Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe WARSZAWA 2009. 1.INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. 2.RODZAJE OPCJI- ICH PRZYDATNOŚĆ DLA EKSPORTERÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe WARSZAWA 2009. 1.INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. 2.RODZAJE OPCJI- ICH PRZYDATNOŚĆ DLA EKSPORTERÓW."— Zapis prezentacji:

1 OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe WARSZAWA 2009

2 1.INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. 2.RODZAJE OPCJI- ICH PRZYDATNOŚĆ DLA EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW [MAPA OPCJI]. 3.STOSOWANE FORMY I TECHNIKI SPRZEDAŻY [PRZYKŁADY, STUDIA PRZYPADKÓW]. PLAN PREZENTACJI

3 BROKER A1 KLIENT A1 A2 KLIENT A2 A3 KLIENT A3 C1 KLIENT C1 C2 KLIENT C2 C3 KLIENT C3 S KLIENT S IZBA ROZLICZENIOWA DOSTĘPNOŚĆ OFERT: A1, A2, A3A KLIENCI A1, A2, A3TYLKO DO OFERTY BANKU A C1, C2, C3 C KLIENCI C1, C2, C3TYLKO DO OFERTY BANKU C S [A,B,C] KLIENT SDO OFERT WSZYSTKICH BANKÓW [A,B,C] MODEL RYNKU WALUTOWEGO C BANK C B BANK B A BANK A

4 INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO BROKER IZBA ROZLICZENIOWA Handlują między sobą samodzielnie lub z wykorzystaniem BROKERA Przy zawieraniu transakcji z eksporterem lub importerem stają się stroną transakcji- zysk KLIENTA jest stratą BANKU i na odwrót Chroniąc się przed ryzykiem swojej straty (czyli zysku KLIENTA) łączą trzy funkcje- strony transakcji, pośrednika i izby rozliczeniowej szukają na rynku odwrotnej transakcji elastycznie kształtują limit skarbowy CAŁY MAJATEK KLIENT może stracić nawet CAŁY MAJATEK Jednakowo traktuje dużą instytucję finansową oraz małe przedsiębiorstwo rynku międzybankowego Ma dostęp do rynku międzybankowego Sortuje oferty pod względem ceny i pokazuje najlepsze oferty na rynku rynku międzybankowego Daje KLIENTOM dostęp do najlepszych ofert z rynku międzybankowego, do którego nie mają oni samodzielnego dostępu Strony transakcji codziennie otrzymują rozliczenie zysk/strata na zakończenie dnia DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY KLIENT może stracić tylko DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY Czuwa nad prawidłowością rozliczeń stron zawieranych transakcji Strony transakcji są zobowiązane do wpłacenia depozytu zabezpieczającego rozliczanego każdego dnia mark-to-market BANKI

5 OPCJE WANILIOWE I OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE WANILIOWE OPCJE EGZOTYCZNE LODY WANILIOWE Zawdzięczają nazwę prostocie swej budowy, jak najprostsze spośród lodów- LODY WANILIOWE. Opisane przez kilka z góry określonych parametrów: cenę wykonania termin wygasania rodzaj waluty nominał premię. Czytelne i zrozumiałe, ich bezpieczne wykorzystanie nie wymaga niezwykle specjalistycznej wiedzy zabezpieczania eksporterówPUTimporterów CALL Szczególnie właściwe do zabezpieczania walutowych ryzyk długoterminowych eksporterów [sprzedaży PUT] i importerów [kupna CALL] Ich wykorzystanie dla zabezpieczenia ryzyk walutowych można porównać do wykorzystania polis ubezpieczeniowych Warunkują prawa ich nabywcy od ziszczenia się pewnych warunków często od nabywcy niezależnych Posiadają w stosunku do opcji waniliowych dodatkowe parametry: UP DOWN bariery górne UP i dolne DOWN IN włączniki IN OUT wyłączniki OUT okresy obserwacji uśrednienia itp. dyrektywa MIFID Skomplikowane, bezpieczne w użyciu tylko przez wyspecjalizowanych fachowców [patrz dyrektywa MIFID] Zazwyczaj tańsze od waniliowych, a przez to atrakcyjniejsze agresywnej spekulacji FUNDUSZE HEDGINGOWE Służą do agresywnej spekulacji [FUNDUSZE HEDGINGOWE] NIE SŁUŻĄ do zabezpieczania ryzyk walutowych, nie można ich w żaden sposób porównać do polis ubezpieczeniowych

6 Najbardziej jaskrawym typem spekulanta jest przedsiębiorstwo, które nie robi nic w dziedzinie zarządzania ryzykiem, ponieważ wystawia się na ryzyka wszelkiego rodzaju Gregory Millman, Członek Zarządu Rezerwy Federalnej (FOMC) za czasów prezesury Paula Volckera w latach 1979-1987 ŚWIADOME ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM NARZĘDZIA SŁUŻĄCE ZABEZPIECZANIU RYZYKA WALUTOWEGO A.RYZYKO KRÓTKOTERMINOWE KONTRAKTY FORWARD/FUTURES CALLPUT OPCJE KUPNACALL/SPRZEDAŻYPUT GŁĘBOKO W PIENIĄDZU [+ CALL DEEP ITM] B.RYZYKO DŁUGOTERMINOWE WANILIOWE OPCJE WALUTOWE

7 MAPA OPCJI EGZOTYCZNYCH- PERSPEKTYWA EKSPORTERA OCENA PRZYDATNOŚCI OPCJI EGZOTYCZNYCH DLA EKSPORTERA BARIERA dolna/DOWNgórna/UP włączająca/INwyłączająca/OUTwłączająca/INwyłączająca/OUT sprzedaży/PUT wystawiona [-]SZKODLIWA kupiona [+]PRZYDATNATOKSYCZNA !SZKODLIWA kupna/CALL wystawiona [-]SZKODLIWAPRZYDATNATOKSYCZNA !PRZYDATNA kupiona [+]SZKODLIWA PRZYDATNASZKODLIWA

8 MAPA OPCJI EGZOTYCZNYCH- PERSPEKTYWA IMPORTERA OCENA PRZYDATNOŚCI OPCJI EGZOTYCZNYCH DLA IMPORTERA BARIERA dolna/DOWNgórna/UP włączająca/INwyłączająca/OUTwłączająca/INwyłączająca/OUT sprzedaży/PUT wystawiona [-]TOKSYCZNA !PRZYDATNASZKODLIWAPRZYDATNA kupiona [+]PRZYDATNASZKODLIWA kupna/CALL wystawiona [-]SZKODLIWA kupiona [+]SZKODLIWA PRZYDATNATOKSYCZNA !

9 GENEZA PROBLEMU OPCYJNEGO- AGRESYWNA SPRZEDAŻ A.WYKORZYSTANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTA DOT. RYZYKA WALUTOWEGO B.PROGNOZY [ZACHĘTA DO SPEKULACJI] C.WYKORZYSTANIE BRAKU SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY KLIENTA DOT. WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH- MAGIA JĘZYKA D.OFEROWANIE WYŁĄCZNIE OPCJI EGZOTYCZNYCH ZAMIAST WANILIOWYCH E.OFEROWANIE PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH W CELU WYELIMINOWANIA KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ- ZAPŁACONA PREMIA Z TYT. NABYCIA OPCJI F.OFEROWANIE ASYMETRYCZNYCH STRUKTUR OPCYJNYCH O UKRYTEJ ASYMETRII FAKTYCZNEJ WIELOKROTNIE WIĘKSZEJ NIŻ NOMINALNA G.UKRYWANIE INFORMACJI DOT. LIMITU SKARBOWEGO KLIENTA H.ZAWIERANIE TRANSAKCJI OPCYJNYCH PRZEZ TELEFON Z JEDNOCZESNYM PRZESUNIĘCIEM W CZASIE PISEMNEGO POTWIERDZANIA ZAWARTYCH TRANSAKCJI

10 OPCJE WANILIOWE, EGZOTYCZNE, AZJATYCKIE, BARIEROWE, BINARNE, AMERYKAŃSKIE, EUROPEJSKIE ASYMETRYCZNA STRUKTURA ZEROKOSZTOWA W PIENIĄDZU, POZA CENĄ, PO CENIE, STRIKE, SPOT, ATM, ITM, OTM Up & In call; Down & In call; Up & Out call; Down & Out call; Up & In put; Down & In put ; Up & Out put; Down & Out put - UP & IN CALL 4,3871 EUR/PLN + DOWN & OUT PUT 4,3871 EUR/PLN STUDIUM PRZYPADKU- MAGIA JĘZYKA, ZAKLĘCIA

11 EKSPORTER ZAWARŁ KONTRAKT HANDLOWY - NOMINAŁ 1 M EURO EKSPORTER PRZY KURSIE EUR/PLN = 4,00 [PRZYCHÓD 4 M PLN] OSIĄGA MARŻĘ HANDLOWĄ [0,4 M PLN] EKSPORTER KUPUJE OPCJĘ PUT 4,00 BANK OFERUJE OPCJĘ EGZOTYCZNĄ, Z WYŁĄCZNIKIEM NA POZIOMIE 3,80 KURS EUR/PLN SPADA I OSIĄGA 3,80 PRAWA EKSPORTERA Z ZAKUPIONEJ OPCJI WYGASAJĄ PRZY KURSIE 3,80 [PRZYCHÓD 3,8 M PLN] EKSPORTER TRACI ZARÓWNO ZABEZPIECZENIE JAK I POŁOWĘ MARŻY [0,2 M PLN] EKSPORTER PONOWNIE KUPUJE OPCJĘ PUT ALE TYM RAZEM JUŻ Z KURSEM WYKONANIA NA POZIOMIE 3,80 OPCJA PONOWNIE WYŁĄCZA SIĘ TYM RAZEM NA POZIOMIE 3,60. TERAZ EKSPORTER MA JUŻ TYLKO 3,6 MLN PLN PRZYCHODU, A TO NIE POKRYWA WSZYSTKICH KOSZTÓW KONTRAKTU EKSPORTOWEGO (NP. KOSZTY ZAKUPIONYCH OPCJI). STUDIUM PRZYPADKU- OPCJA Z BARIERĄ DOWN & OUT

12 KUPIŁ PUT EKSPORTER KUPIŁ CIĄG 12 OPCJI PUT ROZLICZANYCH CO MIESIĄC O NOMINALE 1 MLN EURO KAŻDA WYSTAWIŁ CALL EKSPORTER WYSTAWIŁ CIĄG 12 OPCJI CALL ROZLICZANYCH CO MIESIĄC O NOMINALE 2 MLN EURO KAŻDA UP& IN PUT OPCJA PUT WYŁĄCZA SIĘ PO TRZECH POZYTYWNYCH ROZLICZENIACH OZNACZA TO, ŻE EKSPORTER MA: PRAWO SPRZEDAĆ TYLKO 3 PRAWO SPRZEDAĆ TYLKO 3 MLN EURO OBOWIĄZEK KUPIĆ 24 OBOWIĄZEK KUPIĆ 24 MLN EURO KURS EURO CIĄGLE ROŚNIE STOSUNEK PRAW DO OBOWIĄZKÓW = 3 : 24 CZYLI 1:8!! A NIE 1:2 JAK TO WYGLĄDAŁO Z POZORU STUDIUM PRZYPADKU- FAKTYCZNA ASYMETRIA STRUKTURY

13 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "OSWOIĆ OPCJE aspekty finansowe WARSZAWA 2009. 1.INSTYTUCJE RYNKU WALUTOWEGO I ICH ROLA [MODEL A RZECZYWISTOŚĆ]. 2.RODZAJE OPCJI- ICH PRZYDATNOŚĆ DLA EKSPORTERÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google