczenia

2 Zainteresowani problemami lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Powiatowe (Powiatowa Rada Zatrudnienia) i samorządy gminne Pracownicy, przedsiębiorcy, pracodawcy i ich organizacje Organizacje otoczenia biznesu (Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, firmy szkoleniowe, instytucje finansowe) Mieszkańcy i organizacje obywatelskie Szkoły i uczelnie wyższe Młodzież i rodzice

3 Dokumenty planowania PUP – Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Strategie rozwoju Powiatu i poszczególnych gmin. Miasto Biłgoraj przystąpiło do opracowania nowej strategii rozwoju. Roczny Program współpracy Miasta Biłgoraj (Gminy X) z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego (przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym).

4 Problem bezrobocia w powiecie biłgorajskim 9,4% (IX 2007) bezrobotnych w stosunku do aktywnych zawodowo (Polska - 12%, lubelskie - 13,1%) 4.335 osób nie ma pracy, w tym 2.488 to kobiety, a 61,2% to osoby do 34 roku W ciągu 9 miesięcy 2007 z ewidencji wykreślono 6.439 osób, 2.920 – brak potwierdzenia gotowości 1.810 – podjęcie pracy 326 osoby pobierały zasiłek Ukryte bezrobocie na wsi Masowe zjawisko wyjazdów do pracy poza granice Polski

5 Tworzenie koalicji przeciw bezrobociu 1992 rok burmistrz Biłgoraja zaprosił do współpracy w przeciwdziałaniu bezrobociu przedsiębiorców (powstała organizacja pracodawców Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju) 1993 rok powołanie Komitetu Lokalnego i opracowanie programu rozwoju społeczno- ekonomicznego Miasta Biłgoraj 1997 rok – wmurowanie kamienia węgielnego pod fabrykę opakowań 1998 rok – prace nad koncepcją utworzenia Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 2003 – podpisanie biłgorajskiego Paktu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju

6 Budowanie partnerstwa 1992 - powstaje Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju 1994 – powstaje Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 1999 – powstaje Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 2005 – powstaje Biłgorajskie Partnerstwo na rzecz utworzenia przedsiębiorstwa społecznego w Biłgoraju 2007 – powstaje Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o.

7 Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju Partnerzy: Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, przedsiębiorcy prywatni, firmy państwowe Tworzenie klimatu dla rozwoju i warunków do tworzenia nowych miejsc pracy Utworzenie BARR SA Utworzenie Fundacji FLZB Realizacja projektów mających na celu przygotowanie przedsiębiorców i rolników do integracji Polski z UE

8 Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Misją BARR jest wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu biłgorajskiego, a w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Celem Spółki jest wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć składających się na strategię rozwoju gmin regionu ukierunkowanych na: tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wprowadzanie nowych form zarządzania, wzrost efektywności i rentowności przedsięwzięć, promocję wyrobów

9 Działalność BARR SA Usługi informacyjno-konsultacyjne dla bezrobotnych i przedsiębiorców Szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników, bezrobotnych i ludności Usługi finansowe Poręczenia kredytów Pożyczki na działalność gospodarczą Dotacje inwestycyjne Projekty okresowe Zamojskie Centrum Promocji Inwestycji Wsparcie dla Lokalnych Agencji Rozwoju Regionu Lwowskiego

10 Pierwsza inwestycja zagraniczna Współpraca Miasta Biłgoraj, Powiatu Biłgoraj, Urząd Wojewódzki w Zamościu, BARR SA, AMBRA SA Projekt BARR Zamojskie Centrum Promocji Inwestycji Zagranicznych Pierwsza inwestycja budowana od podstaw 2 lipca 2007 wmurowanie kamienia węgielnego pod szwajcarską fabrykę Model Opakowania Sp. z o.o. 5 stycznia 2008 uruchomienie produkcji

11 Fundacja KRESY 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu Współpracuje z samorządami (Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Powiat Biłgoraj), przedsiębiorcami, bankami, ośrodkami kultury Wpływa pośrednio na rozwój usług gastronomicznych i hotelarskich Wpływa na generowanie dodatkowych źródeł dochodów dla ludności wiejskiej i artystów ludowych

12 Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Fundatorzy (Miasto Biłgoraj i Zwierzyniec, duże firmy lokalne, osoby prywatne) Wspiera tworzenie organizacji pozarządowych Wspiera finansowo projekty organizacji pozarządowych Wspiera organizacje pozarządowe Informacje (informator o organizacjach pozarządowych) Szkolenia

13 Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. Partnerzy (BARR SA, Powiat Biłgoraj, Miasto Biłgoraj, PUP, PCPR, PGK, PW APIS sj, Terminal Przeładunkowy BRODY sp. z o.o.) Tworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych Rozwój usług na potrzeby mieszkańców we współpracy z samorządami, firmami sektora MSP i mieszkańcami Zagospodarowanie terenów, sprzątanie, myjnia samochodowa

14 Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec Współpracuje z Miastem Zwierzyniec, regionalnymi organizacjami turystycznymi i kulturalnymi Wpływa bezpośrednio i pośrednio na tworzenie miejsc pracy w gastronomi i hotelarstwie Powoduje generowanie dodatkowych źródeł dochodów właścicieli i sąsiadów Współpracuje przy obsłudze Letniej Akademii Filmowej Szacuje się, ze turyści zostawiają w Zwierzyńcu ponad 1 mln dolarów Wpływa na rozwój agroturystyki na Roztoczu

15 Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK Klucz do sukcesu – praca dla kobiet w sferze działań społecznych – projekt realizowany we współpracy z LOS Lublin, finansowany z EFS (2007), samorządami i organizacjami pozarządowymi Biłgoraja Projekt kompleksowy skierowany przede wszystkim dla kobiet długotrwale bezrobotnych przewidywał szkolenia, warsztaty, doradztwo psychologiczne i zawodowe, pomoc w sporządzeniu indywidualnego planu działania, staż Promocja wolontariatu

16 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie PODAJ DŁOŃ w Józefowie Utworzone w 1999 roku z inicjatywy obecnego burmistrza Pomoc charytatywna Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Józefowie Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Centrum usług doradczych dla osób niepełnosprawnych Ścisła współpraca z Gminą i PCPR

17 Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju Rehabilitacja lecznicza Gminne ośrodki aktywizacji osób niepełnosprawnych Klub Integracji Społecznej (od maja 2005 w partnerstwie z MOPS, PUP i Miastem Biłgoraj realizuje program aktywizacji zawodowej, z pierwszej grupy 50% znalazło zatrudnienie) Akademia Społeczna

18 Warsztaty Terapii Zajęciowej Biłgoraj - przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM Biszcza (zatrudnia 16 osób)– przy Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących OTWÓRZMY SWOJE SERCA w Zamościu Zwierzyniec – WTZ przy Urzędzie Miasta Zwierzyniec (zatrudnia 14 osób)

19 Fundacja BIŁGORAJ XXI Obywatelska Przedsiębiorczość na Rzecz Integracji, Rozwoju Gospodarczego. Kultury, Turystyki i Sportu oraz zachowania Tradycji Regionów Kresowych Budowa w dolinie rzeki Białej Łady MIASTA NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH – zaplecza kulturalnego, społeczno-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu nowych, niezależnych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, związanych z rozwojem przemysłu turystyczno-rekreacyjnego

20 Wyzwania na przyszłość Sytuacja na lokalnym rynku pracy zmienia się bardzo dynamicznie – potrzebna jest wspólna, partnerska wizja rozwoju i symulacje Działania samorządów różnych szczebli nie są ze sobą skoordynowane i uzgadniane – potrzebne jest współdziałanie samorządów Samorządy nie finansują działań z zakresu rozwoju gospodarczego, ograniczają działalność do słabej promocji i oferowania ulg inwestycyjnych Przedsiębiorcy lokalni nie współpracują ze sobą – potrzebna jest ściślejsza współpraca i współdziałanie Organizacje pozarządowe są słabe kadrowo i finansowo – warto się zastanowić nad utworzeniem powiatowego forum organizacji pozarządowych Realizacji projektów na szczeblu lokalnym podejmują się duże firmy komercyjne, w tym zagraniczne mające duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE


Pobierz ppt "Irena Gadaj, BARR SA Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google