Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI DAREM- STRATEGIA DZIAŁA Ń PR W RAMACH VI KAMPANII HOSPICJUM TO TE Ż Ż YCIE Autor: Karolina Bielawska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI DAREM- STRATEGIA DZIAŁA Ń PR W RAMACH VI KAMPANII HOSPICJUM TO TE Ż Ż YCIE Autor: Karolina Bielawska."— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI DAREM- STRATEGIA DZIAŁA Ń PR W RAMACH VI KAMPANII HOSPICJUM TO TE Ż Ż YCIE Autor: Karolina Bielawska

2 PLAN PREZENTACJI 1.DIAGNOZA SYTUACJI 2.STRATEGIA 3.REALIZACJA 4.EWALUACJA 5.PODSUMOWANIE (SUMMARY)

3 1.1.DIAGNOZA FUNDACJA HOSPICYJNA WIZERUNEK HOSPICJUM WOLONTARIAT W POLSCE KOMUNIKACJA

4 1.2.LICZBY 12% 90% 4 mln 72% 8 mln 53%

5 1.3.BARIERY WIZERUNEK HOSPICJUM BIERNO ŚĆ SPOŁECZNA CEL DZIAŁANIE STRACH NISKA Ś WIADOMO ŚĆ SPOŁECZNA WIZERUNKOWEEDUKACYJNE PERSWAZYJNE

6 1.4.ZALECENIA ORGANIZACYJNE MERYTORYCZNE NARZ Ę DZIOWE

7 Nakłonienie ludzi dojrzałych do zostania wolontariuszem hospicyjnym oraz poprawa wizerunku hospicjum jako miejsca, w którym poprzez pomoc innym mo ż na si ę realizowa ć, za pomoc ą zintegrowanych działa ń wizerunkowych, edukacyjnych i informacyjnych. 2.1.SFORMUŁOWANA STRATEGIA

8 Pozyskanie jak najwi ę kszej ilo ś ci wolontariuszy powy ż ej 50. roku ż ycia; 1.wzrost ś wiadomo ś ci społecznej dotycz ą cej wolontariatu w hospicjum; 2.wzrost ilo ś ci publikacji o kampanii i fundacji w mediach (prasa, radio, telewizja); 3.ocieplenie wizerunku hospicjum; 2.2.CELE

9 2.3.GRUPY DOCELOWE kobiety i m ęż czy ź ni powy ż ej 50. roku ż ycia Wolontariusze Media Parafie Dorosłe dzieci i wnuki Lekarze pierwszego kontaktu Partnerzy, Sponsorzy Ogół społecze ń stwa

10 2.4.PRZEKAZ Mo ż esz zmieni ć jako ść swojego ż ycia poprzez wolontariat w hospicjum; Jeste ś komu ś potrzebny-nie bój si ę pomaga ć ; Hospicjum to miejsce, w którym mimo choroby ludzie nadal mog ą realizowa ć swoje pasje i marzenia. CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI DAREM

11 RELACJE Z KO Ś CIOŁEM: Informacje (start-VIII 2009) 3.1.NARZ Ę DZIA RELACJE Z MEDIAMI notatki prasowe; aktualizacja zakładki dla dziennikarzy; konferencja prasowa; materiały promocyjne, press kity, płyty CD (start VII 2009-II 2010) wyst ą pienia wolontariuszy w Ś DHiOP reklamy prasowe wraz z seri ą Artykułów (X-XII 2009)

12 3.1.NARZ Ę DZIA Spotkania informacyjne z wolontariuszami (X 2009) Prelekcje-uniwersytet III wieku (np. zarz ą dzanie) (X-XII 2009) W ą tek w serialu (X 2009) Wystawa fotografii wielkoformatowych (XII 2009) Billboardy i plakaty na no ś nikach miejskich (X-XII) Lobbing (VIII-XII 2009) Gad ż ety (IX 2009-...) Spotkania integruj ą ce na stopniu regionalnym; (I 2009) konkurs fotograficzny: Inny Wymiar Ż ycia; (X-XII 2009) debaty eksperckie (XI 2009)

13 3.1.NARZ Ę DZIA Ambasador (X-XII 2009) 50+ Uniwersytet III wieku (X 2009-I 2010) informatory i ulotki; X-XII 2009 Ambasador (2009/2010) Szkolenia (X-XII 2009) Szkolenia (X-XII 2009)

14 3.1.NARZ Ę DZIA Ś wiatło dobroci- w Ś wiatowy Dzie ń Hospicjów i Opieki Paliatywnej zorganizowanie obchodów na rynkach wi ę kszych miast Polski Koncerty, recitale, przedstawienia teatralne, seanse filmowe organizowane przez lokalne hospicja ze wsparciem Fundacji Hospicyjnej-kontynuacja dotychczasowych działa ń ; (X-XII 2009) Człowiek człowiekowi darem- zach ę cenie ludzi do odwiedzin w Wigili ę samotnych mieszka ń ców hospicjów; (XII 2009) WYDARZENIA

15 4.EWALUACJA LICZBA WOLONTARIUSZY LICZBA LUDZI BIOR Ą CYCH UDZIAŁ W AKCJACH MONONITORING MEDIÓW LICZBA WEJ ŚĆ NA STRON Ę ANKIETY DLA WOLONTAIUSZY

16 5.SUMMARY TRANSORMING SOCIETY IF THERE IS NO DIFFERENCE, WHAT IS THE DIFFERENCE? POTENTIAL TO BE DISCOVERED CHANGING LIFESTYLE PERSUASION NOWNOW MAN IS A GIFT FOR ANOTHER

17 THANK YOU FOR ATTENTION DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI DAREM- STRATEGIA DZIAŁA Ń PR W RAMACH VI KAMPANII HOSPICJUM TO TE Ż Ż YCIE Autor: Karolina Bielawska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google