Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WHAT WHAT - Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WHAT WHAT - Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne."— Zapis prezentacji:

1 WHAT WHAT - Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne

2 www.hospicja.pl Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

3 www.hospicja.pl WHAT jest projektem edukacyjnym, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz kształtowanie postaw Tolerancji i Akceptacji wobec osób skazanych poprzez promowanie idei wolontariatu więźniów w hospicjum.

4 www.hospicja.pl Placówki penitencjarne biorące udział w projekcie: 1.Zakład Karny Bydgoszcz-Fordon 2.Zakład Karny Gdańsk-Przeróbka 3.Areszt Śledczy w Gdańsku 4.Zakład Karny Gorzów Wielkopolski 5.Areszt Śledczy Inowrocław 6.Zakład Karny Koszalin 7.Zakład Karny Nr 2 Łódź 8.Zakład Karny Nysa 9.Areszt Śledczy Poznań 10.Areszt Śledczy Słupsk Oddział Ustka 11.Zakład Karny Siedlce 12.Areszt Śledczy Suwałki 13.Zakład Karny Nr 1 Wrocław 14.Areszt Śledczy Warszawa –Służewiec

5 www.hospicja.pl Hospicja biorące udział w projekcie: 1.Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy 2.Oddział Paliatywny SP ZOZ Działdowo 3.Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku 4.Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni 5.Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim 6.Publiczny Specjalistyczny ZOZ Oddział Opieki Paliatywnej w Inowrocławiu 7.Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. M.M. Kolbe w Koszalinie 8. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci 9.Hospicjum Palium w Poznaniu 10.Samodzielny Publiczny ZOZ Hospicjum w Siedlcach 11.Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach 12.Hospicjum Bonifratrów we Wrocławiu 13.ZNZOZ Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie 14. NZOZ PAL MED w Słupsku 15.Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie

6 www.hospicja.pl SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK PENITENCJARNYCH IHOSPICJÓW promujące wolontariat hospicyjny jako narzędzie reintegracji społecznej osób skazanych Zakres merytoryczny szkolenia obejmie: ideę opieki paliatywnej i wolontariatu hospicyjnego, praktyczne, prawne i ekonomiczne aspekty pracy wolontariusza, prawne i psychologiczne aspekty pozawięziennej aktywności osób skazanych, odczucia, reakcje, emocje związane z wolontariatem w hospicjum – więźniowie wolontariusze, personel hospicjum, opiekunowie skazanych, zasady i celowość budowania partnerstw na rzecz reintegracji społecznej więźniów. W ramach projektu planowane są:

7 www.hospicja.pl SPOTKANIA INFORMACYJNE PROMUJĄCE WOLONTARIAT HOSPICYJNY SKAZANYCH W PLACÓWKACH PENITENCJARNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIEPLACÓWKACH PENITENCJARNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE PLACÓWKACH OPIEKI PALIATYWNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIEPLACÓWKACH OPIEKI PALIATYWNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE organizowane i prowadzone przez uczestników szkoleń W ramach projektu planowane są:

8 www.hospicja.pl SPOTKANIA INFORMACYJNE ZE SKAZANYMI, KTÓRZY W OPINII PSYCHOLOGÓW I WYCHOWAWCÓW MOGLIBY BYĆ WOLONTARIUSZAMI HOSPICJÓW MOGLIBY BYĆ WOLONTARIUSZAMI HOSPICJÓW prowadzone przez uczestników szkoleń W ramach projektu planowane są:

9 www.hospicja.pl WOLONTARIAT OSÓB SKAZANYCH W HOSPICJUM JAKO NARZĘDZIE PRZEŁAMYWANIA STEREOTYPÓW I BUDOWANIA POSTAW TOLERANCJI DLA WIĘŹNIÓW JESZCZE PRZED OPUSZCZENIEM PLACÓWEK PENITENCJARNYCH W ramach projektu planowane są:

10 www.hospicja.pl EFEKTY PROJEKTU zmiana obrazu więźnia wśród personelu hospicjów, stworzenie zespołów eksperckich na rzecz kształtowania postaw tolerancji wobec osób skazanych, zwiększenie szans na społeczną integrację osób opuszczających zakłady karne/areszty śledcze, zwiększenie szans na podniesienie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości osób z wyrokami pozbawienia wolności, zwiększenie szans na powodzenie procesu reintegracji społecznej osób opuszczających placówki penitencjarne, zwiększenie szans na powodzenie procesu aktywizacji zawodowej osób opuszczających placówki penitencjarne.

11 www.hospicja.pl EFEKTY PROJEKTU zmiana społecznego wizerunku więźnia, wsparcie hospicjów w działaniach na rzecz pacjentów hospicjów, kształtowanie w społeczeństwie postaw tolerancji i akceptacji dla osób opuszczających zakłady karne/areszty śledcze, przełamywanie stereotypów na temat osób skazanych, rzecznictwo w społeczeństwie praw osób opuszczających zakłady karne/areszty śledcze, budowa koalicji społecznej na rzecz przeciwdziałania postawom dyskryminacyjnym i brakowi tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne.


Pobierz ppt "WHAT WHAT - Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google