Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe"— Zapis prezentacji:

1 OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe
WARSZAWA 2009

2 PLAN PREZENTACJI INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. RODZAJE OPCJI- ICH PRZYDATNOŚĆ DLA EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW [MAPA OPCJI]. STOSOWANE FORMY I TECHNIKI SPRZEDAŻY [PRZYKŁADY, STUDIA PRZYPADKÓW].

3 MODEL RYNKU WALUTOWEGO
BANK B KLIENT A1 KLIENT C1 KLIENT A2 BANK A BROKER BANK C KLIENT C2 KLIENT A3 KLIENT C3 KLIENT S IZBA ROZLICZENIOWA DOSTĘPNOŚĆ OFERT: KLIENCI A1, A2, A3 TYLKO DO OFERTY BANKU A KLIENCI C1, C2, C3 TYLKO DO OFERTY BANKU C KLIENT S DO OFERT WSZYSTKICH BANKÓW [A,B,C]

4 INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO
BANKI BROKER IZBA ROZLICZENIOWA Handlują między sobą samodzielnie lub z wykorzystaniem BROKERA Przy zawieraniu transakcji z eksporterem lub importerem stają się stroną transakcji- zysk KLIENTA jest stratą BANKU i na odwrót Chroniąc się przed ryzykiem swojej straty (czyli zysku KLIENTA) łączą trzy funkcje- strony transakcji, pośrednika i izby rozliczeniowej szukają na rynku odwrotnej transakcji „elastycznie” kształtują limit skarbowy KLIENT może stracić nawet CAŁY MAJATEK Jednakowo traktuje dużą instytucję finansową oraz małe przedsiębiorstwo Ma dostęp do rynku międzybankowego Sortuje oferty pod względem ceny i pokazuje najlepsze oferty na rynku Daje KLIENTOM dostęp do najlepszych ofert z rynku międzybankowego , do którego nie mają oni samodzielnego dostępu Strony transakcji codziennie otrzymują rozliczenie zysk/strata na zakończenie dnia KLIENT może stracić tylko DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY Czuwa nad prawidłowością rozliczeń stron zawieranych transakcji Strony transakcji są zobowiązane do wpłacenia depozytu zabezpieczającego rozliczanego każdego dnia „mark-to-market”

5 OPCJE WANILIOWE I OPCJE EGZOTYCZNE
Zawdzięczają nazwę prostocie swej budowy, jak najprostsze spośród lodów- LODY WANILIOWE. Opisane przez kilka z góry określonych parametrów: cenę wykonania termin wygasania rodzaj waluty nominał premię. Czytelne i zrozumiałe, ich bezpieczne wykorzystanie nie wymaga niezwykle specjalistycznej wiedzy Szczególnie właściwe do zabezpieczania walutowych ryzyk długoterminowych eksporterów [sprzedaży PUT] i importerów [kupna CALL] Ich wykorzystanie dla zabezpieczenia ryzyk walutowych można porównać do wykorzystania polis ubezpieczeniowych Warunkują prawa ich nabywcy od ziszczenia się pewnych warunków często od nabywcy niezależnych Posiadają w stosunku do opcji waniliowych dodatkowe parametry: bariery górne UP i dolne DOWN włączniki IN wyłączniki OUT okresy obserwacji uśrednienia itp. Skomplikowane, bezpieczne w użyciu tylko przez wyspecjalizowanych fachowców [patrz dyrektywa MIFID] Zazwyczaj tańsze od waniliowych, a przez to „atrakcyjniejsze” Służą do agresywnej spekulacji [FUNDUSZE HEDGINGOWE] NIE SŁUŻĄ do zabezpieczania ryzyk walutowych, nie można ich w żaden sposób porównać do polis ubezpieczeniowych

6 NARZĘDZIA SŁUŻĄCE ZABEZPIECZANIU RYZYKA WALUTOWEGO
ŚWIADOME ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM „Najbardziej jaskrawym typem spekulanta jest przedsiębiorstwo, które nie robi nic w dziedzinie zarządzania ryzykiem, ponieważ wystawia się na ryzyka wszelkiego rodzaju” Gregory Millman, Członek Zarządu Rezerwy Federalnej (FOMC) za czasów prezesury Paula Volckera w latach NARZĘDZIA SŁUŻĄCE ZABEZPIECZANIU RYZYKA WALUTOWEGO RYZYKO KRÓTKOTERMINOWE KONTRAKTY FORWARD/FUTURES OPCJE KUPNACALL/SPRZEDAŻYPUT GŁĘBOKO W PIENIĄDZU [+ CALL DEEP ITM] RYZYKO DŁUGOTERMINOWE WANILIOWE OPCJE WALUTOWE

7 MAPA OPCJI EGZOTYCZNYCH- PERSPEKTYWA EKSPORTERA
OCENA PRZYDATNOŚCI OPCJI EGZOTYCZNYCH DLA EKSPORTERA BARIERA dolna/DOWN górna/UP włączająca/IN wyłączająca/OUT sprzedaży/PUT wystawiona [-] SZKODLIWA kupiona [+] PRZYDATNA TOKSYCZNA ! kupna/CALL

8 MAPA OPCJI EGZOTYCZNYCH- PERSPEKTYWA IMPORTERA
OCENA PRZYDATNOŚCI OPCJI EGZOTYCZNYCH DLA IMPORTERA BARIERA dolna/DOWN górna/UP włączająca/IN wyłączająca/OUT sprzedaży/PUT wystawiona [-] TOKSYCZNA ! PRZYDATNA SZKODLIWA kupiona [+] kupna/CALL

9 GENEZA PROBLEMU OPCYJNEGO- AGRESYWNA SPRZEDAŻ
WYKORZYSTANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTA DOT. RYZYKA WALUTOWEGO PROGNOZY [ZACHĘTA DO SPEKULACJI] WYKORZYSTANIE BRAKU SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY KLIENTA DOT. WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH- MAGIA JĘZYKA OFEROWANIE WYŁĄCZNIE OPCJI EGZOTYCZNYCH ZAMIAST WANILIOWYCH OFEROWANIE PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH W CELU „WYELIMINOWANIA” KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ- ZAPŁACONA PREMIA Z TYT. NABYCIA OPCJI OFEROWANIE ASYMETRYCZNYCH STRUKTUR OPCYJNYCH O UKRYTEJ ASYMETRII FAKTYCZNEJ WIELOKROTNIE WIĘKSZEJ NIŻ NOMINALNA UKRYWANIE INFORMACJI DOT. LIMITU SKARBOWEGO KLIENTA ZAWIERANIE TRANSAKCJI OPCYJNYCH PRZEZ TELEFON Z JEDNOCZESNYM PRZESUNIĘCIEM W CZASIE PISEMNEGO POTWIERDZANIA ZAWARTYCH TRANSAKCJI

10 STUDIUM PRZYPADKU- MAGIA JĘZYKA, ZAKLĘCIA
OPCJE WANILIOWE, EGZOTYCZNE, AZJATYCKIE, BARIEROWE, BINARNE, AMERYKAŃSKIE, EUROPEJSKIE ASYMETRYCZNA STRUKTURA ZEROKOSZTOWA W PIENIĄDZU, POZA CENĄ, PO CENIE, STRIKE, SPOT , ATM, ITM, OTM Up & In call; Down & In call; Up & Out call; Down & Out call; Up & In put; Down & In put ; Up & Out put; Down & Out put - UP & IN CALL 4,3871 EUR/PLN + DOWN & OUT PUT 4,3871 EUR/PLN

11 STUDIUM PRZYPADKU- OPCJA Z BARIERĄ DOWN & OUT
EKSPORTER ZAWARŁ KONTRAKT HANDLOWY - NOMINAŁ 1 M EURO EKSPORTER PRZY KURSIE EUR/PLN = 4,00 [PRZYCHÓD 4 M PLN] OSIĄGA MARŻĘ HANDLOWĄ [0,4 M PLN] EKSPORTER KUPUJE OPCJĘ PUT 4,00 BANK OFERUJE OPCJĘ EGZOTYCZNĄ, Z WYŁĄCZNIKIEM NA POZIOMIE 3,80 KURS EUR/PLN SPADA I OSIĄGA 3,80 PRAWA EKSPORTERA Z ZAKUPIONEJ OPCJI WYGASAJĄ PRZY KURSIE 3,80 [PRZYCHÓD 3,8 M PLN] EKSPORTER TRACI ZARÓWNO ZABEZPIECZENIE JAK I POŁOWĘ MARŻY [0,2 M PLN] EKSPORTER PONOWNIE KUPUJE OPCJĘ PUT ALE TYM RAZEM JUŻ Z KURSEM WYKONANIA NA POZIOMIE 3,80 OPCJA PONOWNIE WYŁĄCZA SIĘ TYM RAZEM NA POZIOMIE 3,60. TERAZ EKSPORTER MA JUŻ TYLKO 3,6 MLN PLN PRZYCHODU, A TO NIE POKRYWA WSZYSTKICH KOSZTÓW KONTRAKTU EKSPORTOWEGO (NP. KOSZTY ZAKUPIONYCH OPCJI).

12 STUDIUM PRZYPADKU- FAKTYCZNA ASYMETRIA STRUKTURY
EKSPORTER KUPIŁ CIĄG 12 OPCJI PUT ROZLICZANYCH CO MIESIĄC O NOMINALE 1 MLN EURO KAŻDA EKSPORTER WYSTAWIŁ CIĄG 12 OPCJI CALL ROZLICZANYCH CO MIESIĄC O NOMINALE 2 MLN EURO KAŻDA UP& IN OPCJA PUT WYŁĄCZA SIĘ PO TRZECH POZYTYWNYCH ROZLICZENIACH OZNACZA TO, ŻE EKSPORTER MA: PRAWO SPRZEDAĆ TYLKO 3 MLN EURO OBOWIĄZEK KUPIĆ 24 MLN EURO KURS EURO CIĄGLE ROŚNIE STOSUNEK PRAW DO OBOWIĄZKÓW = 3 : 24 CZYLI 1:8!! A NIE 1:2 JAK TO WYGLĄDAŁO Z POZORU

13 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google