Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu."— Zapis prezentacji:

1 1 Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

2 2 Co to jest Europejska Platforma Recyklingu Pierwsza paneuropejska organizacja zajmująca się WEEE a także bateriami oraz opakowaniami centrala: Paryż, Francja właściciele : Electrolux, Hewlett Packard, Procter & Gamble, Sony obszar działalności: Anglia, Irlandia,Dania, Finlandia, Norwegia, Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Polska w przygotowaniu: Benelux, Europa środkowa Do dnia 20 października 2011 – 1 360 000 ton zebranych odpadów Obroty w roku 2010 ponad 83 mln

3 The information contained in this document is the property of The European Recycling Platform (ERP). It shall not be disclosed or transmitted without the prior written consent of ERP. The information contained in this document shall never be considered as a commitment from ERP to do or to refrain from doing something. Such a commitment shall only be enforceable upon signature of a binding agreement between ERP and another party. 3 Co to jest organizacja odzysku WEEE w Polsce? 1 2 2 Jest to Spółka Akcyjna o obowiązkowym kapitale 5 milionów złotych i może być założona przez utworzona przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze w celu realizacji określonych w ustawie obowiązków przejętych na podstawie umów od wprowadzających sprzęt Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wchodzi w prawa i obowiązki wprowadzającego sprzęt danej grupy, określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, wskazanej w zawartej z nim umowie.

4 Zadania organizacji odzysku zużytego sprzętu Na mocy ….. Umowy, działając zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy, …klient… ERP Polska przenosi niniejszym na ERP Polska, a ERP Polska przejmuje, Odnośne Obowiązki …klienta… ERP Polska wynikające z tego aktu i zakładające uzyskanie określonych poziomów: zbierania, odzysku i recyklingu a także zgodnie z art.23a Ustawy prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Odnośne Obowiązki oznaczają wszystkie przewidziane USTAWĄ obowiązki wprowadzającego sprzęt, związane z organizowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku, jak również unieszkodliwianiem zużytego sprzętu w rozumieniu USTAWY, prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych z wyjątkiem obowiązków przewidzianych art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art. 21-23, art. 25 i art. 26 USTAWY, których zgodnie z art. 57 ust. 3 USTAWY OOSEE nie może przejąć.

5 Zadania wprowadzającego których organizacja odzysku nie może przejąć złożyć wniosek o wpisanie go jako wprowadzającego sprzęt do rejestru (Rejestr) prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), zgodnie z wymogiem art. 90 ust. 1 zgodnie z art. 6 i 7 ust. 1 USTAWY; uiścić opłatę rejestrową oraz uiszczać opłaty roczne, zgodnie z wymogami art. 9 USTAWY; złożyć w Rejestrze uwierzytelnioną kopię niniejszej Umowy, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 8 USTAWY; umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach, zgodnie z wymogiem art. 21 USTAWY; dołączać do SEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych informację w zakresie określonym w art. 22 USTAWY; umieszczać na SEE oznakowanie, zgodnie z wymogami art. 23 USTAWY; opracować informację dotyczącą ponownego użycia i przetwarzania SEE, zgodnie z wymogami art. 26 USTAWY;

6 uwagi ERP Polska SA względem wprowadzających polskich słabiutka wiedza producentów/importerów/przedsiębiorców odnośnie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wyrażająca się w: problemach z właściwym wypełnieniem wniosku do GIOŚ problemach w zakwalifikowaniu sprzętu do właściwego przedziału kompletnym myleniu pojęć: odzysk, recykling, kgo, trudnościach z określeniem terminu wprowadzenia sprzętu na rynek niejasnościach dotyczących reeksportu handlu odpadami a ponad wszystko traktowanie ceny jako podstawowego elementu przy doborze partnerów (organizacji odzysku) do współpracy

7 uwagi ERP Polska SA względem wprowadzających zagranicznych brak oficjalnego tłumaczenia na język angielski ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych; aby podać klientowi zagranicznemu podstawę prawną, jesteśmy zmuszeni do radosnej twórczości, a jak to przy tłumaczeniach bywa…………. brak obsługi przez GIOŚ w języku angielskim, co nie pozwala klientom zagranicznym zasięgnąć opinii, czy też uzyskać informacji różnorodność dokumentów potwierdzających prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach wykorzystywanie różnorodnych systemów podatkowych jako uzasadnienia do zmian firm wprowadzających nieregularne i niesprawdzalne dane raportowe generalnie – brak standardów

8 dokument rejestracyjny belgijski

9 dokument rejestracyjny irlandzki

10 dokument rejestracyjny słowacki Słowacki

11 Uwagi ERP Polska SA względem organizacji odzysku Organizacja odzysku – zakład przetwarzania - współwłasność Organizacja odzysku – zakład przetwarzania – punkty skupu i przetwarzania złomu – współwłasność Organizacja odzysku Spółką Akcyjną a misja ekologiczna Konkurencyjność - gdzie jest granica? Czy doświadczenia organizacji odzysku opakowań nie są wystarczającym powodem do opamiętania się i wystąpienia do władzy o ustalenie cen minimalnych/regulowanych lub o ustalenie minimalnego okresu obowiązywania umowy klient – organizacja odzysku. organizacja odzysku – kreatorem form edukacji ekologicznej

12 Uwagi ERP Polska SA względem zakładów przetwarzania Rozpiętość jakości i wielkości zakładów przetwarzania zużytego sprzętu w Polsce jest ogromna. Konieczność zdefiniowania i wdrożenia definicji i formuły zakładu przetwarzania Do tego czasu należy bezwzględnie poprawić podstawowe warunki techniczne w zakresie: warunków BHP, składowania odpadów na placach bez zadaszenia, braku uszczelnionego podłoża Poprawić znajomość prawa (np. sposobów liczenia wskaźników odzysku i recyklingu) Rozpocząć wdrażanie nowych technologii przetwarzania odpadów: np. paneli LCD, źródeł światła opartych na diodach led Dokładać większej staranności przy sporządzaniu dokumentów dla organizacji odzysku oraz dla GIOŚ.

13 Uwagi ERP Polska SA względem systemu w ogóle Pomimo 6 lat funkcjonowania systemu nie zostały wypracowane standardy które dotyczyłyby: rodzajów i jakości dokumentacji jaka winna znajdować się u wprowadzających, w organizacjach odzysku, zakładach przetwarzania. Analogicznie - nie zostały określone standardy techniczno-funkcjonalne zakładów przetwarzania w związku z szybkim rozwojem technologii i pojawianiem się nowych rozwiązań na rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego stałe są problemy związane z zaklasyfikowaniem sprzętu do określonych grup i rodzajów (jest ich za dużo); Pomimo jednoznacznych zapisów ustawowych, funkcjonuje i rozwija się rynek handlu odpadami przez placówki handlowe które winny odebrany od klientów odpad bezpłatnie przekazywać do zakładów przetwarzania. Zbieranie i przetwarzanie odpadów według 10 grup nie sprzyja osiągnięciu zakładanych 4 kilogramów/Obywatela.

14 14 AUSTRIA Döblinger Hauptstraße 50 1190 Wien Tel: +43 (1) 2024925 Fax: +43 (1) 2024925 austria@erp-recycling.org www.erp-recycling.at GERMANY Charlottenburger Allee 41 52068, Aachen Tel:+ 49 241 9515 2013 Fax: +49 241 95 18 9999 germany@erp-recycling.org www.erp-recycling.de POLAND ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa Phone: + 48 224347364 Fax: + 48 22 4347303 poland@erp-recycling.org www.erppolska.pl DENMARK Falstervej 7 DK-5800 Nyborg Tel: +45-6333 0028 Fax: +45 6333 0029 denmark@erp-recycling.org www.erp-recycling.dk IRELAND Unit 9D,Nutgrove Office Park Nutgrove Avenue Rathfarnham, Dublin 14 Tel: +353 (0) 1299 5642 Fax: +353 (0) 1299 5644 ireland@erp-recycling.org www.erp-recycling.ie PORTUGAL C. Emp. Ribeira da Penha Longa Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro, 467B, 2645-539, Alcabideche Tel: +351 21 9119630 Fax: +351 21 9119639 info@erp-recycling.pt www.erp-recycling.pt FINLAND Pakkalankuja 6 01510 Vantaa Tel: +358 9 8595 3240 finland@erp-recycling.org www.erp-recycling.fi www.erp-recycling.fi ITALY Viale Assunta, 101 20063 Cernusco sul Naviglio Tel: + 39 (02) 92147479 Fax: +39 (02) 92147917 italy@erp-recycling.org www.erp-recycling.it SPAIN C/ Raimundo Fernández Villaverde, 30 Planta 1ª, oficina 314 28003-Madrid Tel: + 34 918063042 Fax: + 34 918047295 empresas@erp-recycling.org www.erp-recycling.es FRANCE 94 rue St Lazare - Building E - 6th floor, 75009 PARIS Tel: + 33 (0)1 71 32 39 40 Fax : + 33 (0)1 71 32 39 41 adherent@erp-recycling.org www.erp-recycling.fr NORWAY Bragernes Torg 4 NO-3017 Drammen Tel.: +47 400 00 476 Fax:+47 9257 4000 norway@erp-recycling.orgwww.erp- recycling.nowww.erp- recycling.no UK ERP UK Ltd, Barley Mow Centre, 10 Barley Mow Passage, Chiswick, London, W4 4PH Tel: +44 (0) 2031426452 Fax: +44 (0) 8703836420 uk@erp-recycling.org www.erp-recycling.co.uk © 2011 European Recycling Platform All rights reserved.

15 Danke Thank you Dziękuję Takk Takk Grazie Tak Kiitos Gracias Obrigado Grazie Tak Merci Grazie Merci Gracias Danke Thank you Dziękuję Merci Takk Grazie Tak Kiitos Gracias Obrigado Grazie Thank you


Pobierz ppt "1 Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google