Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku
Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

2 Co to jest Europejska Platforma Recyklingu
Pierwsza paneuropejska organizacja zajmująca się WEEE a także bateriami oraz opakowaniami centrala: Paryż , Francja właściciele : Electrolux, Hewlett Packard, Procter & Gamble, Sony obszar działalności: Anglia , Irlandia ,Dania , Finlandia, Norwegia, Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Polska w przygotowaniu: Benelux, Europa środkowa Do dnia 20 października 2011 – ton zebranych odpadów Obroty w roku ponad 83 mln €

3 Co to jest organizacja odzysku WEEE w Polsce?
1 Jest to Spółka Akcyjna o obowiązkowym kapitale 5 milionów złotych i może być założona przez utworzona przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze w celu realizacji określonych w ustawie obowiązków przejętych na podstawie umów od wprowadzających sprzęt Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wchodzi w prawa i obowiązki wprowadzającego sprzęt danej grupy, określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, wskazanej w zawartej z nim umowie. 2 2

4 Zadania organizacji odzysku zużytego sprzętu
Na mocy ….. Umowy, działając zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy, …klient… ERP Polska przenosi niniejszym na ERP Polska, a ERP Polska przejmuje, Odnośne Obowiązki …klienta… ERP Polska wynikające z tego aktu i zakładające uzyskanie określonych poziomów: zbierania, odzysku i recyklingu a także zgodnie z art.23a Ustawy prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Odnośne Obowiązki” oznaczają wszystkie przewidziane USTAWĄ obowiązki wprowadzającego sprzęt, związane z organizowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku, jak również unieszkodliwianiem zużytego sprzętu w rozumieniu USTAWY, prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych z wyjątkiem obowiązków przewidzianych art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 4, 7 i 8, art. 9 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1, art , art. 25 i art. 26 USTAWY, których zgodnie z art. 57 ust. 3 USTAWY OOSEE nie może przejąć.

5 Zadania wprowadzającego których organizacja odzysku nie może przejąć
złożyć wniosek o wpisanie go jako „wprowadzającego sprzęt” do rejestru („Rejestr”) prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska („GIOŚ”), zgodnie z wymogiem art. 90 ust. 1 zgodnie z art. 6 i 7 ust. 1 USTAWY; uiścić opłatę rejestrową oraz uiszczać opłaty roczne, zgodnie z wymogami art. 9 USTAWY; złożyć w Rejestrze uwierzytelnioną kopię niniejszej Umowy, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 8 USTAWY; umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach, zgodnie z wymogiem art. 21 USTAWY; dołączać do SEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych informację w zakresie określonym w art. 22 USTAWY; umieszczać na SEE oznakowanie, zgodnie z wymogami art. 23 USTAWY; opracować informację dotyczącą ponownego użycia i przetwarzania SEE, zgodnie z wymogami art. 26 USTAWY;

6 uwagi ERP Polska SA względem wprowadzających polskich
słabiutka wiedza producentów/importerów/przedsiębiorców odnośnie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wyrażająca się w: problemach z właściwym wypełnieniem wniosku do GIOŚ problemach w zakwalifikowaniu sprzętu do właściwego przedziału kompletnym myleniu pojęć: odzysk, recykling, kgo, trudnościach z określeniem terminu wprowadzenia sprzętu na rynek niejasnościach dotyczących reeksportu handlu odpadami a ponad wszystko traktowanie ceny jako podstawowego elementu przy doborze partnerów (organizacji odzysku) do współpracy

7 uwagi ERP Polska SA względem wprowadzających zagranicznych
brak oficjalnego tłumaczenia na język angielski ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych; aby podać klientowi zagranicznemu podstawę prawną, jesteśmy zmuszeni do radosnej twórczości, a jak to przy tłumaczeniach bywa…………. brak obsługi przez GIOŚ w języku angielskim, co nie pozwala klientom zagranicznym zasięgnąć opinii, czy też uzyskać informacji różnorodność dokumentów potwierdzających prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach wykorzystywanie różnorodnych systemów podatkowych jako uzasadnienia do zmian firm wprowadzających nieregularne i niesprawdzalne dane raportowe generalnie – brak standardów

8 „dokument rejestracyjny” belgijski

9 „dokument rejestracyjny ” irlandzki

10 „dokument rejestracyjny słowacki” Słowacki

11 Uwagi ERP Polska SA względem organizacji odzysku
Organizacja odzysku – zakład przetwarzania - współwłasność Organizacja odzysku – zakład przetwarzania – punkty skupu i przetwarzania złomu – współwłasność Organizacja odzysku Spółką Akcyjną a misja ekologiczna Konkurencyjność - gdzie jest granica? Czy doświadczenia organizacji odzysku opakowań nie są wystarczającym powodem do opamiętania się i wystąpienia do władzy o ustalenie cen minimalnych/regulowanych lub o ustalenie minimalnego okresu obowiązywania umowy klient – organizacja odzysku. organizacja odzysku – kreatorem form edukacji ekologicznej

12 Uwagi ERP Polska SA względem zakładów przetwarzania
Rozpiętość jakości i wielkości zakładów przetwarzania zużytego sprzętu w Polsce jest ogromna. Konieczność zdefiniowania i wdrożenia definicji i formuły zakładu przetwarzania Do tego czasu należy bezwzględnie poprawić podstawowe warunki techniczne w zakresie: warunków BHP, składowania odpadów na placach bez zadaszenia, braku uszczelnionego podłoża Poprawić znajomość prawa (np. sposobów liczenia wskaźników odzysku i recyklingu) Rozpocząć wdrażanie nowych technologii przetwarzania odpadów: np. paneli LCD, źródeł światła opartych na diodach led Dokładać większej staranności przy sporządzaniu dokumentów dla organizacji odzysku oraz dla GIOŚ.

13 Uwagi ERP Polska SA względem systemu w ogóle
Pomimo 6 lat funkcjonowania systemu nie zostały wypracowane standardy które dotyczyłyby: rodzajów i jakości dokumentacji jaka winna znajdować się u wprowadzających, w organizacjach odzysku, zakładach przetwarzania. Analogicznie - nie zostały określone standardy techniczno-funkcjonalne zakładów przetwarzania w związku z szybkim rozwojem technologii i pojawianiem się nowych rozwiązań na rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego stałe są problemy związane z zaklasyfikowaniem sprzętu do określonych grup i rodzajów (jest ich za dużo); Pomimo jednoznacznych zapisów ustawowych, funkcjonuje i rozwija się rynek handlu odpadami przez placówki handlowe które winny odebrany od klientów odpad bezpłatnie przekazywać do zakładów przetwarzania. Zbieranie i przetwarzanie odpadów według 10 grup nie sprzyja osiągnięciu zakładanych 4 kilogramów/Obywatela.

14

15


Pobierz ppt "Doświadczenia i funkcjonowanie systemu z perspektywy organizacji odzysku Janusz Ostapiuk Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google